Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Citur Latvijā

Rīgas Sv. Franciska draudzes bērnu kora desmitgade
03.10.2005 pl. 13:55

Sanita Sprūdža, bērnu kora dalībniece

Rīgas Sv. Franciska draudze pašlaik lepojas ar trim koriem: lielais – pieaugušo koris, jauniešu koris un bērnu koris.

Vienu laiku bija pat ceturtais. Šogad Sv. Franciska dienā bērnu koris svinēs 10 gadu jubileju. 1995. gadā monsinjors Oļģerts Daļeckis, toreizējais draudzes prāvests, dibināja bērnu kori, kura vadīšanu uzticēja mūsu jaukajai, smaidīgajai un ļoti prasīgai diriģentei Sarmītei Grundšteinai. Gadu gaitā ir mainījušās kora ērģelnieces. Pašreiz par skaisto skanējumu rūpējas mūsu jaunā ērģelniece Iveta Pelše. Jau no kora pirmās pastāvēšanas pirmās dienas par mūsu garīgajām vērtībām rūpējās mūsu katehēte Staņislava Jotsone.

Paši koristi esam ļoti dažādi. Vecumā no 7 līdz 18 gadiem. Ārpus skolas mēs dziedam, dejojam, spēlējam dažādus mūzikas instrumentus un arī teātri, nodarbojamies ar sportu. Bet mūs visus vieno draugs Jēzus un tāpēc mēs katru trešdienu un svētdienu mācamies dziesmas, lai svētdienas Sv. Misē ar tām varētu pagodināt labo Dievu.

Tā saucamā „bērnu Mise” notiek katru svētdienu pl. 9.30. Lai balsis labāk skanētu, mūsu svētdienas pienākumi sākas 9.00, kad sākas iedziedāšanās. Pēc tam seko Sv. Mise ar mūsu piedalīšanos un tad vēl mēģinājums līdz plkst 12.15.

Mēs esam aktīvi draudzes locekļi. Svinam kora jubilejas, baznīcas, valsts un latviešu svētkus. Tiem par godu rīkojam koncertus saviem vecākiem, vecvecākiem, draugiem un visiem baznīcēniem.

Sadarbojamies ar klosteru māsām un piedalāmies labdarības pasākumos. Dziedam vientuļiem cilvēkiem, pensionāriem, bērniem, bezpajumtniekiem.

Lai labāk iepazītu Dievu un vienam otru, divus gadus gājām svētceļojumā uz Latvijas svētvietu – Aglonu pie Vissvētākās Jaunavas Marijas.

Ar savām dziesmām esam koncertējuši arī Zviedrijā, Polijā, Vācija, Austrijā, Beļģijā un Nīderlandē.

Mēs ļoti mīļi aicinām un gaidām jaunus dziedātājus!

Arī šogad mūsu kora jubilejai veltītā Svētā Mise notika Sv. Franciska baznīcā svētdien, 2. oktobrī pl. 9.30 Bērnu sv. Mises ietvaros.

Sadarbībā ar