Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Palasīsim...  Intervijas

Izdevums "Nāc" svin 20. gadadienu
05.05.2021 pl. 16:37

2001. gada aprīlī, pirms Lieldienām, iznāca laikraksta "Nāc" pirmais numurs, līdz ar to šis ir jubilejas gads. Piedāvājam lasītājiem nelielu ieskatu "Nāc" vēsturē, kam par pamatu ņemta "Radio Marija Latvija" izskanējusī intervija ar "Nāc" redaktori Ievu Liedi.

Tapšanas vēsture

Iniciatīva izdevuma veidošanā nāca no draudzes cilvēkiem Sanitas Dejus un Fēliksa Sitņikova, kuri savā ikdienas darbā bija saistīti ar žurnālistiku un fotogrāfiju. Viņu vēlmi veidot izdevumu atbalstīja toreizējais Liepājas diecēzes bīskaps Ārvaldis Andrejs Brumanis un koadjutorbīskaps Vilhelms Lapelis. Izdevuma veidotāji pakāpeniski meklēja ceļu, kā Labo Vēsti sludināt avīzes slejās. Katrs sākums ir pārbaudījums izturībā, neatlaidībā, tas bija jāpiedzīvo arī mūsu izdevumam. Mainījās avīzes redaktori, diecēzes bīskapi, bet izdevums ir palicis. Pateicība Dievam par cilvēkiem, kuri uzsāka šo kalpojumu, un atbalstu, ko viņi tā veikšanai saņēma.

Kāpēc šāds nosaukums?

Izdevuma nosaukums “Nāc” ņemts no Atklāsmes grāmatas pēdējās nodaļas, kur evaņģēlists Jānis visas Baznīcas vārdā sauc: “Nāc, Kungs Jēzu!” (Jņ 22,20) Tā cilvēks izsaka savas ilgas pēc Jēzus, Viņa sludinātās patiesības. Turpat, dažus pantus iepriekš, var lasīt vārdus: “Nāc! Kam slāpst, lai nāk, un kas grib, lai ņem dzīvības ūdeni bez maksas!” (Jņ 22,17) Arī šie vārdi ļoti labi izsaka izdevuma misiju – vest pie “dzīvības ūdens” tos, kuri izslāpuši un vēlas stiprināt, atjaunot savu ticību. Tas ir aicinājums doties ceļā, atsaukties, tuvoties, satikties.

Izdevuma misija Baznīcā

“Nāc” galvenā misija ir Jēzus misija – pasludināt Viņa pestīšanu visdažādākajos avīzes formātam iespējamos veidos. Tajā tiek atspoguļota Baznīcas mācība, apskatīti pāvesta izdotie dokumenti, skarti jautājumi, kas aktuāli jebkuram kristietim gan morāles, gan ētikas jomā, kam pamatā ir izglītojošs raksturs. Svarīga vieta izdevumā ir intervijām, kurās atklājas tas, kā patiesība iemiesojas katra konkrētā cilvēka dzīvē. Tāpat nozīmīga vieta tiek ierādīta vietējām Baznīcas kopienām – draudzēm. 

Izmaiņas gadu ritumā

Šo gadu laikā “Nāc” ir mainījies gan iekšēji, gan ārēji – krāsas, saturs. Sākumā tie bija meklējumi, dažādu rubriku veidošana, tagad nostiprinājies plānojums pa lapaspusēm. Pirmā parasti tiek atvēlēta bīskapa rakstam, pēdējā laikā tie bijuši raksti par Svētā Gara dāvanām, tagad – par dievišķajiem tikumiem ticību, cerību un mīlestību. Vidus atvērums veltīts intervijām vai kādam plašākam materiālam par konkrētu tēmu. Var teikt, ka avīzes tapšana ir ļoti radošs process un uz priekšu paredzēt konkrētas lietas var visai maz, jo tā atspoguļo Kristus un Baznīcas dzīvi, kas ir vitāla.

Komanda, kas veido izdevumu

Izdevums iznāk sešas reizes gadā, un to veido neliela komanda. Saturu plānojam kopā ar bīskapu Viktoru Stulpinu, pārrunājam aktualitātes, kuras būtu svarīgi atspoguļot. Bīskaps Viktors ir ļoti atsaucīgs, labprāt pats uzņemas kādas saistības, atbalsta izteiktās idejas, iedrošina.

Kad plāns gatavs, tiek apzināti cilvēki, ar kuriem paredzētas intervijas vai kam uzticēts uzrakstīt kādu ziņu, rakstu, tiek precizēti termiņi, saturs. Kad intervijas ierakstītas un pārrakstītas, saskaņotas ar cilvēkiem, kuri tās snieguši, tad tās sūtu mūsu korektorei Silvijai Veitai, kura cītīgi un uzmanīgi katru rakstu pārlasa, izlabo gramatiskās kļūdas, iesaka citus labojumus, ja nepieciešams. To Silvija pat dara vairākkārt, jo kļūdas var ieviesties arī maketā.

Dominikāņu tēvs Sergejs Ivanovs ir teoloģiskais konsultants un iepazīstas ar visu avīzes saturu, iesakot savus labojumus, precizējumus.

Maketu veido Dace Taurēna, kura to dara ļoti atbildīgi un radoši. Vienmēr kopīgi meklējam labāko variantu. Gadiem ilgā sadarbība jau ļauj saskaņošanas procesā tik daudz laika neieguldīt kā sākumā.

Tālāk avīze tiek nosūtīta uz tipogrāfiju, kur tās vadītājs Dainis Krasts rūpējas par iespiešanu, un vakarā ap deviņiem, kad avīze parasti gatava, to savā mašīnā iekrauj dominikāņu klostermāsas Diāna un Judīte, lai aizvestu uz kūriju. Nākamās dienas rītā kūrijā rit spraigs darbs, jo avīzes jāsašķiro pa aploksnēm, bandrolēm, lai tālāk nosūtītu draudzēm, individuāliem cilvēkiem tuvās un tālās zemēs. Par to visu ļoti profesionāli rūpējas abas dominikāņu māsas.

Kristīne Jākabsone ir brīvprātīgo pastnieku koordinatore un rūpējas, lai jaunizdotais numurs sasniegtu lasītājus, kuri vēlas to saņemt savās pastkastītēs. Tas ir Kristīnes ziņā – saskaitīt nepieciešamo avīžu skaitu katram pastniekam un viņus informēt par gaidāmo kalpošanu.

"Nāc", Nr.119