Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Ziņas no Vatikāna

Kristus - ekumeniskās kustības pamats un mērķis
26.01.2005 pl. 15:28

Avots: Vatican.va
Sagatavoja LRKB IC

Ar sv. Apustuļa Pāvila atgriešanās svētkiem noslēdzās šī gada lūgšanu nedēļa par kristiešu vienotību.

25. janvāra vakarā svinīgās vesperes Sv. Pāvila Ārpus-Mūriem bazilikā Svētā tēva vārdā vadīja Kardināls Valters Kaspers, Kristiešu vienotības padomes prezidents.

Savā homīlijā, kuras centrā bija „Jēzus Kristus, mūsu kopīgais pamats," kardināls citēja sv. Pāvila vārdus korintiešiem: "Jo citu pamatu neviens nevar likt, kā to, kas jau likts, tas ir Jēzus Kristus," un teica klātesošajiem reliģiskajiem vadītājiem, ka tieši "šis ir ekumēniskās kustības iemesls."

"Šodien," teica padomes prezidents, "jauna gada iesākumā mēs nevēlamies tik daudz skatīties atpakaļ, bet gan nākotnē – ekumenisma nākotnē. No tās pašiem sākumiem - XX gadsimta sākumā - ekumēniskā kustība ir piedzīvojusi lielus izaicinājumus gan pasaulē, gan mūsu Baznīcās. Ekumēniskā situācija ir ļoti mainīga. Dažreiz liekas, ka sākotnējais impulss riskē iekrist letarģiskā miegā un zaudēt savu ticamību. No vienas puses parādās atturības un pretošanās zīmes un no otras puses - atkāpšanās un vilšanās zīmes. Tāpēc mēs nevaram teikt: 'parasta lieta'. Ko mums darīt? Ko mēs varam darīt?"

Mums ir jālūkojas uz Jēzu Kristu, mūsu pamatu, uz "ticību Jēzum Kristum, patiesam Dievam un patiesam cilvēkam, kurš ir pamats mūsu Kristībai, kas dara mūs par kristiešiem, iekļaujot mūs Baznīcā. (...) Jēzus Kristus nav tikai pamats, bet arī ekumēniskās kustības mērķis: Viņā mēs būsim viens. (...)  Tieši šodienas postmodernajā sabiedrībā, kad viss kļūst relatīvs un patvaļīgs, un katrs pats var radīt savu reliģiju a la carte, mums ir vajadzīgs stiprs pamats un uzticams kopīgs atskaites punkts gan mūsu personiskajai dzīvei, gan ekumēniskajam darbam."

Kardināls vaicāja: "Ko tas nozīmē konkrēti? Es pieminēšu tikai trīs lietas. Pirmkārt, mēs esam sašķēlušies Bībeles sapratnē, un tikai lasot, studējot un pārdomājot Svētos Rakstus, mēs no jauna atklāsim vienotību. (...) Otrkārt, caur Kristību mēs esam iekļauti Jēzū Kristū. Mūsu ekumēniskajos centienos mēs nesākam no nulles. Caur Kristību mēs jau esam fundamentālā komūnijā, kas mūs vieno ar Kristu un vieno mūs vienu ar otru. (...) Treškārt, Jēzus Kristus ir klātesošs Baznīcā caur Savu Vārdu un sakramentiem. Viņš ir Baznīcas Galva un Baznīca ir Viņa Miesa."

Nobeidzot Kardināls Kaspers teica: "Mēs varam un mums jāvar redzēt atšķirība starp Kristu un Baznīcu, bet mēs nevaram tos nošķirt vienu no otra. Sv. Augustīns mums iemācīja formulu 'Christus totus', ka pilnībā Kristus ir Galva un Miesa. Un šis ir dziļākais atšķirības punkts starp Rietumu Baznīcām un ekleziālām kopienām, kas mums kavē būt par pilnīgiem Kristus instrumentiem un zīmēm."

Pēc VIS materiāliem sagatavoja LRKB Informācijas centrs