Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Citur Latvijā

Buklets "Gads ar Svētajiem Rakstiem 2006"
12.12.2005 pl. 11:33

Turpinot 2005. gadā aizsākto tradīciju, ar Lietuvas un Latvijas jezuītu provinces atbalstu ir izdots bukletiņš “Gads ar Svētajiem Rakstiem - 2006”.

Izdevumā ir Svēto Rakstu norādes 2006. gadam saskaņā ar Romas katoļu Baznīcas liturģisko gadu, kā arī pāvesta intences (lūgšanu nodomi) katram mēnesim, kas ir pazīstams kā Lūgšanu apustulāts.

Lūgšanu apustulāta pirmsākumi meklējami jau 19. gadsimtā. Šo kustību aizsāka jezuītu studenti un tā ātri izplatījās laju starpā. Vēlāk to apstiprināja pāvests Pijs IX. Mūsdienās lūgšanu apustulāta kustībā ir iesaistījušies vairāki miljoni katoļu.

Par lūgšanu apustuli var kļūt ikviens kristietis, par ko sīkāk ir aprakstīts minētā izdevuma ievadā.

Izdevumā “Gads ar Svētajiem Rakstiem – 2006” ir ietverta arī pamācība lūgšanai ar Svētajiem Rakstiem saskaņā ar sv.Ignācija no Lojolas norādījumiem, kā arī lūgšanas dažādiem gadījumiem. Vienu daļu no lūgšanām laika gaitā ir sacerējuši jezuītu tēvi.

Vēlam, lai izdevums “Gads ar Svētajiem Rakstiem - 2006” palīdz lajiem ikdienā sekot Romas katoļu Baznīcas liturģiskajam gadam un piedāvātās lūgšanas pamācības atver sirdi Svētā Gara iedvesmām, lūdzoties ar Svētajiem Rakstiem.

Minēto izdevumu var iegādāties katoļu grāmatu galdos vai zvanot pa tālr.: 9483837 (Edgars)