Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Pasaulē

Lūgšana Jēzus Svētajai Sirdij par svētību ģimenei un grēcinieku atgriešanos
15.06.2021 pl. 08:03
Jūnijs ir bijis veltīts Svētajai Sirdij kopš 19. gadsimta sākuma. Tas ir kļuvis pazīstams kā Svētās Sirds mēnesis, jo ik gadu jūnijā tiek svinēti Svētās Sirds svētki.

Pievēršanās Jēzus Sirds godināšanai aizsākās, kad Margarita Marija Alakoka (1647-1690) saņēma privātas atklāsmes no Jēzus Kristus. 1675. gada 16. jūnijā Jēzus viņu uzrunāja un īpaši lūdza viņu veicināt svētku svinēšanu Viņa Svētās Sirds godam.

Ar svētās Margaritas Marijas Alakokas, kuru 1930. gadā kanonizēja pāvests Benedikts XV, starpniecību Kungs Jēzus atklāja cilvēcei savu dievišķo Sirdi kā bezgalīgu žēlastības un pestīšanas avotu, aicinot cilvēkus gandarīt par Viņa Sirds ciešanām grēku dēļ. Margarita Marija rosināja Jēzus Sirds godināšanu un vēstīja pasaulei, ka tie, kas godinās Kunga žēlsirdīgo Sirdi, piedzīvos īpašu Dieva labvēlību un žēlastības.

Jēzus Svētā Sirds ir skaista Dieva mīlestības izpausme cilvēcei. Pāvests Pijs XII enciklikā Mystici corporis saka: “Kristus Sirds, caurdurta par mūsu grēkiem un mūsu pestīšanas labā, tiek uzskatīta par galveno tās mīlestības simbolu, ar kuru dievišķais Pestītājs nepārtraukti mīl Tēvu un visus cilvēkus.” Bībele un Baznīcas tradīcija mums liecina, ka Kristum ir laba sirds. Viņš mīl līdz galam (Jņ 13, 1), līdz pat nāvei pie krusta (Flp 2, 8).

Atzīstot šo milzīgo mīlestību pret cilvēci, mēs varam lūgt Jēzus Svētajai Sirdij, lai ar Viņa žēlastību tiktu pasargāti mums dārgie cilvēki.

Šī ir 20. gadsimta sākuma lūgšana, ar kuras vārdiem jūs varat lūgt Dievam izliet svētības pār jūsu draugiem un ģimeni:

“Vissvētākā Jēzus Sirds, bagātīgi izlej svētības pār savu svēto Baznīcu, augstāko pontifiku un visiem garīdzniekiem. Dāvā izturību un neatlaidību taisnīgajiem, atgriez grēciniekus, apgaismo neticīgos, svētī mūsu vecākus, draugus un labdarus, palīdzi mirstošajiem, atbrīvo dvēseles šķīstītavā un izplet pār visām sirdīm Tavas mīlestības saldo valstību.”

Aleteia.org
Foto: Cathopic.com/Gera Juarez