Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Ziņas no Vatikāna

Vienotība - Dieva dāvana, ko nenogurstoši jālūdz
19.01.2005 pl. 16:22

Avots: Vatican.VA
Sagatavoja LRKB IC

Šodienas vispārējā audiencē, kas notika Pāvila VI zālē, pāvests Jānis Pāvils II runāja par Lūgšanu nedēļu par kristiešu vienotību, kas sākās vakar.

Pāvests sacīja, ka „šīs ir pārdomu un lūgšanu dienas, kas atgādina kristiešiem par pilnīgas vienotības atjaunošanu starp viņiem, saskaņā ar Jēzus gribu, kas attiecas uz visiem kristītajiem - gan mācītājiem, gan lajiem."

Jānis Pāvils II atgādināja, ka Lūgšanu nedēļa "notiek dažus mēnešus pēc II Vatikāna koncila dekrēta 'Unitatis redintegratio' izdošanas 40. gadadienas, kurš ir galvenais teksts, kas noteikti un neatgriezeniski ielika katolisko Baznīcu ekumēniskajā kustībā."

"Šī gada," viņš turpināja, "tēma mūs uzrunā ar patiesību, kas ir pamatā visiem ekumēniskajiem centieniem: ka Kristus ir Baznīcas pamats. Koncils stingri ieteica lūgšanu par vienotību kā visas ekumēniskās kustības dvēseli. ... Bet lūgšanu ir jāpavada prāta, emociju un atmiņas šķīstīšanai. Tādā veidā tā kļūst par patiesu 'iekšējās atgriešanās' izpausmi, bez kā nevar būt runa par ekumenismu. Galu galā, vienotība ir Dieva dāvana – dāvana, ko negurstoši jālūdz pazemībā un patiesībā."

Pēc tam, kad viņš pastāstīja, kā ilgas pēc vienotības izplatās, Svētais tēvs norādīja, ka "Kungs pēdējā laikā ir palīdzējis saviem mācekļiem veidot svarīgus dialoga un sadarbības kontaktus. Sašķeltības sāpes tiek izjustas vēl intensīvāk, redzot pasaules izaicinājumus, kas gaida skaidru un vienbalsīgu evaņģēlisko liecību no visiem Kristum ticīgajiem."

Pāvests nobeidza, sakot, kas 25. janvārī viņš būs garīgi klātesošs Vesperu svinēšanā, kas noslēgs Lūgšanu nedēļu, kuras viņa vārdā vadīs Kardināls Valters Kaspers. Ceremonija ir plānota Sv. Pāvila Ārpus-Sienām bazilikā un to apmeklēs pārstāvji no citām Baznīcām un kristīgām konfesijām. "Es arī aicinu jūs lūgt, lai cik drīz vien iespējams, visa ticīgo ģimene var sasniegt pilnīgu vienotību, kas ir Kristus vēlēšanās."

Tēma šai lūgšanu nedēļai par kristiešu vienotību visā pasaulē ir miers Tuvajos Austrumos.

• • • • •

Attēlā: mazā Rietumkrasta ciematiņā Abudā kāds palestīnietis, Grieķu Ortodoksās baznīcas loceklis, tur rokās pašizgrebtu koka krustu.

Pēc VIS materiāliem sagatavoja LRKB Informācijas centrs