Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Pasaulē

Trīs izaicinājumi, ar kuriem jācīnās gavēņa laikā
01.03.2023 pl. 13:18
Gavēnis ir garīgās cīņas laiks, un šajā īpašajā liturģiskajā laikā ir jābūt gataviem cīnīties ar vismaz trim konkrētiem kārdinājumiem, kas tiek atklāti Jāņa pirmajā vēstulē.

Daudzi garīgie rakstnieki Baznīcā norāda uz svētā Jāņa pirmo vēstuli, kur tiek atmaskoti šie izaicinājumi.

„Jo viss, kas pasaulē, ir miesas kārība un acu kārība, un dzīves lepnība, kas nav no Tēva, bet no pasaules." (1 Jņ 2:16)

Franču priesteris un benediktiešu mūks Doms Paskāls Gerandžers (1805-1875) komentāros „Liturģiskais gads”, kas aptver katru Katoļu Baznīcas liturģiskā gada dienu, skaidro šos trīs kārdinājumus.

Ar miesas kārību tiek saprasta mīlestība pret jutekliskām lietām, kas iekāro visu, kas ir tīkams miesai, un, ja tas netiek savaldīts, ievelk dvēseli nelikumīgās baudās.

Acu kārība pauž mīlestību pret šīs pasaules mantām, piemēram, bagātībām un īpašumiem; tie apžilbina acis un pēc tam savaldzina sirdi.

Dzīves lepnība ir tā pašapziņa, kas mūs ved uz iedomību un augstprātību un liek aizmirst, ka viss, kas mums ir - dzīvība un katra labā dāvana - mums ir no Dieva.

Pēc tam viņš paskaidro, ka pat Jēzus cīnījās pret šiem kārdinājumiem 40 tuksnesī pavadīto dienu beigās, un atklāj, kā viņš tos uzvarēja.

Tad mūsu Pestītājs, kurš visās lietās būs mūsu paraugs, apņēmās pakļaut sevi šiem trim kārdinājumiem… Bet, pavērosim, kā tas notiek, kad mūsu Dievišķais Paraugs, mūsu Pestītājs, uzvar kārdinātāju. Vai viņš klausās viņa vārdos? Vai viņš dod laiku kārdinājumam un stiprina to, atliekot cīņu? Tā mēs darījām, kad mūs kārdināja un mēs kritām. Bet mūsu Kungs katru kārdinājumu uzreiz sagaida ar Dieva vārda vairogu. Viņš saka: „Ir rakstīts: cilvēks nedzīvo no maizes vien. Ir rakstīts: nekārdini Dievu, savu Kungu! Ir rakstīts: pielūdz Dievu, savu Kungu, un Viņam vienam kalpo!” Tādai ir jābūt mūsu praksei turpmākajā laikā.

Cīnoties pret šiem ienaidniekiem gavēņa laikā, meklēsim palīdzību un iedvesmu Jēzū, turot ticības vairogu pret visiem šķēršļiem.