Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Citur Latvijā

Bīskapu konference informē par jauniem ierobežojumiem draudzēm
05.12.2020 pl. 14:06
Otrdien, 1. decembrī, pēc valdības sēdes ir pieņemti jauni ierobežojumi, kas attiecas arī uz Baznīcām. Latvijas Bīskapu konference ir izdevusi paziņojumu ar informāciju par šiem ierobežojumiem.

Spēkā paliek 2 m distance, roku dezinfekcija, mutes un degunu aizsegi, saskaņā ar jaunajiem ierobežojumiem tie ir jālieto arī garīdzniekiem un kalpotājiem visu dievkalpojuma laiku.

Kārtējā dievkalpojumā tiek nodrošināts, ka tajā vienlaikus atrodas ne vairāk kā 20 % no kopējā iespējamā cilvēku skaita, ko pieļauj apmeklētājiem pieejamā telpu platība un infrastruktūra (vairākas ieejas un izejas no telpām, labierīcības); vienam apmeklētājam ir paredzēti ne mazāk kā 10 m2 no publiski pieejamās telpas.

Apmeklētājiem ir publiski pieejama informācija par maksimāli pieļaujamo personu skaitu, kas vienlaikus var atrasties reliģiskās darbības veikšanas vietā.

Ņemot vērā epidemiologu veiktās izpētes, klātienē nav atļauti grupveida koru mēģinājumi un svētdienas skolas, bet tikai individuāli.

Izmaiņas skar pulcēšanos uz privātiem pasākumiem: kristībām, laulībām un bērēm. Bēres var notikt tikai ārpus telpām, piedaloties ne vairāk kā  10 cilvēkiem, un ne vairāk kā no divām mājsaimniecībām vienlaikus, lietojot mutes un deguna aizsegu. Līdzīgi arī kristībās atļauts pulcēties ne vairāk kā 10 cilvēkiem vienlaikus, un ne vairāk kā no divām mājsaimniecībām, lietojot mutes un deguna aizsegu. Abos gadījumos neskaitot personas, kas tieši saistītas ar attiecīgās norises nodrošināšanu.

Laulību svētīšana var notikt tikai klātesot tiem, kuri laulājas un diviem pilngadīgiem lieciniekiem, lietojot mutes un deguna aizsegu.

Saskaņā ar valdības pieņemtajiem lēmumiem no 7. decembra brīvdienās un svētku dienās nedrīkst darboties draudžu grāmatu galdi.

Atgādinām, ka reliģiskās darbības veikšanas vietas darbu var uzsākt ne agrāk kā plkst. 6.00 un beigt ne vēlāk kā plkst. 20.00.

Šie ierobežojumi ir saistoši līdz ārkārtējās situācijas beigām.

Romas katoļu Baznīcas Latvijas Bīskapu konference