Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Pasaulē

Prezentēts rakstu krājums par Latvijas un Svētā Krēsla diplomātiskām attiecībām
11.05.2021 pl. 19:44
Atzīmējot Latvijas un Svētā Krēsla attiecību simtgadi, 10. maijā Romā, LUMSA universitātē, notika rakstu un dokumentu krājuma “100 gadi patiesuma un uzticēšanās garā. Diplomātiskās attiecības starp Latvijas Republiku un Svēto Krēslu” atvēršana.

Tas ir akadēmisks pētījums par abu valstu attiecībām, sākot no 1918. gada līdz mūsdienām.

Pasākumā piedalījās Andra Levites kundze, Svētā Krēsla sekretārs attiecībām ar valstīm arhibīskaps Pols Ričards Galagers, Latvijas pilnvarotā vēstniece pie Svētā Krēsla Elita Kuzma, grāmatas autori – priesteris Mihails Volohovs un vēstures zinātņu doktore Inese Runce, Vatikāna Radio programmu galvenais redaktors Andrea Tornielli un citi. Tā kā Latvijas Valsts prezidentam Egilam Levitam tai laikā bija jāpiedalās NATO Austrumu flanga valstu vadītāju tiešsaistes sanāksmē, tad viņa iepriekš sagatavoto uzrunu nolasīja tieslietu ministrs Jānis Bordāns.

Runā tika iekļauts atskats uz nozīmīgākajiem Latvijas un Svētā Krēsla sadarbības vēsturiskajiem aspektiem, īpaši uzsverot Svētā Krēsla neatzīšanas politiku Latvijas inkorporācijai PSRS.

Runā ir uzsvērta Latvijas katoļticīgo un katoļu baznīcas nozīme arī Latvijas valsts veidošanās laikā 1917. un 1918. gadā, kad viens no svarīgākajiem iekšpolitiskajiem jautājumiem bija katoļticīgās Latgales integrēšana jaundibinātajā Latvijas valstī.

Izcelts arī fakts, ka “Latvijas prettiesisko iekļaušanu PSRS sastāvā Svētais Krēsls neatzina no pirmajām valsts sagrābšanas dienām 1940. gadā. Atskatoties mēs varam izteikt gandarījumu par to, kā katoļu baznīca šajā sarežģītajā laikā rada iespējas uzturēt dzīvu saikni gan ar katoļiem Latvijā, kuri bija spiesti dzīvot aiz dzelzs priekškara, gan ar latviešu trimdiniekiem pasaulē”.

Uzrunā novērtēta no padomju varas cietušā bīskapa Boļeslava Sloskāna darbība: “Bīskapa beatifikācija būtu augsts novērtējums viņa kalpojumam patiesībai un līdzcilvēkiem mūža garumā, nesatricināmajai ticībai un totalitāras varas nesalauztajam garam. To novērtētu ne vien Latvijas katoļi, bet arī ticīgie Baltkrievijā, par kuriem gādāt bīskapa amatā savulaik tika aicināts Boļeslavs Sloskāns.”

Izdevumā ir iekļauti divi apcerējumi, kas no viens otru papildinošiem skatupunktiem izstāsta Latvijas un Svētā Krēsla attiecību vēsturi, kā arī līdz šim nepublicēti arhīvu materiāli.

Vaticannews.va/President.lv
Foto: Ilmārs Znotiņš, Valsts prezidenta kanceleja