Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Palasīsim...  Mieram tuvu

Jēzus kā ārsts mums piedāvā zāles – savu Miesu un Asinis
15.06.2017 pl. 07:50

Priesteris Juris Jalinskis

Priestera komentārs Kristus Vissvētās Miesas un Asinis svētkos (15.06.2017)

Šodien, svinot Kristus Vissvētās Miesas un Asiņu svētkus, Baznīca mūs aicina ieklausīties Jēzus vārdos: “Es esmu Dzīvā maize, kas nākusi no Debesīm. Kas ēdīs no šīs maizes, tas dzīvos mūžam. Un maize, kuru Es jums došu, ir mana Miesa par dzīvi pasaulei... Kas ēd manu Miesu un dzer manas Asinis, tas paliek manī un Es – viņā.”

Pasakot šos vārdus, Jēzus mūs ielūdz uz neparastu tuvību ar Viņu. Tāpēc Viņa Miesas un Asiņu pieņemšanu mēs saucam par “Komūniju”. Svētā Komūnija ir neizsakāmi liels Dieva draudzības apliecinājums cilvēkam. Tā ir vienotības zīme. Dievs svētajā Komūnijā sevi pilnībā atdod cilvēkiem. Jēzus sevi pilnībā atdod cilvēkiem, un patiesībā – vairāk Viņam nav, ko dot.

Svētais Kirils no Jeruzalemes par Euharistiju reiz izteicās šādi: “Ja jau pats Kristus par maizi pateica: “Šī ir mana Miesa,” – tad kurš gan uzdrīkstēsies to apšaubīt? Un, ja jau Viņš pats teica: “Šīs ir manas Asinis,” – tad kurš gan uzdrīkstēsies tam neticēt? Un tāpēc tad, kad tu pieņem Jēzus Miesu un Asinis, tu pats kļūsti par vienu Miesu un Asinīm ar Kristu.”

Vācu filozofs un materiālists Ludvigs Feierbahs savulaik ir sacījis: “Cilvēks ir tas, ko viņš ēd.” Šķiet, ka, pašam to pat neapzinoties, šis domātājs ir izteicis perfektu Euharistijas definīciju. Jo, patiešām, cilvēks, kurš pieņem svēto Komūniju, kļūst pilnīgi vienots ar Kristus Miesu. Cilvēks pats kļūst par Kristus Miesu.

Kaut arī mēs esam vāji un caur grēku ievainoti cilvēki, kaut arī neprotam mīlēt ar tīru un upurgatavu mīlestību, tik un tā mēs esam ielūgti uz svētās Komūnijas pieņemšanu. Baznīcas tradīcijā svēto Komūniju mēdz saukt par “Eņģeļu maizi”, taču patiesībā tā ir mūsu barība – vāju un grēcīgu cilvēku barība. Svētā Komūnija – jeb, mēs varētu teikt, “grēcinieku maize” – mums dod spēku celties no mūsu vājuma un nespēka, lai, pateicoties šai barībai, arī mēs mīlestībā sevi spētu dāvāt citiem, līdzīgi kā to darīja Jēzus.

Savā laikā Jēzus teica: “Ne veseliem ir vajadzīgs ārsts, bet gan slimiem; Es neesmu nācis aicināt taisnīgos, bet grēciniekus.” (Mk 2, 17) Tātad Jēzus kā ārsts mums piedāvā zāles – savu Miesu un Asinis. Tas ir neizsakāmi iedarbīgs līdzeklis, kas var dziedēt visus mūsu ievainojumus, it sevišķi tos, ko cilvēks iegūst mīlestības trūkuma dēļ. Tieši šī neaprakstāmā tuvība svētajā Komūnijā, dziļā intimitāte starp Dievu un cilvēku dziedē mūsu ievainoto sirdi.

Lūgsim, lai mēs vienmēr justos atbildīgi par mīlestību, ko Jēzus mums dāvā. Lai mēs to pieņemam ar visu nepieciešamo cieņu un vaļsirdību. Tāpat arī lai lūdzam dziļu ticību tam, ka svētā Komūnija var būt mums katram kā iedarbīgs līdzeklis, kurš spēj mūs dziedēt no visa vājuma un dzīves ievainojumiem, it īpaši tiem, kuriem par iemeslu ir mūsu mīlestības trūkums.

Pēdējo vakariņu laikā Jēzus saviem mācekļiem teica: “Es ilgoties ilgojos ēst šo Pashu kopā ar jums.” (Lk 22, 15) Ar Kristus Vissvētās Miesas un Asiņu svētku starpniecību Jēzus šos pašus vārdus saka katram no mums. Jēzus ļoti labi zina, kādi mēs esam. Tomēr Viņš mūs katru personiski ielūdz, lai mums dāvātu sevi, lai mūsos būtu Viņa dzīvība un lai tā būtu pārpilnībā.

Mieramtuvu.lv