Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Pasaulē

Somijas Baznīca svin jubileju
03.03.2005 pl. 19:59

Sagatavoja Oskars Jabloņskis OP
pēc catholic.fi materiāliem

Helsinkos 26. un 27. februārī notika divu īpašu jubileju atceres.

Klātesošie pateicās Dievam par to, ka Somijā jau 850 gadus pastāv kristietība un 50 gadus Helsinku diecēze, kas aptver visus Somijā dzīvojošos katoļticīgos.

Svinīgu Sv. Misi sv. Henrika katedrālē vadīja pāvesta sūtnis, Ķelnes arhibīskaps, kardināls Joachim Meisner. Pāvesta vārdā kardināls Meisner pateicās Helsinku bīskapam Juzefam Vrublam par viņa kalpošanu. Katoļticīgo skaits Somijā ir gandrīz 8 tūkstoši.

Uz svinībām ieradās arī Romas Katoļu Baznīcas apustuliskais sūtnis Skandināvijā - arhibīskaps Giovanni Tonucci, apustuliskais sūtnis Baltijas valstīs un Tallinas apustuliskais administrators - arhibīskaps Peter Zurbriggen, kā arī Opus Dei prelāts - bīskaps Javier Echevarria. Starp viesiem bija arī Somijas Evaņģēliski-Luteriskās Baznīcas virsgans - arhibīskaps Jukka Paarma, kā arī Karēlijas un visas Somijas Pareizticīgās Baznīcas metropolīts - Leons.