Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Citur Latvijā

RARZI studenti saņem diplomus
25.02.2005 pl. 11:31

Izdevums "Nāc!", Februāris 2005 (Nr.24)

Rīgas Augstākajā reliģijas un zinātņu institūtā 18. decembrī svinīgos apstākļos tika izsniegti diplomi 2. līmeņa profesionālās studiju programmas ar kvalifikāciju „ētikas un ticības mācības skolotājs” studentiem, kā arī katehētu sertifikāti.

Beidzēju vidū bija 7 liepājnieki: m. Elita Dimpere OP, Silvija Gorbunova (katehētu sertifikāti), Līga Jansone, Dzintra Lediņa, Margarita Ķude, Fioleta Zabite, Sanita Zustere (2.līmeņa prof. studiju programmas diplomi).

Izlaiduma svinības sākās ar Sv. Misi sv. Franciska baznīcā, kuru celebrēja Jelgavas diecēzes bīskaps un RARZI direktors Antons Justs. Savā uzrunā bīskaps Justs uzsvēra izglītotu cilvēku nepieciešamību Latvijas Baznīcā, lai mūsu tautā atjaunotu ticību un stiprinātu garīgās vērtības. Katehētu dāvana Latvijas Baznīcai ir saņemtie diplomi un sertifikāti.

Absolventus sveica arī RARZI vicedirektors priesteris Paskāls Marija Jerumanis, visiem par piemēru minot XX gs. mocekli, bīskapu Boļeslavu Sloskānu. Viņš savā dzīvē pieredzējis Latvijas skaisto un traģisko vēsturi, pazinis arī sekularizēto pasauli. Diplomu un sertifikātu saņēmējiem pr. Paskāls M. Jerumanis novēlēja sekot bīskapa Sloskāna garīgajam piemēram, viņa gādībā un apredzībā turpinot strādāt Dievam par godu, veidojot Dievam patīkamu sabiedrību.

Pēc diplomu saņemšanas izlaiduma svinības turpinājās RARZI telpās, kur draudzīgā atmosfērā vairāki docētāji un pasniedzēji absolventiem izteica savus vēlējuma vārdus. Arī beidzēji sirsnīgi pateicās par iespēju gūt zināšanas, stiprināt savu ticību un augstskolas vadībai novēlēja spēku un izturību, vadot RARZI uz akreditāciju.

  • Lasiet vēl -
    RARZI 1. kursa
     lekciju plānojums doc [43.00 KB]
    (Liepājā, 2004./2005.m.g. marts, aprīlis, maijs)