Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Kurzemē

Tradīcija, kuru veicināt
28.01.2020 pl. 07:49
2019. gada Adventa pirmajā svētdienā pāvests Francisks parakstīja apustulisko vēstuli “Admirabilem signum” (Valdzinošā zīme) par Betlēmes silītes nozīmi un vērtību. Latvijā daudzās draudzēs ir saglabājusies sena tradīcija - atstāt Betlēmes silītes baznīcā līdz Kunga Prezentācijas svētkiem 2. februārī.

Šai sakarā piedāvājam apskatīt dažas Liepājas diecēzes draudžu Betlēmes silītes, kas tika veidotas 2019. gada Ziemassvētkos.

Atsaucoties uz svēto Francisku, kurš vēlējās īpašā veidā piedzīvot Ziemassvētkus, pāvests atgādina par Betlēmes silītes veidošanas nozīmi. Viņš iedrošina visus veicināt šo tradīciju gan draudzēs, gan ģimenēs un ieviest šo “paradumu arī darba vietās, skolās, slimnīcās, ieslodzījumu vietās un pilsētu laukumos” (Admirbilem signum, 1).

Betlēmes silītes veidošana var būt ne tikai “dizaina” elements baznīcā, mājā vai citur. Tā var būt iespēja draudžu locekļiem, izmantojot savu talantus līdzdarboties draudzē, sagādājot citiem svētku prieku. Tā var būt arī kontemplācija tiem, kas veido šo Betlēmes ainu, kas ļauj dziļāk izdzīvot šo svarīgo notikumu pestīšanas vēsturē. “Kontemplējot šo piedzimšanas ainas aspektu, mēs esam aicināti pārdomāt katra kristieša atbildību sludināt Evaņģēliju. Katrs no mums ir aicināts nest prieka vēsti visiem, caur praktiskiem žēlsirdības darbiem liecinot par prieku, kas nāk no Jēzus un Viņa mīlestības pazīšanas” (AS, 9).

Ar Betlēmes silīti un Adventa laiku dažādas zemes saistās arī dažādas tradīcijās. Daudzviet jau eglītes baznīcās parādās Adventa sākumā. No Adventa pirmās svētdienas Jēzus Bērna figūriņa ceļo pa ģimenēm, kur tā tiek uzņemta un ģimene kopā lūdzas pie šīs figūriņas. Romā sv. Pētera laukumā ik gadus Adventa trešajā svētdienā pulcējas bērni ar Jēzus Bērna figūriņām, kuras pāvests pasvētī. Šogad pāvests Francisks, svētījot šīs figūriņas, teica: “Es svētīju tās no visas sirds. Silīte ir kā dzīvs Evaņģēlijs. Kontemplējot Dieva piedzimšanas ainu, mēs esam aicināti iet garīga aizkustinājuma ceļu, uz kuru mūs pamudina Tā pazemība, kurš kļuva cilvēks, lai sastaptos ar ikvienu cilvēku. Mēs atklājam, ka Viņš mūs mīl tik ļoti, ka vienojas ar mums, lai mēs varētu būt vienoti ar Viņu.”

 

Betlēmīte Aizputes Sv. Ignācija baznīcā
(uzklikšķiniet, lai palielinātu)

Betlēmīte Alsungas Sv. Miķeļa baznīcā

Betlēmīte Gudenieku  Sv. Jāņa Kristītāja baznīcā

Betlēmīte Jūrkalnes Sv. Jāzepa baznīcā
(uzklikšķiniet, lai palielinātu)

Betlēmīte Kuldīgas Sv. Trīsvienības baznīcā
(uzklikšķiniet, lai palielinātu)

Betlēmīte Liepājas Sv. Jāzepa katedrālē
(uzklikšķiniet, lai palielinātu)

Betlēmīte Talsu Vissv. Jaunavas Marijas baznīcā
(uzklikšķiniet, lai palielinātu)

Betlēmīte Ventspils Sv. Krusta baznīcā
(uzklikšķiniet, lai palielinātu)