Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Citur Latvijā

Ministru kabineta noteiktie drošības pasākumi Aglonas svētkos
23.07.2020 pl. 11:18
Saskaņā ar Epidemioloģiskās drošības likuma un Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma deleģējumu Ministru kabinets ir noteicis epidemioloģiskās drošības pasākumus, kas nosaka pulcēšanās prasības un ierobežojumus, kuri būs spēkā arī Aglonas svētku laikā.

Lai šogad piedalītos svētku dievkalpojumos 14.augustā plkst. 19:00 un 15.augustā dievkalpojumā plkst. 12:00, tika pieņemts lēmums, ka uz tiem ir obligāta iepriekšēja pieteikšanās savā katoļu draudzē (ieejas kartes varēs saņemt savā katoļu draudzē pie prāvesta), tādējādi nodrošinot dalību dievkalpojumā ne vairāk kā 3 000 cilvēkiem katrā, ieskaitot garīgo un kalpojošo personālu un atbildīgos dienestus.

Attiecībā uz citiem dievkalpojumiem iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama, tomēr jānorāda, ka tajos atļautais cilvēku skaits būs ne vairāk kā 400 cilvēki (izņemot 15.augusta dievkalpojumu plkst. 8:00, kurā atļautais cilvēku skaits būs ne vairāk kā 500 cilvēki).

Aglonas svētku programma 2020

Informējam, ka sasniedzot atļauto apmeklētāju skaitu citi apmeklētāji netiks ielaisti. Apmeklētāju uzturēšanās Sakrālajā laukumā tiks nodrošināta sadalītos sektoros (personu skaits nepārsniegs 250 cilvēkus) , lai nodrošinātu distanci starp cilvēkiem.

Cilvēku plūsmas regulāciju gan pirms dievkalpojumiem, gan to laikā un pēc dievkalpojumiem, kā arī sabiedriskās drošības un epidemioloģisko prasību ievērošanu un kontroli, sevišķi pastiprināti nodrošinās Zemessardzes un Valsts policijas pārstāvji.  

Informējam, ka iepriekšēja naktsmītņu pieteikšana ir obligāta, ņemot vērā, ka šogad, lai ievērotu epidemioloģiskos drošības pasākumus, naktsmītnes tiks nodrošinātas ne vairāk kā 500 ticīgajiem. Ņemot vērā minēto, ticīgos, kas Aglonā vēlēsies palikt pa nakti, aicinām sazināties ar Aglonas Bazilikas draudzi.

Vēršam uzmanību, ka šogad Aglonas bazilikas teritorijā netiks veikta tirdzniecība un netiks piedāvāti ēdināšanas pakalpojumi, kā tas noticis iepriekš. Svētavots būs norobežots, un atradīsies ārpus svētkus norises teritorijas. 

Atgādinām, ka ikviens, kuram ir elpceļu infekcijas slimības simptomi vai kurš šaubās par savu veselības stāvokli, ir aicināts palikt mājās un piedalīties dievkalpojumos attālināti, tādējādi rūpējoties par sevi un citiem. Tāpat personas, kam diagnosticēts Covid-19 un noteikta izolācija, Covid-19 kontaktpersonas, kam ir pienākums ievērot mājas karantīnu un personas, kuras ir ieradušās no valstīm no kurām ir pienākums ievēro pašiozolāciju, nedrīkst apmeklēt Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētku pasākumus un atrasties sabiedriskās vietās. 

Svētku dalībnieki tiek aicināti ņemt vērā, ka droša svētku norise ir atkarīga no katra svētku dalībnieka, tādēļ ikvienam ir jāievēro valstī noteiktie un svētku organizatoru noteiktie piesardzības pasākumi, tai skaitā ievēro 2 metru distances, nedrūzmēties, izvairīties no koplietošanas priekšmetu lietošanas, kā arī ievērot roku higiēnu.

Precīzāka informācija par dievkalpojumiem un pieteikšanās iespējām sekos drīzumā. Atgādinām, ka mainoties epidemioloģiskajai situācijai var tikt pieņemti citi lēmumi.

Pēc Tieslietu ministrijas informācijas