Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Palasīsim...  Svētrunas

Vispārējā audience Vatikānā: 126. psalms
02.09.2005 pl. 12:23

Silvija Krivteža

31. augustā vispārējā audience notika svētā Pētera laukumā. Uz tikšanos ar pāvestu bija ieradušies 11 tūkstoši svētceļnieku no dažādām Eiropas valstīm.

Uzrunājot poļu ticīgos, Benedikts XVI teica:

"Šodien svinam kustības „Solidarność” dibināšanas 25 gadu atceres svinības. Pateicos Dieva apredzībai par jaunā gara dvesmu, kādu šī kustība ienesa mūsdienu Eiropas vēsturē. Lai Dievs svētī visus, kuri cenšas panākt sabiedrības taisnību un rūpējas par darba cilvēka labklājību. Nodotiet manus sveicienus un svētību jūsu tuviniekiem. Lai ir slavēts Jēzus Kristus".

Bez Dieva palīdzības cilvēka darbs ir veltīgs – tāds bija Svētā tēva sagatavotās katehēzes temats. Viņš skaidroja 126 psalmu, ko Baznīca skaita trešās nedēļas trešdienas vesperēs. Tas vēstī par cilvēka ikdienas darbu, ģimenes dzīvi, eksistences maziem un lieliem noslēpumiem. Taču lūgšanas vadlīnija ir pārliecība, ka bez Dieva palīdzības ikviens darbs ir veltīgs. „Ja Kungs neuzcels namu, veltīgi pūlas tie, kas to būvē. Ja Kungs nesargās pilsētu, velti nomodā ir tas, kas to sargā”.

Stipra un solidāra sabiedrība ir visu tās locekļu darba auglis. Taču arī tādai sabiedrībai ir nepieciešama Dieva svētība, kas, diemžēl, bieži tiek atmesta vai ignorēta. Sakāmvārdu grāmata norāda uz dievišķās darbības nozīmi cilvēka un kopienas labklājības veicināšanā.

Turpinot katehēzi, Benedikts XVI skaidroja, ka 126 psalms ir pārdomu par ikdienas dzīves realitāti auglis. Bez Dieva viss ir veltīgs. Kungs dāvā mūsu darbam, rūpēm, priekam un skumjām, visai mūsu dzīvei jēgu un nozīmi. Tā kļūst par svētību sev un citiem.

Psalma autors Kungu salīdzina ar nama būvētāju un pilsētas sargu. Agrā rītā cilvēks sāk darbu, lai materiāli uzturētu ģimeni un veicinātu sabiedrības kopējo labumu. Darbs paņem visu viņa enerģiju un spēkus. Pāvests skaidroja, ka cilvēka darbs sviedros ir veltīgs, ja tajā nav klātesošs Dievs. Norādīja uz dievišķās žēlastības nozīmi, kas piešķir mūsu darbam vērtību. Tāds darbs nes bagātīgus augļus.

126. psalmā uzsvērts, ka „tam, ko Kungs mīl, tiek dāvāts divkārtīgi”. Autors runā par dēliem, kas ir Kunga dāvana un svētība. Tā ir dzīves, kas turpinās, zīme. Psalmists vēstī, ka „jaunībā dzemdināti dēli ir kā bultas karotāja rokā. Svētīgs vīrs, kas ar tām pildījis savu bultu somu, viņš nepaliks kaunā, kad runās ar saviem ienaidniekiem vārtos”.

Apceri par 126 psalmu Benedikts XVI atkārtoja franču, angļu, vācu, spāņu un portugāļu valodās. Apsveicis svētceļniekus slovāku, čehu, horvātu un ungāru valodā, Svētais tēvs uzrunāja jauniešus, slimniekus un jaunlaulāto pārus. Pieņemot Jēzu savā dzīvē, kļūsim par cerības un miera patiesiem liecinikiem – teica pāvests. Vispārējās audiences dalībnieku vidū bija arī Kristus Leģionistu grupa un Kristus Karaļa franciskāņu māsu kongregācijas locekles.

Pusdienlaikā Benedikts XVI helikopterā atgriezās savā vasaras rezidencē Kastelgandolfo. Piebildīsim, ka šajā laikā Vatikāna apartamentos tiek veikti remota darbi: krāsotas sienas un griesti, nomainītas mēbeles, paplašināta darbistaba.  Nesen tika atvestas arī jaunas klavieres, kuras pāvestam dāvāja kāda austriešu firma. Kā zināms, Benedikts XVI bieži spēlē izcilu klasiķu skaņdarbus.

RadioVaticana.Org