Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Kurzemē

Dekrēts par atlaidu iemantošanu Žēlsirdības ārkārtējā Jubilejas gadā
08.12.2015 pl. 17:06
Ar bullu ”Misericordiae vultus” pāvests Francisks ir izsludinājis Žēlsirdības ārkārtējo Jubilejas gadu, kas ilgs no 2015. gada 8. decembra, Vissvētākās Jaunavas Marijas Bezvainīgās Ieņemšanas svētkiem, līdz 2016. gada 20. novembrim, Mūsu Kunga Jēzus Kristus – Vispasaules Karaļa svētkiem.

Jubilejas gada ietvaros tiks atvērtas Svētās Durvis, kuras šoreiz būs Žēlsirdības Durvis. Vispirms tādas tiks atvērtas pāvesta bazilikās Romā.

Pāvests ir noteicis, lai Adventa trešajā svētdienā līdzīgas durvis tiktu atvērtas katras vietējās Baznīcas katedrālē vai līdzkatedrālē, vai kādā citā baznīcā ar īpašu nozīmi. Pēc ordinārija izvēles, tās var tikt atvērtas svētvietās, uz kurām dodas svētceļnieki, kas šajās svētajās vietās bieži sirdī ir žēlsirdības aizskarti un rod atgriešanās ceļu.

Jubilejas gada laikā ikviens ticīgais vienu reizi dienā var iemantot sev vai mirušajiem tuviniekiem pilnas atlaidas ierastajā kārtībā (sakramentāla grēksūdze, Svētā Komūnija, lūgšana pāvesta nodomā), pēc iespējas izpildot sekojošo:

1. Apmeklējot pāvesta bazilikas Romā, ieejot pa Žēlsirdības Durvīm, piedaloties Sv. Misē, saņemot Izlīgšanas sakramentu, kā arī pavadot atbilstošu laiku dievbijīgās pārdomās par žēlsirdību, tās noslēdzot ar ”Ticības apliecinājumu” un kādu lūgšanu tajos nodomos, ko pāvests nes savā sirdī Baznīcas un visas pasaules labā.

2. Apmeklējot vietējās Baznīcas katedrāli, līdzkatedrāli vai ordinārija noteiktās baznīcas, kur atvērtas Žēlsirdības Durvis, ieejot pa Žēlsirdības Durvīm, piedaloties Sv. Misē, pieņemot Izlīgšanas sakramentu, kā arī pavadot atbilstošu laiku dievbijīgās pārdomās par žēlsirdību, tās noslēdzot ar ”Ticības apliecinājumu” un kādu lūgšanu tajos nodomos, ko pāvests nes savā sirdī Baznīcas un visas pasaules labā.

3. Visi, kas slimības, vientulības vai vecuma dēļ nevarēs ieiet pa Žēlsirdības Durvīm noteiktajās baznīcās, bet kuri ar ticību un priecīgu cerību izdzīvos savu pārbaudījumu, pieņems Sv. Komūniju un piedalīsies Sv. Misē ar pieejamo plašsaziņas līdzekļu palīdzību.

4. Visi ieslodzītie, kuru brīvība ir ierobežota un kuri apzinās, ka viņi ir nodarījuši netaisnību, kuri, patiesi nožēlojot, vēlas no jauna atgriezties sabiedrībā, lai nestu tai godīgu ieguldījumu, lūgsies ieslodzījuma vietas kapelā un, ieejot pa savas kameras durvīm, lūgšanā pacels savas domas uz žēlsirdīgo Tēvu, kurš spēj pārveidot sirdis.

Lai šīs dievišķās žēlastības pieejamība daudz auglīgāk īstenotos dvēseļu aprūpē, pāvests aicina visus priesterus, kam ir uzticētas tiesības uzklausīt grēksūdzi, labprāt un cēlsirdīgi veltīties Izlīgšanas sakramenta svinēšanai un biežai Svētajai Komūnijai slimajiem.

Ievērojot visu iepriekš minēto, Liepājas diecēzē tiek noteikts: līdz 2016. gada 20. novembrim, kad noslēgsies Žēlsirdības ārkārtējais Jubilejas gads, pilnas atlaidas var iemantot, izpildot parastos atlaidu iemantošanas noteikumus un apmeklējot:

1. Liepājas Sv. Jāzepa katedrāli,

2. Alsungas Sv. Miķeļa baznīcu,

3. Talsu Vissvētākās Jaunavas Marijas baznīcu,

4. Saldus Sv. Pētera un Pāvila baznīcu.         

Dekrēts stājas spēkā ar 2015. gada 8. decembri.

Liepājas diecēzes bīskaps Viktors Stulpins.