Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Ziņas no Vatikāna

Ar prieku ejiet uz stallīti Betlēmē, lai būtu kopā ar Jēzu
29.12.2004 pl. 15:15

Avots: www.vatican.va

Šī gada pēdējā vispārējā audiencē, kas notika Pāvila VI zālē, Svētais tēvs aicināja pārdomāt Jēzus dzimšanu Betlēmes stallītī.

6500 svētceļnieku priekšā Jānis Pāvils II teica, ka „šajā svētajā naktī, Dievs teica savu noteikto pestīšanas Vārdu cilvēcei katrā laikā un vietā. ... Šī laika liturģija mūs aicina pārdomāt Iemiesošanās noslēpumu."

Pāvests aicināja pakavēties „Betlēmes stalīša priekšā! Šajā tradicionālajā Kristus dzimšanas attēlojumā 'Mūžīgais un Visvarenais Radītājs' runā uz mums caur Savu Dēlu, visuma Ķēniņu, kas kļuva par bērnu un dzīvoja starp mums. Marija, viņa māte, ir pirmā, kas viņu pieņem un dāvā viņu pasaulei. Blakus viņai mēs redzam sv. Jāzepu, kas tika aicināts uzņemties mūsu Pestītāja tēva un aizstāvja lomu."

Pāvests teica, ka skatu pilnīgāku padara eņģeļi, kas „sludina godu Dievam un mieru cilvēkiem, un gani, kas pārstāv pazemīgos un trūcīgos. Gudrie drīz ieradīsies no tālienes, lai pielūgtu visuma Ķēniņu."

"Ziemassvētku liturģija mūs aicina ar prieku doties uz stallīti Betlēmē, lai satiktu Jēzu, mūsu Pestītāju. Visi ticīgie nāciet! Nāciet pielūgt Jēzu, mūsu Kungu! Atvērsim mūsu sirds durvis, lai viņš varētu pavadīt mūs tagad un jaunajā gadā, kas drīz sāksies."

Savos 26 pontifikāta gados, Jānis Pāvils II ir ticies ar 17,5 miljoniem cilvēku 1160 vispārējās audiencēs. 2004. gadā vairāk nekā 2 200 000 ticīgo piedalījās šajās tikšanās reizēs ar Svēto tēvu.

Pēc VIS materiāliem sagatavoja LRKB Informācijas centrs