Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Organizācijas  Laju kopienas

"Marijas leģions" Liepājā

"Marijas leģions" radies pirms vairāk nekā 90 gadiem, kad Dievmātes dzimšanas svētku priekšvakarā maza grupiņa cilvēku sapulcējās kādā mājā un, Bezvainīgi Ieņemtās statujas priekšā nometušies ceļos, piesauca Svēto Garu, kopīgi lūdzās rožukroni un vēlāk, paļaujoties uz Marijas aizbildniecību, apsprieda, kā vislabāk varētu kalpot Dievam un palīdzēt visiem cilvēkiem pasaulē atklāt Viņa mīlestību un tai atbildēt.

"Marijas leģiona" mērķis ir Dieva godināšana, kas izpaužas kā tā locekļu svētums, kas tiek attīstīts lūgšanās un aktīvā darbībā Baznīcas vadībā. „Marijas leģions” darbojas vietējās diecēzes bīskapa un draudzes prāvesta vadībā, veicot jebkuru sociālās kalpošanas un Baznīcas darbu, ko šīs amatpersonas uzskata par leģionāriem piemērotu un Baznīcai derīgu (sal. „Marijas leģions”, oficiālā rokasgrāmata). Tā pastāvēšanas laikā, līdzdarbojoties Baznīcas apustuliskajā misijā, ir paveikts liels darbs cilvēku evaņģelizācijā un svētdarīšanā.

To, ka „Marijas leģiona” darbība ir ļoti auglīga, apliecina pāvests Jānis Pāvils II: „Jūsu garīgumā ir izteikta pievēršanās Jaunavai Marijai un ne tikai tādēļ, ka leģionam ir tas gods nest Marijas vārdu savā karogā, bet vispirms jau tādēļ, ka leģions savu garīgumu un apustulāta metodi balsta uz dinamisko principu par vienotību ar Mariju, uz patiesību, ka Jaunava Marija ir vistuvākā pestīšanas plāna līdzdalībniece. Citiem vārdiem sakot, jūsu mērķis ir kalpot ikvienai personai, kas ir Kristus attēls, paužot Marijas garu un rūpes." (Sal. pāvesta Jāņa Pāvila II uzruna „Marijas leģionam” 1982. gada 30. oktobrī.)

Latvijā „Marijas leģions” (ML) ar t. A. Smeltera svētību radies pirms 20 gadiem, 1994. gada 1. augustā, uzsākot darbību vispirms Rīgas Sv. Jēkaba katedrālē un Sv. Franciska draudzē, bet vēlāk arī veidojot prezidijus citās Rīgas un Latvijas diecēžu draudzēs.

ML prezidijs Liepājā ir dibināts 1996. gada 21. septembrī. Liepājas ML prezidija nosaukums ir „Žēlsirdības Māte”, un tā garīgais vadītājs ir priesteris Kristaps Oliņš.

ML prezidijā šobrīd darbojas trīs aktīvie leģionāri, kā arī 17 palīglocekļi, kuri atbalsta aktīvo kalpošanu ar ikdienas rožukroņa lūgšanu un īpašajām „Marijas leģiona” lūgšanām.

Aktīvā kalpošana sevī ietver dažādus pienākumus, kā vienu no tiem var minēt iknedēļas sapulces, kurās kopā ar garīgo vadītāju lūdzamies, pārrunājam iepriekšējā nedēļā izdarītos darbus un plānojam darbus nākamajai nedēļai. Iknedēļas sapulces notiek otrdienās plkst. 18.45 draudzes ēkā Rakstvežu ielā 18. Katra mēneša trešajā otrdienā notiek Sv. Mise „Marijas leģiona” nodomā.

"Marijas leģiona" kalpojumi

- Regulāri tiek apmeklēti cilvēki mājās. Apmeklējumu laikā leģionāri cilvēkiem aiznes izdevumu „Nāc”, svētītas sveces, sv. Agates maizi, svētītu krītu, oblātes un svētbildes. Uzklausām cilvēkus, parunājamies un kopā lūdzamies, runājam par ticības jautājumiem. Piesakām priestera apmeklējumus.

- Aktīvie leģionāri regulāri apmeklē Liepājas cietumu. Ar ieslodzītajiem notiek individuālās pārrunas, mācām ieslodzītos lūgties rožukroni, vadām katehēzes, pandēmijas laikā katru otrdienu katehizējām ieslodzītos caur „Skype” aplikāciju.

- Tiekamies arī ar ieslodzītajiem, kuri savu cietumsodu jau ir izcietuši, turpinām katehēzes.

- Sadarbībā ar Liepājas diecēzes bīskapu Viktoru Stulpinu un priesteri Kristapu Oliņu nogādājām Bībeles un citas garīga satura grāmatas Liepājas cietumam un iesniedzām Ieslodzījumu vietu pārvaldei iesniegumu par sadarbības uzsākšanu Liepājas cietuma bibliotēkas krājumu papildināšanai, ar labdarības projekta un „Renovabis” organizācijas palīdzību iegādājoties grāmatas 2000 eiro vērtībā.

- Apmeklējam arī Vaiņodes pansionātu.

- Katru pirmdienu organizējam galda spēļu vakarus gan jauniešiem, gan citiem interesentiem, tos apmeklē cilvēki arī no citām konfesijām.

- Janvārī izveidojām info tālruni draudzei 28824117, uz kuru var zvanīt vai rakstīt ikviens, kuram ir lūgšanu vajadzība, nepieciešams padoms, priestera vai „Marijas leģiona” apmeklējums.

- Janvārī iesākām darbu pie Liepājas slimnīcas apmeklējumiem.

- Aktīvie leģionāri iesaistās arī baznīcas izpušķošanā un sagatavošanā svētkiem, piedalās talkās.

- Rīkojām arī svētceļojumus ar autobusu uz Polijas svētvietām.

- Palīdzam draudzē organizēt lūgšanu vakarus un „Baznīcu nakts” pasākumus.

- Katehizējam un sagatavojam cilvēkus kristībām un citu sakramentu saņemšanai, vadām ticības padziļināšanas nodarbības interesentiem.

Cenšamies atrast piemērotu kalpojumu katram leģionāram pēc viņa spējām un talantiem, tāpēc aicinām ikvienu iesaistīties kalpojumā kopā ar mums.

Lai arī kalpošana dažkārt ir emocionāli vai pat fiziski smaga, caur to tiek piedzīvotas lielas Dieva žēlastības. Bieži atgriežas cilvēki, kuri līdz šim pilnībā ir nolieguši Dieva esamību. Noguruma brīžos stiprinājumu dod Dievs caur notikumiem un līdzcilvēkiem, protams, palīdz arī pārējo leģionāru atbalsts un garīgā vadītāja uzmundrinājums un padomi.

Frenks Dafs, „Marijas leģiona” dibinātājs, uzskatīja, ka, ja mēs esam gatavi mesties ugunsgrēkā, lai glābtu citu cilvēku dzīvību, tad mešanās glābt mūsu līdzcilvēku dvēseles vajadzētu būt pat vēl dedzīgākai, jo no tā ir atkarīgs dvēseles stāvoklis mūžībā ar Dievu vai bez Viņa. Un, ja mēs dzīvi mūžībā ar Dievu uzskatām par savas dzīves jēgu, tad mūsu pienākumam un mērķim ir jābūt palīdzēt citiem šo jēgu iegūt.

“Jūs atklāsiet, ka jūsu īstais spēks vienmēr līdzinās jūsu gribai un izaugsmei ticībā. Dieva dāvanas ir bezgalīgas. Dieva žēlastību avots ir neizsmeļams, tas plūst vienmēr, tam nav nedz noteiktu robežu, nedz ierobežotas gultnes, kas apgrūtinātu mūs smelt no šī dzīvības ūdens straumes. Tāpēc iedrošināsimies slāpt pēc šī ūdens, atvērsim savas sirdis, lai saņemtu to, un mūsos ieplūdīs tāda dzīvības ūdens straume, kādu mūsu ticība ļauj sevī uzņemt.” (Sv. Cipriāns no Kartāgas)

Pieteikties kalpojumam vai vienkārši atnākt mūs apciemot, lai saprastu, vai tas ir tavs aicinājums, vari, piesakoties pa tālruni 26535323 pie „Marijas leģiona” prezidentes Liepājā Ineses vai pa tālruni 27017363 pie „Marijas leģiona” viceprezidentes Terēzijas.

Laipni lūdzam pievienoties ikvienu interesentu, kurš jūt aicinājumu kalpot, neatkarīgi no dzimuma vai vecuma.