Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Ziņas no Vatikāna

Vispasaules Lepras dienas vēstījums
30.01.2005 pl. 09:23

Sagatavoja LRKB IC

Pontifikālā Veselības aizsardzības padome sestdien, 29. janvārī, publicēja padomes prezidenta Kardināla Javier Lozano Barragan vēstījumu 52. Vispasaules Lepras dienai.

Vēstījums iesākas ar apustuļa Pāvila pamudinājumu viņa vēstulē Baznīcai Romā, "raudāt kopā ar tiem, kas raud," jo "ja viens loceklis cieš, tad visi locekļi cieš kopā ar viņu." Kardināls norādīja, ka lai gan mēs varam svinēt cilvēka uzvaru pār lepru jeb Hansena slimību, "tā vēl joprojām ir letāla vismaz deviņās valstīs." Bieži vien sliktāka par pašu slimību ir kauns un "absurdā diskriminācija", kas jācieš lepras slimniekiem. Nebūs iespējams runāt par uzvaru pār lepru, kamēr "neizdzēšamās 'kauna zīmes' jēdziens netiks likvidēts."

Kardināls Lozano uzsvēta Svētā tēva vārdus, ko viņš teica 21. janvārī uzrunājot padomes locekļus viņu plenārsēdē, ka Baznīcas vadītājiem ir jāpievērš īpaša uzmanība "tām (veselības aprūpes) struktūrām, kur pacienti cieš no dažādu veidu izstumšanas un sociālā atbalsta trūkuma," īpaši "tajās pasaules daļās, kur slimniekiem, neskatoties uz medicīnas progresu, trūkst zāles un piemērota palīdzība."

Norādot, ka "zāles netrūkst" un ka pastāv dažādas organizācijas, kas specializējas lepras ārstēšanā, padomes prezidents uzsvēra, ka tik un tā pastāv nepieciešamība pēc piemērotākām veselības aprūpes struktūrām un kompetentiem, labi apmācīties speciālistiem. Citējot 2003. gada statistikas datus no nacionālajām bīskapu konferencēm, viņš norādīja, ka visā pasaulē Baznīca ir nodibinājusi un uztur 656 lepras ārstēšanas iestādes (254 Āfrikā, 69 Amerikā, 327 Āzijā, 4 Eiropā, 2 Okeānijā).

Atsaucoties uz Euharistijas gadu, Kardināls Lozano citēja pāvesta Jāņa Pāvila II apustulisko vēstuli Mane nobiscum Domine: "Euharistija ir ne tikai Baznīcas dzīves vienotības izpausme, bet arī visas cilvēces solidaritātes projekts."

Viņš izteica īpaši pateicību tiem "misionāriem, kas rūpējas par šiem mūsu brāļiem, izpildot īpašo 'Cerības Evaņģēlija' pastorālo kalpošanu. Viņi dzīvo un māca visu pasauli, ka rūpes par cilvēkiem, kas tik ļoti cieš, ir brālīga dalīšanās un tajā pašā laikā liecināšana par Kristu, kas nomira un augšāmcēlās. Cerības 'zīme' un pilnīga dzīvības uzvara."

"'Baznīcas Mistiskās Miesas' noslēpumā," vēstījumā teikts, "vienotībā ar Kristu, kas cieš, lepras slimnieks jutīsies cilvēka pestīšanas sadarbības projekta centrā," īpaši ar to cilvēku palīdzību, kas par viņiem rūpējas.

Vispasaules Lepras dienu 1954. gadā nodibināja franču žurnālists un filozofs Rauls Follero. Tā vēl joprojām tiek svinēta daudzās valstīs janvāra pēdējajā svētdienā. Tās mērķis ir novērst negatīvos tēlus un aizspriedumus, kas cilvēkiem ir lepras sakarā, kā arī atjaunot solidaritāti ar tiem cilvēkiem, kas ir spiesti dzīvot cilvēku necienīgas dzīves, kuru cilvēktiesības tiek aizmirstas, kuri ir nabadzīgi un izstumti.

Šogad Vispasaules Lepras diena sakrīt arī ar 56. gadadienu kopš tika nogalināts Mahatma Gandijs, miera apustulis, kurš veltīja daudz laika, lai strādātu un rūpētos par lepras slimniekiem, saka Starptautiskās Anti-Lepras asociāciju federācijas prezidents Dr. Sanils Deepaks.

Pēc VIS un ILEP materiāliem sagatavoja LRKB Informācijas centrs