Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Palasīsim...  Mieram tuvu

Žēlsirdības svētdiena ir aicinājums apzināties savu vērtību Dieva acīs
11.04.2021 pl. 13:02

Priesteris Pēteris Skudra

Priestera komentārs Kunga žēlsirdības svētdienā (11.04.2021.)

Kristus augšāmcēlies!
Šodien svinam otro Lieldienu svētdienu – Kunga žēlsirdības dienu. Noslēdzam Lieldienu oktāvu un esam aicināti paturēt prātā Lieldienu noslēpuma pašu sakni. “Dievs ir Mīlestība,” (1 Jņ 4, 16) saka svētais Jānis.

Tieši tas ir pamats Lieldienu noslēpumam. Dievs tik ļoti mīl katru no mums, ka ir gatavs par mums atdot savu dzīvību, gatavs satriekt nāvi un augšāmcelties no miroņiem, lai dāvātu mums cerību un mūžīgo dzīvi.

Kāpēc to sauc par noslēpumu? Jo mēs nekad līdz galam nespēsim izprast Dievu, kurš spēj no pilnīgi nekā radīt tik skaistu un plašu pasauli, spēj radīt cilvēku tik sarežģītu tā uzbūvē, katru tik unikālu. Un, neraugoties uz savu dievišķo spēju, kad cilvēks ar savu nepaklausību pamatīgi sabojā pasauli, Dievs nevis nolemj radīt visu no jauna, bet gan steidzas glābt savu radību, pieņemot tās likteni un paceļot to dievišķā statusā. Šāda rīcība ir liels noslēpums un var izrietēt vienīgi no lielas mīlestības.

Mēs redzam, ka Dievs mīl pasauli nevis tāpēc, ka tā Viņam sagādātu patīkamas emocijas, bet gan tāpēc, ka Viņš izvēlas to mīlēt pat tad, ja pasaule no Viņa novēršas.

Lasītāj, šo Lieldienu laiku tu vari pavadīt, pārdomājot, ko tev nozīmē Dieva mīlestība pret tevi. Sāc ar to, ka, vēlreiz un vēlreiz pārlasot Jēzus dzīves notikumus, uzdod sev jautājumu: kā šie notikumi ietekmē mani? Vai es ticu, ka esmu tik īpašs, ka par mani kāds varētu atdot savu dzīvību? Vai es tam ticu? Varbūt man ir tāda pieredze, ka, man palīdzot, kāds ir riskējis ar savu dzīvību vai ko ļoti vērtīgu. Varbūt, gluži pretēji, man šķiet, ka esmu tik nevērtīgs, ka neviens manis dēļ īpaši negribētu piepūlēties?

Es varu sākt dienu ar to, ka pasaku pats sev, ka esmu ļoti, ļoti vērtīgs. Dievs manis dēļ ir bijis gatavs “iet uz pilnu banku”, lai tikai man dāvātu mūžīgu dzīvi, mūžīgu prieku, pats sevi. Runā ar Dievu! Pastāsti viņam, kā tu jūties, izsakot šos vārdus: “Es esmu vērtīgs. Manis dēļ pats Dievs ir gatavs atdot visu, lai mani glābtu.” Vēl vairāk! Dievs ne tikai mani izglābj un atjauno manu sākotnējo stāvokli, bet piešķir tam vēl lielāku vērtību, jo, pateicoties Jēzus darbam un vienotībai ar Viņu Kristības sakramentā, es tieku dievišķots!

Lieldienu prieku raksturo pateicība. Pateicība par Dieva radikālo soli, nākot man palīgā, lai mani atbrīvotu no grēka važām, kurās pats bieži vien esmu sevi ieslēdzis, ļaujoties mirkļa iegribām un savas lepnības apmierināšanai. Šī pateicība mūs mudina atbildēt Dieva mīlestībai. Kāda ir tava pateicība un mīlestības atbilde Dievam? Kā tu censtos pateikties kādam, kas tevi būtu izglābis no drošas nāves?

Šīsdienas otrais lasījums mums atklāj, kā izpaužas mīlestība pret Dievu, – un katrs, kas mīl Dievu, kurš ir dzemdinājis, mīl arī To, kurš no Viņa ir piedzimis. To, ka mīlam Dieva bērnus, mēs zinām tad, kad mīlam Dievu un pildām Viņa baušļus, jo Dieva mīlestība ir tā, ka mēs pildām Viņa baušļus (1 Jņ 5, 1-2). Tātad savu pateicību un mīlestību pret Dievu tu paud baušļu pildīšanā, kas izriet no šīs mīlestības. Un kurš ir visaugstākais bauslis? Tieši tā – mīli Dievu un mīli otru cilvēku! (sal. Mt 22, 36-40)

Žēlsirdības svētdiena ir aicinājums gan tev, lasītāj, gan man apbrīnot Dieva mīlestību pret mums abiem, apzināties savu vērtību Dieva acīs un būt žēlsirdīgiem, kā Viņš ir žēlsirdīgs. Ne velti žēlsirdības darbi Mateja evaņģēlija 25. nodaļā tiek minēti kā kritērijs ieiešanai Debesu valstībā.

Šīsdienas Evaņģēlija fragmentā lasām, ka pēc visiem dramatiskajiem notikumiem Jeruzalemē Jēzus parādās mācekļiem un sūta viņus kļūt par Dieva žēlsirdības vēstnešiem visā pasaulē. “Kā Tēvs mani sūtīja, tā Es jūs sūtu.” Šodien šos vārdus Jēzus saka tev un man. Mēs abi esam saņēmuši Dieva mīlestību un Viņa piedošanu, nu esam aicināti to dāvāt tālāk. Un darīt to konkrētos veidos. Mīlestība ir konkrēta. Vai esi gatavs nest Dieva mīlestību tālāk citiem?

Pāvests Francisks ir sacījis: “Kā es vēlētos, lai žēlsirdības dāvanu došana katram no mums kļūtu par dzīvesveidu.” Lieldienu laiks ir brīnišķīga iespēja turpināt Gavēnī uzsāktos žēlsirdības darbus un darīt to ar jaunu entuziasmu. Dieva žēlsirdība, kuru saņemam, izaicina arī mani un tevi, lasītāj, mudinot atvērt savu sirdi ikvienam cilvēkam, kuru Dievs sūta mūsu dzīves ceļā.

Vai esi gatavs piedot, kā Dievs tev piedod Grēksūdzes sakramentā? Vai esi gatavs saskatīt dievišķo cieņu personā, kura tev nodarījusi pāri? Vai esi gatavs apskaut cilvēku, kurš tev nepatīk? Vai esi gatavs pacietīgi ieklausīties otrā? Vai esi gatavs neaprunāt ar citiem otra vājības un nepilnības? Vai esi gatavs meklēt attaisnojumu otra cilvēka rīcībai, nevis to tūdaļ nosodīt? Vai esi gatavs atvērt savas durvis svešiniekam, kuru Dievs sūta pie tevis? Vai esi gatavs uzsmaidīt kolēģim, kurš tevi tracina? Vai esi gatavs nešķirot cilvēkus? Vai esi gatavs kaut ko upurēt otra dēļ, no kaut kā atteikties? Vai esi gatavs nesaņemt neko pretī par rūpēm, kuras esi otram parādījis? Vai esi gatavs lūgt par ikvienu?

Šīsdienas psalma refrēnā skan vārdi: “Slavējiet Kungu, jo Viņš ir labs un Viņa žēlsirdība pastāv mūžam.” Velti laiku pārdomām par to, kā Dieva žēlsirdība ir izpaudusies tavā dzīvē. Kad esi sajutis Dieva rūpes un Viņa mīlestību pret sevi? Un ļauj, lai Dieva žēlsirdība izplatās. Esi Dieva žēlsirdības liecinieks un dāvā to bagātīgi ikvienam, kuru Dievs sūta tavā dzīvē! Izdari izvēli jau tagad vairot Dieva žēlsirdību pasaulē!

Priecīgas Lieldienas, un lai tev izdodas vairot Kristus augšāmcelšanās prieku ar konkrētiem žēlsirdības darbiem!

Mieramtuvu.lv
Foto: Nick Fewings/Unsplash.com