Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Palasīsim...  Raksti

Sestā "kontinenta" atklāšana
22.02.2021 pl. 14:21

Evija Puķe-Jansone

Arī kopienā “Chemin Neuf” pandēmijas laiks ieviesis izmaiņas. Rudens sākumā kopiena paspēja vēl klātienē novadīt nedēļas nogales gan jauniešiem, gan arī “Kānas” ģimenēm, taču pēc tam tā savas tikšanās un daļēji arī misijas pārorientēja tiešsaistē internetā.

Iespēja tikties attālināti, bet kopā

“Esam izgājuši no komforta zonas un apguvuši tehnoloģijas sniegtās iespējas. Kopiena ir atklājusi šo sesto kontinentu, kurā var būt vienota ne tikai ar brāļiem un māsām Latvijā, bet visā pasaulē,” stāsta tās vadītājs Latvijā, luterāņu mācītājs Andis Smilga. Līdz brīdim, kamēr uzlabosies epidemioloģiskā situācija un mainīsies valstī pieņemtie noteikumi, kopiena ir pārcēlusies uz internetu – attālināti tur notiek arī iknedēļas brālības, lūgšanu grupas, pat izglītojošās nedēļas nogales.

Ja pirms ārkārtējā stāvokļa kopienas lūgšanu grupas notika dažādās Latvijas pilsētās Kurzemē un Vidzemē, tad pandēmijas laikā tās apvienotas vienā. Lūgšanu grupa Zoom platformā notiek katra mēneša otrajā un ceturtajā otrdienā, un tai var pievienoties arī dalībnieki no malas. Informācija par nākamajām lūgšanu grupām un Zoom saite atrodama Facebook kontā “Kopiena Chemin Neuf”. “Protams, mēs ilgojamies pēc klātienes, jo palikt uz vietas mums nav raksturīgi. Mūsu tikšanās reizes iezīmē brālīgās dzīves laiks un satikšanās prieks, tāpēc tagad jo vairāk novērtējam, cik svarīgi ir būt klātesošam. Tas mums ir sava veida attiecību gavēnis, kurā laiks ir vairāk ģimenei, lasīt Bībeli un paveikt mājās kādas neizdarītās lietas. Katrā laikā jau var atrast to, uz ko mūs Dievs aicina,” skaidro Andis Smilga. Pandēmija pavēra iespēju kopienai izdzīvot lielāku vienotību ar tās starptautisko kopienu, pievienojoties tiešsaistē laudēm, vesperēm un Sv. Misei Otkombas vai Dombes abatijā Francijā.

Pagājušā gada nogalē kopiena piedzīvoja priecīgu brīdi – savos piecdesmit pastāvēšanas gados tā pirmo reizi tikās ar pāvestu. Neskatoties uz pandēmiju, kopienas dibinātājs, priesteris Lorāns Fabrs, kopienas gans Fransuā Mišons un priesteris Etjēns Veto ieradās Apustuliskajā pilī Vatikānā, ievērojot piesardzības pasākumus, lai tiktos ar pāvestu Francisku. Kopienai tas bija liels Dieva žēlastības laiks, kurā tā varēja gan dalīties savā pieredzē vienotības darbā, gan saņemt pāvesta svētību un iedrošinājuma vārdus visiem tās brāļiem un māsām turpināt vienotības darbu visu kristiešu vidū.

Vienotības nedēļa

Kopienas galvenais aicinājums ir strādāt kristiešu vienotības labā, tāpēc tā īpaši gatavojas lūgšanu nedēļai par kristiešu vienotību no 18. līdz 25. janvārim. Šajā laikā kopiena ikvienam piedāvāja katru rītu noklausīties piecu minūšu mācību, bet pēcpusdienā īsu liecību, kas ievadīja pārdomas par vienotības nozīmi un nepieciešamību kristiešu starpā. Katra diena noslēdzās ar iespēju pievienoties tiešsaistes lūgšanai par kristiešu vienotību Otkombas abatijā. Šie video materiāli, kas rada lielāku izpratni par kristiešu vienotības nozīmi, ar latviešu subtitriem joprojām pieejami “Net for God” Youtube kanālā, kā arī saitē http://directs.chemin-neuf.fr.

Mācības sagatavoja kopienas brāļi un māsas, kuri ikdienā strādā ar ekumenisma jautājumiem, piemēram, protestantu māsa Mihaēla Bormane, menonītu baznīcas māsa, teoloģijas doktore un jezuītu fakultātes “Centre Sevres” Parīzē pasniedzēja Anna Katija Grabere, kopienas dibinātājs Lorāns Fabrs, kā arī kopienas draugs, anglikāņu Baznīcas vadītājs, Kenterberijas arhibīskaps Džastins Velbijs

Kānas brīnums tiešsaistē

Kānas vasaras sesiju pāriem, kuri uz to bija pieteikušies, kopiena to piedāvāja izdzīvot alternatīvā formātā – “1, 2, 3…Kāna”. Proti,  šo nedēļu garo sesiju, pāri piedzīvoja trīs nedēļas nogalēs. Pirmā un otrā satikšanās notika klātienē divās Latvijas vietās – Liepājā (8 pāri) un Drustos (7 pāri) –, bet trešā, paaugstināto ierobežojumu dēļ tika novadīta attālināti Zoom platformā. Latvijā šādu formātu kopiena piedāvāja, citu valstu pozitīvās pieredzes iedrošināta. Jaunā pieredze bija izaicinājums vadītājiem Ievai un Varim Kārkliem, taču Svētā Gara klātbūtnes un kalpotāju dēļ Kānas brīnumu pāri piedzīvoja arī citādā formātā. Pēc šādas alternatīvi izdzīvotas vasaras sesijas, jaunais Kānas gads iesākās nevis, kā vienmēr, septembrī, bet 9. janvārī Zoom platformā, kur solījumus uz gadu deva 32 pāri no visas Latvijas – Jēkabpils, Balviem, Jelgavas, Rīgas, Kuldīgas, Liepājas. Kā vienmēr, “Kānas misija” atspoguļo arī ekumenisko dimensiju – šogad tajā iesaistās 14 katoļu, 9 luterāņu, 6 baptistu un citu brīvbaznīcu pāri, kā arī jauktu konfesiju pāri un viens pāris bez draudzes piederības. Arī tikšanās brālībās pāriem notiks attālināti līdz brīdim, kad valstī atcels ierobežojumus. Tāpat ziemas sesija nedēļas garumā februāra beigās plānota tiešsaistē. “Esam pilni cerības, ka šā gada vasaras sesija varēs notikt klātienē, un jau plānojam atvērt pieteikšanos Kānas mājaslapā www.kana.lv,” skaidro “Kānas misijas” vadītāja Latvijā Ieva Kārkla.

Lai kopienas pasākumos, arī Kānas vasaras sesijā, varētu piedalīties cilvēki ar kustību ierobežojumiem, notiek kopienas mājas pilnveidošana – uzbrauktuves izgatavošana, tualetes pielāgošana. Kopiena ieguvusi arī daļēju finansējumu kapelas izbūvei saimniecības ēkā kopienas mājas teritorijā Karostā, taču darbu uzsākšanai nepieciešama vēl finansiālu līdzekļu piesaiste.

Kopienas mājā Liepājā, Karostā, dzīves brālībā dzīvo konsekrētas katoļu māsas Bjanka Maijere un Arnita Buldure, kā arī katoļu pāris Voldemārs un Līvija Safronovi. Vāciete Bjanka Latvijā ieradās pagājušajā gadā, bet jau līdz vasarai bija apguvusi latviešu valodu. “Mūsu pirmā misija ir lūgšana, tāpēc katrs rīts kopienas mājā iesākas ar personīgo lūgšanu un laudēm. 12.00 mēs piedalāmies adorācijā, bet vakarā dodamies uz Sv. Misi, lai lūgtos par pasauli un to nestu lūgšanā. Mums ir arī laiks, lai izglītotos, lasītu un iegremdētos Dieva vārdā un lūgšanā. Lai mēs būtu kopā ar Jēzu,” stāsta māsa Arnita.

Izglītošanās ar kopienu

Sadarbībā ar “Radio Marija” kopienas brāļi un māsas katra mēneša trešajā svētdienā plkst. 20.00 piedāvā raidījumu “Kānas labais vīns” – ģimenes, kas izdzīvojušas Kānu, sniedz liecības un dalās ar ģimenei aktuāliem jautājumiem. Pateicoties RML atbalstam, kopienai ir iespēja Liepājas studijā ierakstīt “Net for God” latviešu valodā sagatavotās filmas. Piecas reizes gadā šī kopienas video misija sagatavo kādu jaunu filmu par pasaulē un Baznīcā aktuālu jautājumu. “Net for God” brālības tikšanās šobrīd nenotiek, taču par iespēju noskatīties filmas latviešu valodā var interesēties pie “Net for God” misijas vadītājas Latvijā Aigas Ozolas (29398668).

Sīkāka informācija par kopienas misijām pie Anda Smilgas (29242348).


"Nāc", Nr.118
Foto no kopienas "Chemin Neuf" personīgā arhīva