Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Pasaulē

Eiropas jauniešu tikšanās notiks Milānā
02.09.2005 pl. 09:37

Silvija Krivteža

Tezē kopiena sāk gatavoties Eiropas jauniešu saietam, kas šogad notiks Milānā.

Arī pēc brāļa Rožē nāves ekumēniskajā ciematā Francijā ierodas jaunieši no dažādām Eiropas valstīm, lai kopā lūgtos un meklētu patiesību. „Pēdējās divas nedēļas mūsu kopienai bija īpaši nozīmīgas. Brāļa Rožē traģiskā nāve mūs satrieca, taču pateicamies Dievam par mieru, kādu no tās neaizmirstamās otrdienas izjūt brāļi un daudzi jaunieši, kuri kopā ar mums pārdzīvo šo smago zaudējumu. Pateicamies visiem, kuri mūs atbalsta ar savām lūgšanām. Paldies arī par jūsu vēstulēm un telefonzvaniem” – teica Tezē kopienas brālis Mareks.

Viņš atzīst, ka kopiena vēl nespēj aptvert visu brāļa Rožē atstāto garīgo mantojumu. Paradoksāli, taču tāda nāve ir spēcīgs pamudinājums turpināt to, ko viņš bija iesācis – sacīja brālis Mareks. Tezē notiek lūgšanas un iknedēļas tikšanās. Pagājušajā sestdienā brālis Aloizijs, kurš pēc brāļa Rožē nāves vada ekumēnisko kopienu, uzņēma jaunu brāli no Argentīnas. Tezē kopienas organizētajās tikšanās katru gadu aizvien vairāk ierodas arī jaunieši no Latvijas.

RadioVaticana.Org