Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Citur Latvijā

Mācību grāmatas "Kristīgā mācība 1.klasei" atvēršanas svētki
11.10.2005 pl. 10:51

Piektdien, 7.oktobrī, plkst. 16.00 Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas Konsistorijas zālē Rīgā, M.Pils ielā 4, notika mācību grāmatas "Kristīgā mācība 1.klasei" atvēršanas svētki.

Pasākumu rīkoja grāmatas autori – Rīgas Kristīgās vidusskolas direktore Iveta Gaile, Rīgas Kristīgās vidusskolas skolotāja Ina Kovaļeva, teologs un Rīgas Lutera evaņģēliski luteriskās draudzes mācītājs Linards Rozentāls un Laterāna Pontifikālās universitātes Teoloģijas fakultātes koleģētā reliģijas zinātņu augstskolas pasniedzēja Ingrīda Trups - Kalne.

Grāmata ir starpkonfesionāls mācību līdzeklis 1.klases skolēniem kristīgajā mācībā. Tā veidota atbilstoši IZM ISEC standartam un Kristīgās mācības programmai 1.klasei. Komplektā ietilpst arī skolotāja grāmata.

Autori, ņemot vērā 1.klases skolēna vecumposma īpatnības un reliģisko izpratni, Bībeles stāstus un Rakstu vietas ir papildinājuši ar stāstiņiem, kas oriģinālā un bērnam saprotamā veidā palīdz izprast un apgūt tādas tēmas, kā "Dievs – visa Radītājs", "Cilvēku novēršanās no Dieva", "Jēzus dzīve un mācība" un citas.

Stāstiņu galvenās personas ir Katrīna un viņas ģimene – māmiņa, tētis un vecvecāki, kā arī draugs Pauls. Bērni stāstos iepazīs un jutīs līdzi dažādās situācijās, kas viņiem soli pa solim palīdzēs atskārst Dieva varenību, Viņa žēlastību un vadību. Tēmas un stāstus ilustrē autores Ivetas Gailes zīmējumi.

Grāmatu izdevusi izdevniecība Zvaigzne ABC, un to jau var iegādāties grāmatu veikalos.