Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Bīskapija  Draudzes

Ugāles draudze
 • Adrese: Ugāles katoļu baznīca, Ugāle, Ventspils nov., LV- 3615 
 • Prāvests: Juris Krisūns OSPPE, mob.: 26474648
 • Vikārs: Mariušs Malkinskis OSPPE  
 • Dievkalpojumu laiki:
  Sv. Mise mēneša 2. un 4. svētdienā un svētkos plkst. 11:00
  Rožukronis: 14:00
  Krustaceļš (Gavēņa laikā) 14:00
  Grēksūdze tiek uzklausīta pirms Sv.Mises.
  Priesteri var satikt pirms un pēc sv. Mises draudzes mājā.
 • Kontakttālrunis: tālr.: 63622361