Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Kurzemē

Sakrālās mūzikas koncerts Ezeres katoļu baznīcā
01.08.2022 pl. 14:43
24. jūlija pēcpusdienā Ezeres Kristus Karaļa Romas katoļu baznīcu piepildīja brīnišķīga mūzika, kuru izpildīja mākslinieki Iveta Apine (soprāns), Jānis Kurševs (tenors) un Māris Žagars (koncertmeistars). Koncertā skanēja psalmu dziedājumi un latviešu autoru garīgā mūzika.

Mūziķi klātesošajiem pastāstīja arī par savu ticības pieredzi, jo katrs nāk no citas kristīgās konfesijas. Taču, neskatoties uz to, pāri visam ir Dieva mīlestība.

Iesākumā diakons Jānis Radziņš noturēja svētbrīdi. Koncerts bija kā pateicība Dievam par to mīlestību, ko Viņš sniedz ik mirkli, un tas bija veltīts atsaucīgajiem un iejūtīgajiem iedzīvotājiem, kuri uzņemas rūpes par līdzcilvēkiem. Tā kā situācija pasaulē ietekmē arī mūsu ikdienu, tad vēl jo svarīgāk ir vienmēr atcerēties, ka mums ir uz ko paļauties. Bet mācoties paļāvību uz Dievu, jāņem vērā, ka šajā ceļā katram pašam ir jāsper pirmais solis.

Koncerts bija arī iespēja ienākt baznīcā, dzirdēt Dieva vārdu un baudīt mūziku, kas dod mieru un cerību uz mūžīgo dzīvi.

Ezeres katoļu draudze