Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Ziņas no Vatikāna

R. Kantalamessa: ticība Dieva mīlestībai izmaina dzīvi
02.04.2011 pl. 10:20

Benedikts XVI un Romas kūrijas darbinieki 1. aprīļa rītā noklausījās kapucīnu tēva Ranjero Kantalamessas sagatavotās gavēņa laika pārdomas par tematu: „Dievs ir mīlestība”.

Sprediķotājs pasvītroja, ka tā ir vissvarīgākā vēsts, ko Baznīca ir aicināta sludināt pasaulei, un ko pasaule sagaida no Baznīcas. Taču lai Evaņģēlija sludinātāji spētu šo patiesību pārliecinoši atklāt, viņiem pašiem to jāpiedzīvo un jādzīvo ar dziļu apziņu, ka Dievs ir mīlestība. Šai patiesībai jākļūst par gaismu viņu dzīves ceļā.

Tēvs Kantalamessa norādīja uz jēdziena „Dieva mīlestība” diviem aspektiem: Dieva mīlestību uz mums un mūsu mīlestību uz Dievu. Nereti mēs lielāku uzmanību pievēršam otrajam aspektam, taču Svētie Raksti liek uzsvaru uz Dieva mīlestību. Apustulis Jānis atgādina, ka Dievs pirmais mūs ir mīlējis (sal. 1 Jņ 4,19). Šī patiesība ir visa pamatā. Kristīgā ticība mums atklāj tieši to, ka Dievs ir mīlestība. Tēvs mīlestībā visu radīja, mīlestībā sevi atklāja jau Vecajā Derībā un mīlestībā sūtīja pasaulē savu Dēlu. Kristus iemiesošanās ir Dieva mīlestības kulminācijas punkts. Pr. Kantalamessa atgādināja, ka Dievs turpina mums dāvāt savu mīlestību arī pēc Kristus augšāmcelšanās un Vasarsvētkiem. Svētais Gars, kas mums dots, ir ielējis Dieva mīlestību mūsu sirdīs (sal. Rom 5,5).

Kas ir šī mīlestība, ko saņemam Kristībā? Vai tās ir jūtas, sava veida labestība no Dieva puses? – jautāja sprediķotājs. Viņš pasvītroja, ka tā ir kaut kas daudz vairāk. Mēs kļūstam par „dievišķās dabas līdzdalībniekiem” (1 Pēt 1,4), tas ir, par dievišķās mīlestības līdzdalībniekiem. Līdz ar to, esam aicināti atbildēt Dieva mīlestībai, mīlot Dievu, savu tuvāko un sevi pašu. Esam aicināti ticēt, ka Dievs mūs mīl. Daudzi tam netic vai tic tikai daļēji. Ja mēs ticētu, tad uzreiz pilnīgi viss mūsu dzīvē izmainītos. Uz savu dzīvi, sevi, citiem, dažādiem notikumiem un pat ciešanām mēs raudzītos pilnīgi citādi. Jau šodien mēs būtu kopā ar Jēzu paradīzē, jo būt paradīzē nozīmē neko citu kā pilnīgi piedzīvot Dieva mīlestību un par to priecāties – norādīja tēvs Kantalamessa. Viņš piebilda, ka mūsdienu cilvēkiem vajag apzināties, ka Dievs tos mīl. Šo labo vēsti neviens labāk par pašiem kristiešiem atklāt nevar.

Radiovaticana.org