Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Palasīsim...  Raksti

Vissvarīgākās minūtes dienā
01.09.2020 pl. 16:02

Priesteris Andris Ševels MIC, Daugavpils Jēzus Sirds draudzes prāvests

Viens no galvenajiem Jēzus mācekļa uzdevumiem ir atklāt Dieva klātbūtni savā ikdienā un iemācīties Viņā klausīties. Tas ir svarīgi vismaz divu iemeslu dēļ: pirmkārt tādēļ, ka no Dieva vārda klausīšanās dzimst ticība un tādējādi tā tiek arī stiprināta; otrkārt, lai varētu pazīt Dieva gribu un, ticībā tai paklausot, atbildēt Viņam, rīkojoties tā, kā Dievs vēlas. Bet kā gan mūsdienu informācijas pārpludinātajā pasaulē iemācīties klausīties un saprast, kad runā Dievs, kad pasaule un kad ļaunais gars? Kā iemācīties sastapties ar Dievu un kā atpazīt un pildīt Viņa gribu?

Svētais Ignācijs no Lojolas (1491-1556) mācīja divus lūgšanas veidus – meditāciju un sirdsapziņas izmeklēšanu. Dzirdot par sirdsapziņas izmeklēšanu, mēs, iespējams, to asociējam ar gatavošanos grēksūdzei, taču Ignācijs ar to domā citu pieeju. Viņa izpratnē sirdsapziņas izmeklēšana ir lūgšana, kurā mēs analizējam mūs apmeklējušās domas, izteiktos vārdus un veiktos darbus. Šīs lūgšanas mērķis nav gatavošanās grēksūdzei vai grēku atzīšana, bet gan „garu izšķiršana”, atklājot iedvesmas, kādas manī ir radušās un saprotot, no kurienes tās nāk, kā arī to, kas notiek manā jūtu pasaulē.

Šis svētā Ignācija lūgšanas veids ir ļoti svarīgs, jo palīdz savā dzīvē atklāt Dieva darbību un ved mūs uz garīgo attīstību un briedumu. Ignācijs mēdza teikt, ka šī izvērtes lūgšana ir tik svarīga, ka jezuītiem, pat, ja tie dienas gaitā būtu atstājuši novārtā visas citas lūgšanas, šo nekad nevajadzētu izlaist. Ja kāds izvēlēsies to praktizēt ikdienā, tad viņam nāksies daudz cīnīties, lai paliktu šai lūgšanai uzticīgam. Tomēr tas ir tā vērts, jo tā visdziļāk atklāj mūsu iekšējo pasauli un patiesību par mums pašiem. Sirdsapziņas izmeklēšanu mēdz saukt par „vissvarīgākajām 15 minūtēm dienā”, jo, kad mēs apzināmies savu vājumu Jēzus priekšā, tad arī varam piedzīvot Viņa žēlsirdību un piedošanu. Šī lūgšana arī parāda, ka ar paša spēkiem mēs sevi nespējam pārveidot. Tā ļauj mums katru dienu piedzīvot Jēzus labestību mūsu vājumā un māca ar īstu pateicību sirdī slavēt Viņu par to, ka Viņš mūs mīl tieši mūsu vājumā. Tāpēc arī Antonijs de Mello rakstīja: „Esi pateicīgs par savu vājumu, jo tas ir žēlastību nesējs.”

Šo lūgšanu ir ieteicams veikt dienas vidū vai vakarā. Lai to praktizētu ikdienā, vispirms ir nepieciešams atrast kādu klusu vietu. Šo sirdsapziņas pārskatu mēs varam veikt arī pastaigas laikā. To iesākam ar atzīšanu, ka mūsu domas un jūtas ir tieši tādas, kādas tās ir un ne savādākas. Un tieši šīs domas un jūtas mums jāatklāj Jēzum, lai Viņš pār tām valdītu un tās pārveidotu.

Svētā Ignācija sirdsapziņas pārskats jeb izvērtes lūgšana sastāv no pieciem etapiem:

1. Pateicies Dievam

Ignācijs saka ļoti īsi: „Pateicies Dievam par saņemtajām žēlastībām.” Arī svētais Pāvils mudina: „Vienmēr pateicieties, jo tāda ir Dieva griba attiecībā uz mums Jēzū Kristū” (1 Tes 5,18). Pateicies Dievam par visu to, kas labs ir noticis šajā dienā un ko esi saņēmis, pateicies par visu dienas laikā piedzīvoto!

Tas ir paradoksāli – no vienas puses, mēs zinām, par ko vajag pateikties Dievam, jo viss ir žēlastība, bet no otras puses, tik bieži to aizmirstam un nedarām. Taču pateicība ir ļoti svarīga, jo tā pārveido mūsu sirdi, dziedina prātu, skatu uz pasauli, kā arī atgādina, ka dzīvē ir vairāk labā nekā ļaunā. Tieši pateicība mūs atbrīvo no egoisma un slimīgas koncentrēšanās uz sevi. Turklāt pateicība palīdz atklāt trīs būtiskus aspektus: pirmkārt, ka Dievs ir labs un, neraugoties ne uz ko, Viņš ir klātesošs manā dzīvē; otrkārt – es ieraugu labo, kas ir manī; treškārt – es pamanu attīstību: Dievs tiešām darbojas un mani dziedina.

Cilvēks, kurš prot pateikties, spēj saredzēt labas lietas savā dzīvē un ir dzīvespriecīgs, atvērts citiem. Šis etaps var ilgt 30 sekundes vai arī divas, pat piecas minūtes. Svarīgi ir saprast, ka es nevaru virzīties tālāk, ja neesmu pateicīgs.

2. Lūdz Svētā Gara gaismu

Svētais Ignācijs māca: „Ir jālūdz žēlastība atpazīt grēkus un tos atmest.” Lūdz Kristum, lai Viņš tev parāda, kad esi bijis vājš, nepilnīgs, nepaklausīgs. Bieži vien mēs nesaprotam šo lūgumu un domājam, ka paši spējam ieraudzīt savu grēku, taču tas nav mūsu spēkos – nokāpt grēka bezdibenī. Vajag lūgt Svētā Gara gaismu, lai uzlūkotu savu dzīvi un sevi pašu Jēzus acīm – patiesībā un mīlestībā. Mūsu cilvēciskais redzējums bieži vien ir izkropļots un deformē realitāti. Mēs lūdzam Jēzu, lai spētu mūsu vājumā nokāptu kopā ar Viņu. Šī etapa mērķis ir apzināties, ka esmu pilnīgi atkarīgs no Dieva, un arī tas var ilgt no 30 sekundēm līdz 2-5 minūtes.

3. Izvērtē savu dzīvi

Tas ir galvenais sirdsapziņas pārskata etaps, kas sevī ietver „garu izšķiršanu”. Tā ietvaros nav jāmeklē savi grēki (tas jādara pirms grēksūdzes), bet jāizvērtē iekšējās iedvesmas. Šajā posmā mēs apskatām to, ko esam piedzīvojuši dienas laikā. Taču vispirms jāpievērš uzmanība tam, kādas Svētā Gara iedvesmas mēs esam sajutuši. Tālāk sekojam Ignācija padomam iedziļināties mūsu domu un vārdu pasaulē, jo tieši šis process var kļūt par atslēgu mūsu sirds durvīm un atklāt lepnības, egoisma, skaudības, greizsirdības, alkatības un citu netikumu cēloņus. Tāpat arī mums jāmēģina ieklausīties sevī un jānokāpj no prāta līmeņa sirds līmenī, atklājot, kas tajā slēpjas: kas man sāp, ko man ir grūti pieņemt, no kā es bēgu vai izvairos? Es to izmeklēju un raugos uz jūtām, un tad attiecīgā brīdī atdodu Jēzum savas jūtas un emocijas, lūgdams, lai Viņš tās pārveido.

Lūk, daži jautājumi, kas var palīdzēt izvērtēt manus nodomus: Kas šodien notika? Kas mani motivēja dažādām aktivitātēm? Kas bija manu domu un vārdu mērķis? Kādēļ es šodien strādāju, kalpoju citiem? Kādas man šodien bija Svētā Gara iedvesmas? Vai es tās pamanīju un uz tām atbildēju? Vai es ilgojos pēc lūgšanas, adorācijas, saiknes ar Dievu? Kā es reaģēju uz pazemojumiem – vai tos atdevu Jēzum vai arī tiem pretojos? Kura cilvēka klātbūtnē es jūtos pieņemts, akceptēts, mīlēts, bet kura klātbūtnē – atstumts, neievērots, nemīlēts? Kādas ir manas bailes, bažas, kas manī rada nemieru? Kas šodien man pašam nepatika manā rīcībā?

Galvenais šajā etapā ir atklāt sātana melus un lamatas. Svētais Ignācijs aicina stundu pa stundai pārdomāt savu dienu kopš pēdējās izvērtes lūgšanas. Šis punkts ilgst aptuveni 2-5 minūtes.

4. Lūdz piedošanu

Ja dienas laikā mums izdevās atbildēt uz Jēzus aicinājumiem vai iedvesmām, tad izsakām pateicību, ka Dievs mums ir devis žēlastību būt atvērtiem un uzticīgiem. Savukārt, ja mēs sekojām savai lepnībai, egoismam vai citiem netikumiem un mums neizdevās atbildēt Dieva un tuvākā mīlestībai, tad lūdzam Jēzum, lai Viņš mums dāvā savu žēlsirdību un piedod.

Ir jāļauj Jēzum mūs mīlēt tieši tādus – grēcīgus, egoistiskus, vājus. Ja mēs ļausim sevi mīlēt, tad varbūt nākamajā reizē mums būs pietiekami daudz spēka, lai atbildētu Jēzus aicinājumam. Šo lūgšanas posmu mēs varētu izteikt šādi: „Kungs, mīli mani! Bez Tavas mīlestības es nevaru mainīties. Kungs, es pieņemu Tavu mīlestību.”

Šī etapa mērķis ir būt patiesam Dieva priekšā. Ja nesaskati aizvadītās dienas laikā neviena grēka, tad lūdz piedošanu par pagātnes grēkiem.

5. Lūdz spēku turpmākai dzīvei

Raugies nākotnē un pārdomā, kā savu dzīvi veidot turpmāk! Te tu vari lūgt žēlastību būt atvērtam uz Gara iedvesmām, izturēt labajā, kā arī uzticēt savu dzīvi Jēzum, lai pildītu Viņa gribu. Tāpat ir svarīgi lūgt no Dieva spēku, lai cīnītos ar grēku un kārdinājumiem, kā arī mīlestības trūkumu savā dzīvē, jo ar saviem spēkiem mēs to nevaram paveikt. Jēzus saka: „Bez manis jūs neko nespējat darīt.” (Jņ 15,5)

Noslēgumā, lai apkopotu visu to, kas ir noticis šo 15 lūgšanas minūšu laikā, mēs varam uzmanīgi lūgt „Tēvs mūsu” lūgšanu, kas ir labs sirdsapziņas pārskata visu etapu apkopojums.

Ikdienas sirdsapziņas pārskats ļauj iegūt sirds gudrību: lai mēs būtu spējīgi atpazīt Dieva darbus mūsu dzīvē ne tikai 15 minūtes dienas garumā, bet pastāvīgi. Šāda sirds gudrība ir viena no svarīgākajām Dieva dāvanām. To labi apzinājās ķēniņš Salomons, jo viņš no Dieva lūdza gudru un sapratīgu sirdi, lai varētu izšķirt tiesu lietas, kā arī atšķirt labo no ļaunā (1 Ķēn 3,9-12). Lūgsim no Dieva šo žēlastību, lai arī mēs spētu atklāt Viņa klātbūtni un darbību ikdienas dzīvē!

Foto: Pixabay.com/Gerd Altmann