Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Ziņas no Vatikāna

Iznākusi pāvesta apustuliskā vēstule par liturģiju
01.07.2022 pl. 10:02
Trešdien, 29. jūnijā, Vatikāns publicēja pāvesta Franciska apustulisko vēstuli par liturģiju “Desiderio desideravi”. Tajā viņš aicina Dieva tautu atklāt dievišķās liturģijas skaistumu.

Svēto apustuļu Pētera un Pāvila svētkos izdotajā vēstulē, kuras nosaukuma tulkojums no latīņu valodas skan “Es ilgoties ilgojos” (sal. Lk 22, 15), pāvests pievēršas Vatikāna II koncila atklātajai dziļajai Euharistijas svinību nozīmei un mudina ticīgos spēt no jauna apbrīnot liturģijas skaistumu, tai skaitā, pateicoties formācijai.

Teksts sastāv no 65 paragrāfiem. Tas ir kā turpinājums 2021. gada 16. jūlijā izdotajam Motu proprio “Traditiones custodes”. Pāvests paskaidro, ka šī apustuliskā vēstule nav jauna instrukcija vai direktorijs ar specifiskām normām. Tā vairāk ir kā viela pārdomām, kas palīdzētu izprast liturģisko svinību skaistumu un liturģijas lomu evaņģelizācijā. Dokuments noslēdzas ar aicinājumu: “Noliksim pie malas savas polemikas un kopā ieklausīsimies, ko Gars saka Baznīcai. Saglabāsim savu vienotību. Turpināsim apbrīnot liturģijas skaistumu”.

Francisks uzsver, ka kristīgā ticība ir tikšanās ar dzīvo Jēzu, un liturģija mums nodrošina šādas satikšanās iespēju. “Mums nav vajadzīgas izplūdušas atmiņas par Pēdējām Vakariņām, mums ir jābūt klāt šajā maltītē”, viņš raksta. Pāvests atgādina par Vatikāna II koncila konstitūcijas “Sacrosanctum Concilium” nozīmi, kas veda pie liturģijas teoloģiskās izpratnes, un aicina visu Dieva tautu atkal atklāt liturģijas skaistumu. Cita starpā viņš raksta, ka liturģijai nav nekāda sara ar “askētisku morālismu”. Tā ir Kunga Lieldienu dāvana, kas atjauno mūsu dzīvi.

Lai izveseļotos no “garīgā pasaulīguma”, no jauna jāatklāj liturģijas skaistums. Tomēr šī liturģijas skaistuma jaunatklāšana nedrīkst mūs vest pie “rituāla estētisma meklējumiem”, lai koncentrētos tikai uz rūpēm par “ārējo formalitāti” vai apmierinātos ar skrupulozu normu ievērošanu. Tas gan nenozīmē pretējo galējību. Vienkāršību nedrīkst sajaukt ar banalitāti.

Kā pilnvērtīgi izdzīvot liturģiju? Francisks aicina lajus un garīdzniekus saglabāt apbrīnu Lieldienu noslēpuma priekšā. Tāpēc ir jārūpējas par visiem ar liturģiju saistītajiem aspektiem – telpu, laiku, žestiem, vārdiem, piederumiem, dziesmām, mūziku utt., un katrai normai jābūt ievērotai. Pāvests runā par nopietnas teoloģiskās formācijas nepieciešamību, kā arī atgādina, ka ir svarīgi mācīt izprast simbolus, kas modernajam cilvēkam nav viegli. Taču viens no veidiem, kā to darīt, ir rūpes par liturģijas svinēšanas mākslu jeb šīs mākslas izkopšana.

Apustuliskās vēstules noslēgumā Francisks vēršas pie visiem bīskapiem, priesteriem un diakoniem, semināru audzinātājiem, teoloģijas fakultāšu un skolu pasniedzējiem, kā arī visiem katehētiem ar lūgumu palīdzēt Dieva tautai smelties no tā, kas vienmēr bija kristīgā garīguma pirmavots.

Vaticannews.va
Foto: Ilustratīvs attēls  (Vatican Media)