Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Palasīsim...  Intervijas

Vatikāna radio intervija ar Latvijas prezidentu V. Zatleru
14.04.2011 pl. 17:54

Mans mērķis bija uzaicināt pāvestu Benediktu XVI apmeklēt Latviju – teica Valsts prezidents Valdis Zatlers. Intervijā Vatikāna Radio viņš pauda pārliecību, ka laikā, kad Latviju skar krīze, būtu ļoti nozīmīgi, ja Svētais tēvs apmeklētu valsti un dotu iedvesmu tās nākotnes veidošanai.

Prezidenta kungs, kāds bija Jūsu šodienas vizītes pie pāvesta Benedikta XVI galvenais mērķis? Kādā ziņā tā ir nozīmīga Latvijas tautai?

Prezidents V. Zatlers: Šogad ir īpašs gads – 90 gadi kopš Svētais Krēsls atzina Latvijas neatkarību un 20 gadi kopš mums ir atjaunotas diplomātiskās attiecības ar Svēto Krēslu. Vatikāns turpināja atzīt Latvijas neatkarību un Latvijas valsti arī visus 50 padomju okupācijas gadus. Man bija viens lielāks mērķis, proti, uzaicināt Viņa Svētību apmeklēt Latviju viņam iespējamā laikā. Ja mēs atceramies iepriekšējo Jāņa Pāvila II vizīti Latvijā, tā notika brīdī, kad tautai visvairāk bija nepieciešama garīgā atmoda un garīgā stiprināšanās. Es domāju, ka šobrīd, pēc vairākiem krīzes gadiem, tas būtu ļoti svētīgi, ja pāvests mūs apmeklētu un dotu iedvesmu turpināt celt mūsu nākotni.

Jānis Pāvils II apmeklēja Latviju pirms gandrīz 18 gadiem. Kā viņa vizīte šajos gados ir ietekmējusi Latvijas sabiedrību?

Prezidents V. Zatlers: Visnotaļ pozitīvi. Tā ietekmējusi ne tikai katoļticīgos, bet visu Latvijas sabiedrību, jo runa ir par garīgām vērtībām, kas mums pamatos ir kopīgas. Cilvēki līdz šai dienai atceras šo vizīti. Ļoti bieži esmu bijis gan mājās, gan svētvietās, kur ir fotoattēli no vizītes, un cilvēki piemin to ar labu vārdu. Katrā krīzes laikā lielāko smagumu iznes tie, kam ir mazi ienākumi. Lielākās grūtības pārvar tie, kam ir mazi ienākumi. Baznīca ir arī šajos krīzes gados spēlējusi savu pozitīvu lomu, lai cilvēki pārvarētu grūtības, būtu stipri savā ticībā un, līdz ar to, būtu stipri arī savās ģimenēs un savā dzīvē.

Kas varētu tikt darīts, lai stiprinātu Latvijas Republikas reliģisko kopienu un valsts institūciju sadarbību? Kādās jomās?

Prezidents V. Zatlers: Latvija varētu būt piemērs daudzām valstīm. To mēs pārrunājām arī ar pāvestu. Pie mums dažādas kristīgās konfesijas ļoti cieši sadarbojas gan darbā ar jaunatni, gan arī solidarizējoties ar tām sabiedrības grupām, kam ir nepieciešama palīdzība, kā arī ar iedvesmojošu rīcību stājas pretī tiem izaicinājumiem, kas mūs skar krīzes laikā. Tas, ka katru gadu 18. novembrī dažādu konfesiju bīskapi lūdzas Doma baznīcā par Latvijas valsti un par tām vērtībām, kuras mums ir visaugstākās, mūs visus vieno. Tas mūs vieno savā kopībā ar savu valsti.

Jūs pieminējāt līgumu starp Svēto Krēslu un Latvijas Republiku, kas stājās spēkā 2002. gada 25. septembrī. Ko tas ir devis Latvijai? Kā tas ir mainījis valsts un Baznīcas attiecības?

Prezidents V. Zatlers: Līgums viennozīmīgi skaidri parāda, kāda ir Baznīcas un valsts sadarbība. Baznīcai ir dota pilna brīvība rīkoties savu reliģisko mērķu sasniegšanai. Šis likums deva arī stimulu pārējām konfesijām, pareizticīgajiem un luterāņiem, veidot savus likumus, lai būtu ļoti precīzi noteikta valsts un Baznīcas sadarbība, un arī vienlaikus nošķirtība, kā to prasa mūsu pamatlikums. Latvija arī šajā ziņā ir kā tāda parauga valsts, kur mums ir pilnīga skaidrība, kā mēs varam sadarboties, piemēram, Aglonas svētvietas uzturēšanā. Valsts tur piedalās ar naudas līdzekļiem. Katru gadu svētceļnieki pārliecinās, ka viņi ir gaidīti ne tikai no Baznīcas vadības, bet, ka ir arī valsts atbalsts.

Sarunājās J. Evertovskis

Radiovaticana.org
Foto:Foto: Toms Kalniņš,
Latvijas Valsts prezidenta kanceleja