Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Citur Latvijā

Rekolekcijas Rīgas sv. Marijas Magdalēnas baznīcā (audio)
19.12.2005 pl. 21:02

Andris Vasiļevskis

Rīgas sv. Marijas Magdalēnas baznīcā 15. - 22. decembrim notiek draudzes rekolekcijas. Šo astoņu dienu rekolekciju tēma ir „Sievietes Vecajā Derībā”.

Katrai dienai izvēlēta sava – sākot ar Sāru, Tamāru, Rebeku, Rutu, Mirjamu, Esteri, Rakeli un noslēdzot ar Judīti. Šīs Vecās Derības sievietes ir kā priekšvēstneses Vissvētākai Jaunavai Marijai.

Pirmās četras dienas rekolekcijas vadīja sv. Augustīna Reliģijas Zinātņu Institūta kanonisko tiesību docents Don Pietro Antonio Ruggiero no Itālijas. Pirms aizbraukšanas 18. decembra ceturtās Adventa svētdienas Svētas Mises laikā tēvs Antonio homīlijā dalījās zināšanās par svēto Vecās Derības sievieti Rutu. Bija daudz Vecās Derības praviešu, kas sludināja par īsto gaismu, kas nāks un apgaismos visas tautas, ka tā būs pestīšana visiem, jo Vecās Derības tauta dzīvoja ar cerību uz Kristu. Ziemassvētku gaisma ir nedziestoša Kristus gaisma, kas Viņam augšāmceļoties tika dota visai pasaulei. Tā ir gaisma, kas nekad neizsīkst, jo mēs kristieši esam Lieldienu ļaudis, kas liecina, ka tumsa ir uzvarēta. Bet mēs bieži jautājam: „Kur tad ir šī gaisma?” Dāvids cēla mājokli Gaismai – Dievam, kas mājotu tajā. Bet Dievs ir klātesošs visā, nevis tikai četrās sienās, ka Viņš atrod mājokli cilvēku sirdīs.

Šī Vecās Derības sieviete Ruta atdod vietu Dieva vārdam savā sirdī, ka šī Gaisma nav tikai vienai tautai dota, bet ka tā – kā to tagad saprotam – ir atrodama Kristus dibinātajā Baznīcā, ka šī gaisma, kas ir mūsu sirdīs, kā apkārtesošās sveces liesmas vēlas pacelties un tām ir nepieciešama Svētā Gara dvesma, lai šī Kristus gaisma degtu mīlestībā mūsu sirdīs, sadegot egoismam, grēkam un naidam. Tēvs Antonio aicināja nekautrēties no Gaismas, no Kristus, tā veicinot kristīgās ģimenes apziņu.

Par to, kāpēc tēvs Pietro Antonio Ruggiero izvēlējās sava amatbrāļa, Baznīcas kanonisko tiesību pazinēja un sv. Marijas Magdalēnas baznīcas prāvesta priestera Jura Šķapara dzimto pusi, palūdzu lai pastāsta tēvs Antonio pats:

- Kāpēc tieši Latvija?

Tāpēc, ka mani uzlūdza māsas no kustības Pro Sanctitate.

- Kāpēc tieši draudzes rekolekcijas ar Vecās Derības sievietēm?

Sadarbībā ar māsām no kustības Pro Sanctitate mēs izvēlējāmies šo tēmu tāpēc, ka šīs sievietes Vecajā Derībā  savā ziņā jau norāda uz Jaunavas Marijas tēlu Jaunajā Derībā un viņas lomu pestīšanas vēsturē.

- Ko Jūs novēlētu kristiešiem Latvijā?

Vispirms es vēlētos teikt, ka šī tauta ir tauta, kurā ir daudz gaismas. Bet varbūt ir bailes ļaut šai gaismai atklāties. Un tāpēc novēlu lai latviešu tauta un kristieši Latvijā kāpj kalnā un tur tad arī atklātu šo gaismu un tās nozīmi.

Pamanīju, ka šovakar draudzē bija ļoti daudz klātesošie – jauni cilvēki, jaunieši – un tas ir kaut kas, ko vairs tik bieži nevar redzēt Rietumeiropā. Un tāpēc novēlu, lai šī gaisma ir tā, kas aizdedzina katru cilvēku un visas cilvēces sirdi.

Andris Vasiļevskis, RTI

  • Augstāk lasāmo ziņu audio formātā varat arī lejupielādēt un/vai noklausīties: