Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Ziņas no Vatikāna

Bērniem Euharistija ir jāsaņem pēc iespējas agrāk
24.01.2005 pl. 00:05

Vatikāna prefekts adresē vēstuli priesteriem

Garīdzniecības (Klēra) kongregācijas prefekts Kardināls Dario Castrillon Hoyos atgādina priesteriem visā pasaulē par to, cik svarīgi vest bērnus pie Euharistijas.

Viņš mudina priesterus to darīt pēc iespējas agrāk, jo viņš ir pārliecināts ka, jo jaunāki ir bērni, "jo cienīgāka būs Kristus sakramenta pieņemšana viņu sirdīs."

Atļaut bērniem pieņemt "Euharistisko Jēzu" cik agri vien iespējams "vairākus gadsimtus bija viena no Baznīcas stingrām pamatnostādnēm bērnu pastorālajā aprūpē," saka Kardināls Castrillon vēstulē, kas tika uzrakstīta 8. janvārī un publicēta 22. janvārī Euharistijas gada ietvaros.

Tradīciju "savā laikā atjaunoja Sv. Pijs X," un "to atzinīgi vērtēja viņa pēcteči, un vairākkārt arī mūsu Svētais tēvs Jānis Pāvils II," kardināls rakstīja.

1910. gadā pāvests Pijs X ar dekrētu "Quam Singulari" noteica, ka bērni var pieņemt pirmo Komūniju 7 gadu vecumā.

"Kopā ar Sv Piju X," Kardināls Castrillón rakstīja, "daudzi no mums ir pārliecināti, ka šī prakse, atļaujot bērniem pieņemt pirmo Komūniju sākot no 7 gadu vecuma, dod Baznīcai lielas žēlastības no debesīm," neaizmirstot "ka pirmajā Baznīcā Euharistijas sakraments tika dots jau jaundzimušajiem, tūlīt pēc kristības zem dažu vīna pilienu zīmēm."

1929. gada maijā, pats Karols Voitila ieguva labumu no šī Sv. Pija X lēmuma samazināt Komūnijas vecumu, kā tagadējais Jānis Pāvils II atceras savā grāmatā "Celieties, iesim."

Savā grāmatā Jānis Pāvils II raksta, ka Pijs X arī "ieved iespēju pieņemt Komūniju pirms 7 gadu vecuma sasniegšanas, ja bērns izrāda pietiekamu sapratni."

Grāmatā "Celieties, iesim," kuru Kardināls Castrillón citē savā vēstulē, Jānis Pāvils II arī norāda, ka "šis pastorālais lēmums uzsvērt Svētās Komūnijas pieņemšanu ir uzslavas cienīgs. Tas ir nesis bagātīgus svētuma augļus bērnos, kā arī uzplaukumu aicinājumos uz priesterību."

Vatikāna kongregācijas prefekts mudina: "Mums priesteriem, kurus Dievs vienotībā ar bīskapiem ir aicinājis sargāt Vissvētāko Altāra Sakramentu, ir vispirms jārūpējas par bērniem kā pirmajiem, kas saņem šo lielo dāvanu: Euharistiju."

Viņš turpināja: "Es domāju, ka tas ir viens no lielākajiem draudzes priestera priekiem uzklausīt bērnu pirmo grēksūdzi un pēc tam dod viņiem pirmo Komūniju. Pilnīgi automātiski nāk pārliecība, ka jo jaunāki viņi ir, jo cienīgāka būs sakramentālā Kristus pieņemšana viņu sirdīs."

"Kad bērns nonāk pie prāta gadiem – un šodien šis vecums atnāk agrāk – viņa prāts ir atvērts dievišķās gaismas saņemšanai, kad var sākt izprast Dieva mīlestības noslēpumu uz cilvēku.

"Vēlāk, ticība pārspēj prātu, un šī ticība – ko mēs esam pieredzējuši arī savās draudzēs – ir tik dzīva tieši bērnos, ka viņi ir spējīgi, dažreiz labāk par mums, izteikt lūgšanā savu tuvību Kungam."

Savā vēstulē priesteriem kardināls piebilda: "Mēs ticam, ka šī svētā tradīcija, ko apstiprinājuši visi pāvesti – vest mazus bērnus pie Svētās Komūnijas pēc pirmās grēksūdzes – tiks arvien vairāk novērtēta un, cik iespējams, realizēta īpaši šajā Euharistijas gadā."

Pēc ZENIT materiāliem sagatavoja LRKB Informācijas centrs