Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Palasīsim...  Liecības

Mīlestības avota pirmsākums
04.07.2014 pl. 17:06
Laulība ir ceļš uz svētumu, uz kuru Dievs aicina vīrieti un sievieti. Tas ir īpašs aicinājums, kura nopietnība jāizvērtē, pirms lēmuma laulāties pieņemšanas. Lai palīdzētu to saprast un savu lēmumu laulāties vēlreiz nopietni pārdomātu, Rīgas arhidiecēzē kopš 2003. gada ir noteikts saderināšanās laiks 6 mēnešu garumā, kuru laikā viens no svarīgiem ieteikumiem saderinātajiem ir apmeklēt Saderināto un iemīlējušos vakarus, ko organizē Laulāto Tikšanās. Kopš šī gada līdzīgu lēmumu ir pieņēmis Liepājas diecēzes bīskaps, izsludinot to gan priesteriem gan ticīgajai tautai.

Saderināto un iemīlējušos vakarus ir aicināti apmeklēt ne tikai saderinātie, bet arī pāri, kas vēl nav pieņēmuši lēmumu laulāties, vēl tikai draudzējas un domā par laulību. Saderināto un iemīlējušos vakaru nodarbības ietver 9 vakaru tikšanos reizi nedēļā. Tos parasti vada divi laulātie pāri un garīgās kārtas pārstāvis. Tikšanās reizēs mēs runājam par dialoga nozīmi laulāto attiecībās, savstarpējo cerību un vērtību iepazīšanu, par attiecībām ar Dievu, krīzēm laulībā, intīmajām attiecībām, kā arī citiem tematiem. Viens no svarīgākajiem un sāpīgajiem jautājumiem ir aiziešana no dzimtajām mājām. Kā atstāt vecāku mājas, kā pateikt vecākiem, ka mums ir sava ģimene?

Šajos vakaros saderinātie dziļāk iepazīst sevi un savu izredzēto, pārdomā savu aicinājumu uz laulības dzīvi, uzzina Baznīcas mācību par laulību, iepazīstas ar nelielu ieskatu auglības atpazīšanas metodēs, ko lielākoties vada praktizējoši ginekologi un kustības animatori Gints un Silvija Lapiņi. Tikšanās vakari palīdz pārdomāt savas attiecības vienam ar otru  un izvērtēt, vai lēmums par sakramentālas saites noslēgšanu ir pamatots.

Saderināto un iemīlējušos vakaru noslēgumā saderinātie pauda savas atsauksmes par nodarbībās pārdzīvoto:

  „Mēs pirms laika spriedām par to, ko šīs tikšanās mums deva... Un vienojāmies kopīgās domās – tās mums deva sirdsmieru. Mierīgu prātu par to, ka mūsu lēmums par laulību bijis pareizs. Kādreiz laulība bija tikai izsapņota dzīve pēc kāzām, tagad esam to ieraudzījuši citām acīm. Tai esam raduši citādu nozīmi, tādu svētumu, ko līdz saderināšanās laikam nebijām sev atklājuši”.

  „Šie vakari lika apzināties mūsu lēmuma laulāties nopietnību un svarīgumu – „būt kopā mūžam”. Pirms tam tas vairāk bija teksts, šobrīd es to apzinos un izprotu daudzkārt spēcīgāk. Attiecīgi šī atziņa mudina ikdienā piedomāt un kopt mūsu attiecības, jo pēc laulībām būsim saistīti uz mūžu.”

  „Šie vakari ļāva mums labāk izprast vienam otra vērtību sistēmu. Apzināties, ka patiesi pazīstam viens otru un mūsu lēmums laulāties ir pareizs, kā arī apzināties šī lēmuma nozīmību”.

Tie ir daži fragmenti no jauniešu pārdomām Saderināto un iemīlējušos vakaru noslēguma nodarbībā. Un tas ļauj mums, animatoriem (laulātajiem pāriem un garīdzniekiem, kas vada šos vakarus), cerēt, ka šīs jaunās ģimenes ļaus Dievam vadīt sevi pa ceļiem pie Viņa un vienam pie otra.

  „Sākotnējo skepsi par šiem vakariem jau pēc pirmajām tikšanās reizēm nomainīja patiess prieks, ka tādas nodarbības ir. Sapratām, ka šeit varējām runāt par tādām tēmām, kuras varbūt nekad nebūtu apsprieduši. Esam atklājuši viens otru no citas puses un pārliecinājušies, ka esam radīti viens otram un būsim kopā tik ilgi, cik to ļaus Dievs. Noteikti ieteikšu šīs nodarbības saviem draugiem, kuri gatavosies laulībām, jo šeit tiek atklāta otra cilvēka dvēsele un tas palīdzēs turpmākajā dzīvē.”

  „Mani personīgi uzrunāja situācijas, apstākļi, kā norisinājās šie vakari. Ka man pašam vajadzēja kustināt savas jūtas, emocijas un ieskatīties sevī attiecībā uz manu mīlēto otru pusi, jo ikdienā es uz to nesaņemtos un tikai skrietu dienas rutīnā, un mūsu savstarpējās attiecības un otra cilvēka iepazīšanu atstātu vēlākam laikam, kas neder.”

  „Man ļoti patika šo saderināto vakaru norise, jo iepriekš domāju, ka būs ļoti reliģioza pieeja - baušļu mācīšanās, dažādu neikdienišķu lūgšanu mācīšanās. Jau kursu pirmajā reizē es atplauku, jo viss bija tā, kā no Debesīm sūtīta dāvana, jo pats svarīgākais ir dzīves vērtību izpratne! Visvairāk iespiedās atmiņā, ka mums ir jāveido dialogs!”

Citātā no jauniešu rakstītā pieminētais dialogs ir Laulāto Tikšanās garīguma pamats. Ar dialogu mēs saprotam mīlestības un patiesības pilnu sarunu, ko veic vīrs un sieva, lai satiktos viens ar otru un ar Dievu. Saderinātie iepazīst, ka dialogs ir iespējams viņu dzīvē kā satikšanās un saprašanās ceļš, pat tad, ja pienāks savstarpēja attiecību krīze vai grūtības.

Daudziem no saderinātajiem, kas piedalās Saderināto un iemīlējušos vakaros, tā ir viena no pirmajām saiknēm ar Baznīcu un iespēja saņemt dzīvu liecību par kristīgu ģimenes dzīvi.

Katru gadu Rīgā tiek organizētas 8 Saderināto un iemīlējušos vakaru grupas. Vakari notiek Sv. Jēkaba Katedrālē, Sv.Terēzes no Bērna Jēzus draudzē, Vissvētākās Trīsvienības draudzē, Sv.Alberta draudzē un Rīgas Kristus Karaļa draudzē. 2014.gada laikā Saderināto un iemīlējušos vakarus Rīgā vien apmeklēja un apliecības saņēma 108 pāri. Katru gadu apmēram 18 pāri vakarus apmeklē vēl gada pēdējā nodarbību ciklā, kas sākas oktobrī un turpinās līdz decembra vidum. Garīdznieki ne tikai Rīgā, bet arī citviet Latvijā ir novērtējuši, cik svarīga ir šāda sagatavošanās pirms laulībām. Saderināto un iemīlējušos vakari notikuši arī Aglonā, Jelgavā, Pļaviņās, Valmierā, Madonā un Liepājā. Ņemot vērā, ka ir pāri, kas dažādu iemeslu dēļ nav varējuši apmeklēt šo tradicionālo 9 vakaru ciklu, šī gada jūnija sākumā Aglonā notika nedēļas nogales rekolekcijas saderinātajiem. Kursu mērķis nav mācīt, kā dzīvot, bet palīdzēt, lai pāris viens otru labāk iepazītu dialogā ar Dievu, sevi un apkārtējiem cilvēkiem.

Pateicamies visiem garīgās kārtas pārstāvjiem, kas neiztrūkstoši ar savu klātbūtni, atbalstu un dalīšanos ir bijuši kopā ar mums katrā saderināto un iemīlējušos vakaru nodarbībā. Un īpaša mīlestības pilna  pateicība šo tikšanos autoram un galvenajam vadītājam – Dievam.

„Laulāto Tikšanās” animatori Jozis un Sondra

Liepājas saderināto vakaru beidzēji un animatori

Jēkaba Katedrāles saderināto grupa noslēguma reizē

Aglonas saderināto grupa noslēguma reizē