Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Palasīsim...  Raksti

Adventa pārdomas kopā ar Baznīcas doktorēm: otrā svētdiena
04.12.2022 pl. 11:35
Kā mums dzīvot tā, kā Advents mudina dzīvot? Mūsu ikdienas dzīves nekārtība un raizes bieži uz mums atstāj graujošu ietekmi. Kā gan, būdami dzīves nejaušību (nemaz nerunājot par to banalitāti) varā, mēs varam dzīvot drošībā par to, ka esam Dieva mīlēti, un tādējādi būt par dzīvā Dieva klātbūtni citiem? Vai runa ir par neatlaidīgu garīgo gribasspēku?

 Viņš jūs kristīs ar Svēto Garu

“Jēzus Kristus, Dieva Dēla, Evaņģēlija sākums. Kā pravietis Isajs ir rakstījis: Lūk, es sūtu savu eņģeli Tava vaiga priekšā, kas sataisīs Tavā priekšā ceļu. Saucēja balss tuksnesī: Sataisiet Kungam ceļu, dariet taisnas Viņa tekas! Jānis bija tuksnesī. Viņš kristīja un sludināja grēku nožēlošanas kristību grēku piedošanai. Un visa Jūdejas zeme un visi jeruzalemieši izgāja pie viņa, izsūdzēja savus grēkus, un viņš tos kristīja Jordānas upē. Un Jānis bija ģērbies kamieļa spalvas drēbēs, un ādas josta bija ap viņa gurniem. Viņš ēda siseņus un meža medu un sludināja, sacīdams: Pēc manis nāks spēcīgāks par mani; es neesmu cienīgs noliecies atraisīt Viņa kurpju siksnas. Es jūs kristīju ar ūdeni, bet Viņš jūs kristīs ar Svēto Garu.” (Mk 1, 1-8)

Jānis Kristītājs apsola, ka Jēzus “jūs kristīs ar Svēto Garu”. Svētais Gars mums ļauj ieiet un dzīvot Jēzus dzīvē. Tas nozīmē, ka katrs mūsu pieņemtais lēmums par dzīvošanu patiesībā par to, ka esam Dieva mīlēti un ka Dievs mūs mīl, kaut arī ir mūsu pašu lēmums, tomēr ir noslēpumainā veidā iespējots, padarīts iespējams - tā ir piedalīšanās Jēzus uzticīgajā “jā” dzīvot kā mīļotajam Dieva Dēlam. Ik brīdi, neatkarīgi no mūsu iekšējiem vai ārējiem apstākļiem, Svētais Gars mūs notur Trīsvienības mīlestības straumē, mums tikai jāizvēlas piedalīties.

Sv. Hildegardes no Bingenas sarakstītie darbi sprakšķēdami dzirksteļo aiz dzīvās apziņas par Svētā Gara pārveidojošo spēku. Hildegardei Svētais Gars ir avots viriditas jeb zaļumam – tai vitalitātei, dzīvīgumam, svaigumam, dinamismam, kas visu dara dzīvu, gan fiziski, gan garīgi, padara dzīvīgu un dzīvotspējīgu. Vēstules, ko viņa rakstīja draugam, pēdējās rindās mēs redzam sv. Hildegardes uzskatus par to, ko nozīmē būt kristītam ar Svēto Garu: “Lai Viņš tevi svaida ar Svētā Gara dzīvinošo zaļumu, un lai Viņš paveic labus un svētus darbus tevī caur to veltīšanos, ar kādu patiesie dievlūdzēji pielūdz Dievu.” Spēks dzīvot pārliecinoši kā Dieva mīlētiem dēliem un meitām – tas nav kaut kas, ko mēs savācam, iegūstam no saviem iekšējiem resursiem. Tas ir kas tāds, kam Svētais Gars, sadarbojoties ar mums, liek sazelt un sazaļot mūsos.

To, kā sv. Hildegarde raksturo Svētā Gara spēku, kas ļauj dievisķajam spēkam iesakņoties mūsos, mēs vēlreiz varam dzirdēt viņas sacerētajā antifonā Svētajam Garam (“Spiritus sanctus vivificans”). Skanot cauri gadsimtiem un dzīvzaļinot mūsu Adventa ceļojumu ar dziedināšanu un cerību, viņa dzied:

“Dieva Gars
ir dzīve, kas dāvā dzīvību,
pasaules koka sakne
un vējš tā zaros.

Izberžot ārā grēku,
tā ierīvē eļļu brūcēs.

Tā ir mirdzoša dzīve,
kurai pienākas visas uzslavas,
visu pamodina,
visu augšāmceļ.”*

* red. piezīme: no latīņu valodas uz angļu valodu atdzejojusi Barbara Ņūmena

(Spiritus sanctus vivificans vita movens omnia,
et radix est in omni creatura ac omnia de inmunditia abluit,
tergens crimina ac ungit vulnera,
et sic est fulgens ac laudabilis vita,
suscitans et resuscitans omnia.)

YouTube: St. Hildegard von Bingen - Spiritus Sanctus

Pārdomām un rīcībai šajā nedēļā:

- Šonedēļ velti laiku tam, lai pamanītu radīto pasauli ap sevi. Raugies pēc pārsteidzošām dzīvības un cerības zīmēm tur, kur līdz šim viss licies snaudošs un neauglīgs. Lūdzies, lai Svētais Gars iekustina tik pārsteidzošo zaļumu un vitalitāti tavas iekšējās dzīves snaudošajos un neauglīgajos apgabalos, radot jaunu dzīvessparu, prieku un apņemšanos.

- Pārlasiet fragmentu no sv. Hildegardes antifonas Svētajam Garam lēnām, ar atvērtu sirds dzirdi. Veltiet kādu laiku sarunai ar Dievu par jebkuru frāzi vai ieskatu, kurš tev šķiet aktuāls vai ko esi īpaši palicis prātā.

- Šonedēļ tu noteikti sagaidīsi tādu brīdi, kad notiks cīņa starp tavu ego un to veidu, kā Dievs grib paust savu pašiztukšojošās mīlestības gribu. Tajā brīdī esi vērīgs un uzmanīgs pret Svētā Gara klātbūtni sevī - tas ļaus tev izvēlēties iet mīlestības ceļu.

- Šajā nedēļā velti 10 minūtes, lai pierakstītu vai sarunā ar draugu pārrunātu, ko tev personīgi nozīmē apsolījums: “Viņš jūs kristīs ar Svēto Garu.” Ko tev nozīmētu dzīvot ar pārliecību, ka šis apsolījums tavā dzīvē piepildās?

Oursundayvisitor.com
Foto: Cathopic.com/@parroquiamadridejos