Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Palasīsim...  Svētrunas

Vispārējā audience Vatikānā: 131. psalms
21.09.2005 pl. 20:15

Silvija Krivteža

Apcere par 131. psalmu bija Benedikta XVI sagatavotās katehēzes temats. Šorīt uz tikšanos ar pāvestu svētā Pētera laukumā bija ieradušies vairāk nekā desmit tūkstoši svētceļnieku no dažādām pasaules valstīm.

Vispārējā audiencē piedalījās arī trīs tūkstoši poļu ticīgo. Viņu vizītes mērķis bija pateikties pāvestam par divu priesteru Ignāta Klopotovska un Broņislava Markieviča paaugstināšanu altāru godā. Kā zināms, beatifikācijas svinības notika šī gada 19. jūnijā Varšavā, Euharistijas kongresa ietvarā. Pirmais no viņiem nodibināja Loretāņu māsu kongregāciju, bet otrais – Virseņģeļa Mihaela priesteru apvienību.

Pāvests apsveica arī benediktīniešu ordeņa rīkotā starptautiskā kongresa dalībniekus. Vēlēja, lai Romas, kristietības centra, apmeklējums palīdz viņiem aizvien drosmīgāk liecināt par Kristus Evaņģēliju mūsdienu pasaulei.

Svētais tēvs apsveica arī Itālijas Futbola Federācijas un UEFA komitejas rīkotā pasākuma “Futbols - Kares” dalībniekus no dažādām pasaules valstīm. “Jūsu klātbūtne palīdz dziļāk izprast sporta nozīmi. Ja sportā tiek respektētas normas un regulas, tad tas kļūst par ne tikai par fiziskās audzināšanas līdzekli, bet arī palīdz atklāt cilvēciskās un garīgās vērtības”, - sacīja Svētais tēvs.

Pāvests skaidroja 131. psalmā ietverto vēstījumu par vienu no svarīgākajiem notikumiem Izraēļa tautas vēsturē: Kunga arkas pārnešanu uz Jeruzālemi. To veica karalis Dāvids. Viņš apsolīja, ka „neies savā pilī, kamēr nebūs atradis Kungam vietu”. Arka ir Dieva klātbūtnes simbols. Uz karaļa apsolījumu Dievs atbild ar apsolījumu: „Kungs deva Dāvidam patiesu zvērestu un no tā Viņš neatkāpsies”. Dievišķajā apsolījumā tiek ietverta arī cilvēka darbība. Tā izteikta ar vienu vārdu „ja”: „ja tavi dēli sargās Manu derību,”- teica Benedikts XVI. Dieva apsolījumam un žēlastībai ir jāatbild ar dziļu ticību, kas īstenojas dialogā. Tā ir divu brīvību: Dieva un cilvēka brīvības mijiedarbība. Tadā veidā psalms kļūst par dziesmu, kurā tiek slavēta gan Kunga dāvana, gan Izraēļa tautas uzticība.

Tikšanās noslēgumā pāvests uzrunāja jauniešus, slimniekus un jaunlaulāto pārus. Atgādināja, ka šodien svinam apustuļa Mateja svētkus. Vēlēja, lai Kristus mācekļa piemērs palīdz ticīgajiem atklāt un īstenot kristīgās dzīves aicinājumu.

RadioVaticana.org