Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Palasīsim...  Svētrunas

Pāvests: ģimene ir neaizvietojama institūcija
11.07.2006 pl. 11:16

9. jūlijā, Valensijā, ar pāvesta Benedikta XVI celebrēto Svēto Misi, uz kuru bija sapulcējušies vairāk nekā miljons cilvēku, noslēdzās V Pasaules ģimeņu tikšanās. Šīs tikšanās laikā, savas uzrunas Svētais tēvs veltīja vienības starp vīrieti un sievieti un laulības nešķiramības aizstāvēšanai.

Viņš uzsvēra, ka ģimene ir neaizvietojama institūcija, saskaņā ar Dieva plānu. Baznīca nevar padoties laicīgo un sekularizēto strāvojumu ietekmei, un atteikties iestāties par ģimenes vērtību. Kāpēc katoļi nevar tik viegli piekāpties un sekot juridiskiem lēmumiem, kuri ir pretrunā ar Maģistērija mācību? Kāds tam ir pamatojums?

Uz šo jautājumu Benedikts XVI sniedza atbildi savā noslēguma homīlijā. Tajā viņš, pirmkārt, norādīja, ka ģimenes teoloģiskās nozīmes saknes meklējamas Dieva plānā; ģimene ir brīnišķīga realitāte, saistīta ar ticības dimensiju; ģimene ir īpaša vieta, kur „īstenojas Dieva mīlestības plāns”. Otrkārt, laulātie draugi ir aicināti būt par Mātes Baznīcas auglības lieciniekiem un līdzstrādniekiem – tāpat kā Kristus mīlēja savu līgavu Baznīcu un pilnībā atdeva par viņu pats sevi. Treškārt, tieši ģimenē notiek ticības tālāknodošana bērniem un risinās nemitīga Dieva žēlastības darbība. Vecāki nodot tālāk ticību caur lūgšanu, sagatavojot savus bērnus svēto sakramentu saņemšanai un iepazīstinot viņus ar Bībeli.

Savās uzrunās pāvests atgādināja arī to, kas ir patiesā cilvēka brīvība un norādīja uz mūsdienās valdošo maldīgo izpratni par brīvību. Mūsdienu sabiedrībā diemžēl ļoti bieži tiek pārlieku izcelta indivīda brīvība; indivīds tiek uzskatītas par neatkarīgu subjektu, it kā viņš pats būtu sev avots un it kā viņam pietiktu ar sevi vien, izslēdzot attiecības ar citiem un atmetot savu atbildību par citiem. Sabiedriskā dzīve tiek organizēta vadoties tikai no subjektīvām un mainīgām vēlmēm, bez jebkādas atsauces uz objektīvo patiesību, katra cilvēka cieņu, viņa neatsavināmajām tiesībām un pienākumiem. Pasaules ģimeņu dienu dalībniekiem pāvests atgādināja, ka cilvēka patiesā brīvība izriet no tā, ka cilvēks ir radīts pēc Dieva attēla un līdzības.

Pāvesta Benedikta XVI īpašs „rūpju bērns” ir ne tikai Spānija, bet arī Itālija. Par to liecina divas telegrammas, ko pāvests pirms došanās uz Spāniju un pirms atgriešanās no tās, nosūtījis Itālijas Republikas prezidentam Džordžo Napolitano. Tajās viņš atgādina, ka jāaizsargā ģimene no mūsdienu izaicinājumiem. Telegrammām tika pievienots trešais pamudinājums, šoreiz adresēts itāļu tautai, lūgšanas ‘Kunga eņģelis’ laikā. Pāvests izteica cerību, ka itāļu tauta neizkaisīs vējā savu lielo garīgo un morāles mantojumu.

Vēršoties pie valdības pārstāvjiem un likumdevējiem Spānijā, pāvests bez liekiem vārdiem, lūdza pārdomāt par acīmredzamo labumu, ko ģimeņu pavardi dod sabiedrībai. Viņš pasvītroja, ka likumu objekts ir cilvēka integrālais labums, atbilde viņa vajadzībām un visdziļākajām vēlmēm. Tieši ģimene ir labums, kas vajadzīgs tautām, ģimene ir sabiedrības neaizvietojamais pamats, ģimene – tā ir liels dārgums. Visiem pienākas sargāt šo ‘dzīvības svētnīcu’, proti, ģimeni, pasvītroja Benedikts XVI.

Nākamās Pasaules ģimeņu dienas notiks Latīņamerikā. Benedikts XVI ar prieku pasludināja, ka tās tiks svinētas 2009. gadā, Meksikā.


Foto:L'Osservatore Romano