Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Kurzemē

Klusais dievnams
03.02.2021 pl. 16:20
Kurzemes laukos, starp Pampāļiem un Ezeri, stāv Silaiņu Sv. Jāzepa baznīca, reti kurš savā ikdienas steigā to ir pamanījis. Tikai tad, kad pret zilajām debesīm baznīcas dārzā pacēlās lielais krusts ar baltu Pestītāja tēlu, ļaudis ieraudzīja savu baznīcu.

Daudzas latgaliešu dzimtas, kuras pagājušā gadsimta 20.–30. gados saņēma zemi Kurzemē, atceras laulības un Pirmo Svēto komūniju šajā baznīcā, arī savus vecākus un vecvecākus, kas apbedīti turpat blakus esošajā kapsētā. Padomju laikā šī klusā un nepamanāmā baznīca bija patvērums daudziem, lai nokristītu bērnus, salaulātos un vienkārši parunātos ar Dievu.

Vēl joprojām šī klusējošā baznīca nes sevī paaudžu noslēpumus un arī ticības dedzību, lai savā laikā no vecā kroga materiāliem kļūtu par dievnamu.

Tikai joprojām šis dievnams klusē, kad vajadzētu saukt pār laukiem un mežiem, kad vajadzētu aicināt ļaudis no viensētām un ciemiem uz Sv. Misi, jo tam nav savas balss, nav zvana.

Draudzei nav līdzekļu, lai izlietu kaut nelielu sv. Jāzepa zvanu. Tomēr varbūt ir kāda cilvēka sirds un iespējas dot šai baznīcai balsi, lai tā nestu Labo Vēsti un vairs nebūtu mēmā baznīca. Tie laiki ir pagājuši, kad baznīcai bija jāklusē, tādus laikus mēs vairs nedrīkstam pieļaut.

Ja kāds jūt sevī aicinājumu, šajā Sv. Jāzepa gadā palīdzēt Silaiņu baznīcai ar zvanu, tad jāsazinās ar draudzes prāvestu Gati Mārtiņu Bezdelīgu.