Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Ziņas no Vatikāna

Pēc slimības Jānis Pāvils II uzrunā tautu
14.02.2005 pl. 09:45

Zenit.org
LRKB IC

Jāņa Pāvila II uzrunas tulkojums, ko pirms pusdienas laika „Kunga Eņģeļa” lūgšanas kopā ar svētceļniekiem Sv. Pētera laukumā pāvesta vārdā nolasīja arhibīskaps Leonardo Sandri, Vatikāna valsts sekretāra vietnieks.

Dārgie brāļi un māsas!

1. Mēs esam sanākuši šeit, lai slavētu Kungu. Vispirms, es vēlos pateikties jums un visiem tiem, kas piedalās ar radio un televīzijas starpniecību, par jūsu tuvumu, mīlestību, un, galvenokārt, jūsu lūgšanām, kamēr es ārstējos Gemelli Poliklīnikā.
Es vienmēr jūtu vajadzību pēc jūsu palīdzības Kunga priekšā, lai izpildītu to misiju, ko Jēzus man ir uzticējis.

2. Pagājušo trešdien ar pelnu rituālu mēs uzsākām Gavēni – liturģisko laiku, kas katru gadu mums atgādina fundamentālu patiesību: mēs nevaram ieiet mūžīgajā dzīvē, nenesot mūsu krustu vienotībā ar Kristu. Mēs nevaram iegūt laimi un mieru bez drosmīgas iekšējās cīņas. Šī ir cīņa, ko var uzvarēt ar gandarīšanas ieročiem: lūgšanu, gavēšanu un žēlsirdības darbiem. To visu ir jāizdzīvo apslēptībā, bez liekulības, patiesas mīlestības garā uz Dievu un mūsu brāļiem.

3. Šajā pēcpusdienā, kā katru gadu, es uzsākšu Garīgos Vingrinājumus, kopā ar Romas Kūrijas darbiniekiem. Klusumā un rekolekcijās es lūgšu Kungu par visām Baznīcas un pasaules vajadzībām. Es lūdzu arī jūs, dārgie brāļi un māsas, atbalstīt mani ar savām lūgšanām.

Lai Vissvētākā Jaunava Marija, kuras prāts un sirds arī ikdienas rūpju vidū bija vienmēr vērsts uz viņas Dēla noslēpumu, vada mūs, darot auglīgu šo Gavēņa ceļojumu.

Pēc ZENIT materiāliem sagatavoja LRKB Informācijas centrs