Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Ziņas no Vatikāna

Kāpēc kristietim nav jāpiemērojas pasaulei?
24.02.2018 pl. 12:02
Kā jau ierasts, Lielā gavēņa laika piektdienās Vatikāna “Redemptoris Mater” kapelā kapucīnu tēvs Ranjero Kantalamessa uzrunā Romas kūrijas darbiniekus. Savās pirmajās pārdomās, 23. februārī, viņš aplūkoja sv. Pāvila vārdus: “Nepiemērojieties šai pasaulei” (Rom 12, 2).

Savukārt, šī gada meditāciju vispārējais temats ir šāds: “‘Ietērpieties Kungā Jēzū Kristū’ (Rom 13, 14). Kristīgais svētums Pāvila pamudinājumos”.

Pāvesta nama sprediķotājs atgādināja, ka, lai pārveidotu pasauli, ir jāpārveidojas mums pašiem. Pasaule kā tāda ir laba, jo to ir radījis Dievs. Apustulis Pāvils un evaņģēlists Jānis vārdam “pasaule” piešķir vairāk morālu nozīmi, domājot par to, kāda tā ir kļuvusi pēc grēkā krišanas. Ja pirmajos gadsimtos bija vērojama “bēgšana no pasaules”, tad tagad notiek pretējais, ko sauc par “sekularizāciju”.

Pr. Kantalamessa skaidroja, kāda ir tā pasaule, kurai kristietim nevajag piemēroties. Te nav runa par Dieva radīto un mīlēto pasauli, ne arī par cilvēkiem, kuri dzīvo šajā pasaulē. Tieši otrādi, mums vienmēr ir jāiet pie cilvēkiem, īpaši pie nabagiem, atstumtajiem un cietējiem. Lai cik tas neliktos paradoksāli, vislabākais veids kā “nošķirties” no pasaules ir “ieniršana” tajā jeb “samaisīšanās” ar šo pasauli, kurā ir daudz ciešanu un kur notiek atstumšana. Tas ir vislabākais veids – norādīja kapucīnu tēvs -, jo tā ir došanās tur, no kurienes pasaule visiem spēkiem cenšas aizbēgt. “Mesties iekšā” pasaulē nozīmē “nošķirties” no pasaulē valdošā galvenā principa, tas ir, no egoisma. Lai mēs spētu to darīt, ir vajadzīga ticība.

Pr. Kantalamessa norādīja, ka “piemērošanās šai pasaulei” jeb pasaulīgajam garam notiek tad, kad pasaule iemidzina cilvēkus, izsūcot no viņiem garīgo enerģiju un injicējot viņos sava veida “anestēziju”. Kristietim nav jāpiemērojas pasaulei ne tādēļ, ka matērija būtu slikta vai ka tā kaitētu garam, bet tādēļ, ka šīs pasaules iekārta paiet (sal. 1 Kor 7, 31). Vecajā Derībā teikts: “Kails es izgāju no mātes miesām un kails tur atgriezīšos.” Teologs atgādināja, ka pilnīgi tas pats notiks ar visiem tiem miljoniem mūsdienu bagātnieku un vareno, kuri liek savā priekšā trīcēt pasaulei. Šodien viņi ir, bet rīt jau viņu nebūs.

Turklāt, mūsdienās ir kāda joma, kurā mums noteikti nevajadzētu piemēroties pasaulei. Runa ir par to, ko redzam, par attēliem, par acu savaldīšanu, par šāda veida gavēšanu – norādīja pr. Kantalamessa. Sevišķi, runa ir par interneta izmantošanu. Ja daži skati ienes mūsos nemieru un apjukumu, tad esam aicināti uzlūkot Krucifiksu un iet un noslīgt ceļos Vissvētākā Sakramenta priekšā. Svinēt Lieldienas nozīmē iet no šīs pasaules pie Tēva – piebilda kapucīnu tēvs, citējot sv. Augustīnu.

Radiovaticana.va