Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Citur Latvijā

Abats Nābers: Dievam vismīļākie ir „mazie” cilvēki
29.10.2005 pl. 13:49

Ināra Uzoliņa

Oktobra pēdējās dienās Latvijā jau 13. reizi kopš 1993. gada viesojās Austrijas benediktīniešu mūks abats Bernhards Nābers.

Abats ir pazīstams kā labdaris daudzās Latvijas skolās (īpaši internātskolās un speciālās skolās), draudzēs un pat cietumos.

Ieradies pirmo reizi Latvijā 1993. gadā, abats Nābers uzreiz iemīlēja šo zemi un tās iedzīvotājus. Kopš tā laika sadarbība starp Latviju un Altenburgas klosteri (dibināts 1144. gadā) un tā draudzi aug ar katru gadu. Šajos gados abats Nābers un viņa draudzes locekļi ir noorganizējuši un finansējuši 32 vagonus un 30 transportmašīnas ar humanitāro palīdzību Latvijai. Katru gadu Altenburgas klosteris un abats Nābers uzņem latviešu svētceļniekus, korus un organizē skolotāju – katehētu un skolas direktoru pieredzes apmaiņas braucienus. Par savu nesavtīgo palīdzību Latvijai mūsu valsts prezidente Vaira Vīķe – Freiberga 2000. gadā pasniedza abatam Bernhardam Nāberam Trīszvaigžņu ordeni (zelta).

2005. gada 1. septembrī pēc 27 gadu ilgās kalpošanas Altenburgas klostera abata amatā Bernhards Nābers pēc paša vēlēšanās nodeva šo pienākumu savam pēctecim. „Tagad man būs vairāk laika kontaktu kopšanai ar Latviju”, saka vecabats.

Ieradies 10 dienu vizītē Latvijā, arī šogad abats Nābers apciemoja speciālās, katoļu un internātskolas visos Latvijas novados: Rīgas Katoļu ģimnāziju, Kokneses speciālo internātskolu, Rēzeknes Katoļu pamatskolu, Lendžu pamatskolu, Adamovas speciālo internātskolu, Liepājas 5. internātskolu un daudzas citas. Tiekoties ar bīskapiem Jāni Buli, Vilhelmu Lapeli un Ārvaldi Brumani tika pārrunāta situācija Latvijas Romas Katoļu Baznīcas diacēzēs. Vecabats Nābers sirsnīgi tika uzņemts arī kustībā „Par dzīvību”, Rīgas Garīgajā seminārā, Rīgas Augstākajā reliģijas zinātņu institūtā, sieviešu cietumā Rīgā, vīriešu Pārlielupes cietumā un daudzās citās iestādēs. Liepājā krīzes centrā sievietēm un bērniem „Mārtiņmāja” notika abata Nābera tikšanās ar mājas iemītniecēm un Latvijas Katoļu sieviešu apvienības sievietēm. Tika pārrunāta kristiešu loma sociālās nevienlīdzības mazināšanas procesā. Abats nešķiro cilvēkus pēc tituliem un nopelniem – viņa mīlestību un cieņu saņem katrs – bīskaps un cietumnieks.

„Dievam vismīļākie ir „mazie” cilvēki – pieticīgie un vienkāršie, tie, kuri paļāvībā, mīlestībā un ticībā pilda Dieva gribu un kalpo saviem tuvākajiem,” saka abats. Visi, kas pazīst abatu Nāberu, var apliecināt, ka viņa mīlestība uz Latviju un latviešiem ir neizsīkstoša un patiesa! Novēlam abatam Nāberam vēl bieži apciemot mūs un pateicamies par ilgadējo atbalstu!

Ināra Uzoliņa

    • Attēlu galerija
(uzklikšķiniet, lai palielinātu)