Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Citur Latvijā

Augstākie Latvijas valsts apbalvojumi piešķirti arī katoļu garīdzniekiem
11.11.2020 pl. 13:07
Valsts prezidenta un Ordeņu kapituls lēmis uz valsts svētkiem 115 sabiedrības pārstāvjiem piešķirt augstākos Latvijas valsts apbalvojumus. Ar Triju Zvaigžņu ordeni apbalvoti arī bīskaps Edvards Pavlovskis un priesteris Andris Vasiļevskis.

Kā informē Latvijas Valsts prezidenta kanceleja, tad Triju Zvaigžņu ordenis piešķirts 52 personībām, Viestura ordenis – 9 personībām un Atzinības krusts – 54 personībām.

Augstākos Latvijas valsts apbalvojumus saņems cilvēki, kuri izcili kalpojuši Latvijas valstij un tautai, kuru pašaizliedzīgais profesionālais un sabiedriskais darbs un pilsoniskais veikums ir sekmējis mūsu Latvijas izaugsmes ceļu.

Izskatot pēc Ordeņu kapitula 2020. gada 29. aprīļa aicinājuma saņemtos ieteikumus personu apbalvošanai, ar Atzinības krustu apbalvoti veselības un ārlietu nozares darbinieki.

"Ir liels gandarījums, ka Valsts prezidentam Egilam Levitam un Ordeņu kapitulam Latvijas Republikas dibināšanas 102. gadadienā ir iespēja pateikties un apbalvot cilvēkus, kuri ir darījuši visu iespējamo, lai sargātu mūsu veselību. Pašaizliedzīgi, netaupot sevi un nerēķinot darba stundas, veselības jomas darbinieki ir strādājuši, lai mūs pasargātu, lai ierobežotu pandēmijas izplatību valstī, lai palīdzētu tiem, kuri saslimuši. Tas prasa ne vien profesionālu, bet arī drosmīgu izvēli un rīcību, ar degsmi darot savu darbu. Ar nekad iepriekš nebijušu izaicinājumu sastapās Ārlietu ministrijas darbinieki, kad no dažādām pasaules malām bija jāpalīdz cilvēkiem atgriezties Latvijā. Tas prasīja izdomu, garas darba stundas un spēju pacietīgi iedziļināties katrā atsevišķā situācijā,” norāda Ordeņu kapitula kanclere S. Ēlerte.

Ar Ordeņu kapitula lēmumu apbalvojumi piešķirti cilvēkiem, kuri drosmīgi un pašaizliedzīgi ar savu darbu Latvijas Tautas frontē stiprināja valstiskumu un sargāja Latvijas neatkarību 1991. gada janvāra barikādēs un augusta puča laikā.

Augstākie valsts apbalvojumi piešķirti arī latviešiem, kurus likteņgaitas aizvedušas ārpus Latvijas, bet kuri savu ar latviskajām vērtībām piepildīto mūžu un darbu veltījuši Latvijai un latvietības saglabāšanai svešumā, kā arī citu valstu pilsoņiem – Latvijas draugiem un atbalstītājiem, kuri ar savu darbu un ieguldījumu stiprinājuši Latvijas starpvalstu sadarbību un starptautisko atpazīstamību.

Valsts prezidents Egils Levits un Ordeņu kapituls 2020. gada 30. oktobrī nolēma atbilstoši Valsts apbalvojumu likuma 11. pantam par sevišķiem nopelniem Latvijas valsts labā apbalvot un iecelt par Triju Zvaigžņu ordeņa komandieri V. E. Romas katoļu baznīcas Jelgavas diecēzes bīskapu Edvardu Pavlovski, bet par Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieku iecelt Aizputes Kristus Karaļa draudzes, Pāvilostas Svētā Gara draudzes un Vecpils Svētā Laurencija draudzes prāvestu
Andri Vasiļevski. Par Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieku iecelta arī biedrības “Etniskās kultūras centrs “Suiti”” valdes priekšsēdētāja Dace Martinova.

Par valsts apbalvojumu pasniegšanu Ordeņu kapituls lems pēc valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas beigām un noteikto ierobežojumu atcelšanas, paziņojot par to oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Foto: Latvijas Valsts prezidenta kanceleja