Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Ziņas no Vatikāna

Svētais Andrejs Kims – apustuliskās dedzības paraugs
25.05.2023 pl. 07:33
Turpinot katehēžu ciklu par apustulisko dedzību, pāvests trešdienas, 24. maija, vispārējās audiences laikā pievērsās korejiešu mocekļa Andreja Kima liecībai. No viņa tāpat kā no citiem svētajiem varam mācīties, ko nozīmē dedzīgi sludināt Evaņģēliju.

Andrejs Kims bija korejiešu katoļu priesteris, kurš 1846. gadā mira mocekļa nāvē. Viņš piedzima 1821. gadā dižciltīgā kristiešu ģimenē un uzauga vidē, kurā bija dzīvas kristīgās vērtības. Viņš, kristiešu vajāšanu laikā būdams jauns garīdznieks, darbojās ar lieliem panākumiem. 1984. gada 6. maijā pāvests Jānis Pāvils II viņu pasludināja par svētu. Šodien Korejā Andrejs Kims ir ļoti populārs svētais.

Runājot par Koreju, pāvests sākumā norādīja, ka tur evaņģelizāciju veica laji. Tie bija kristieši, kuri nodeva tālāk savu ticību, jo nebija priesteru. “Vai mēs būtu spējīgi kaut ko tādu paveikt?” – jautāja Svētais tēvs. “Padomāsim par to”, viņš mudināja.

Pirms aptuveni 200 gadiem Korejā notika nežēlīgas kristiešu vajāšanas. Ticēt Jēzum Kristum tai laikā nozīmēja būt gataviem liecināt līdz pat nāvei. Andrejs Kims bija viens no pirmajiem priesteriem. Pāvests pievērsās diviem konkrētiem viņa dzīves aspektiem: būt Jēzus māceklim un pēc pakrišanas spēt piecelties.

Vispirms runa ir par veidu, kādā svētais Kims tikās ar ticīgajiem. Lai noteiktu sava sarunu biedra kristīgo identitāti, viņš vispirms izmantoja iepriekš zināmas zīmes, bet pēc tam slepus jautāja: “Vai tu esi Jēzus māceklis?” Tā kā tas notika citu klātbūtnē, tad viņš runāja klusi, izteikdams tikai dažus – pašus būtiskākos vārdus. Tātad, jēdziens, ar kuru Andreja Kima skatījumā, tika kodolīgi izteikta kristieša identitāte, bija “Jēzus māceklis” – skaidroja pāvests.

Patiešām, būt Kunga māceklim nozīmē sekot Viņam, iet Viņa ceļu – turpināja Svētais tēvs. Kristietis pēc dabas ir tas, kurš sludina un liecina par Jēzu. Katra kristīgā kopiena saņem šo identitāti no Svētā Gara, un tāpat visa Baznīca – kopš Vasarsvētku dienas. Un no šī Gara dzimst evaņģēliskā dedzība, šī lielā apustuliskā dedzība. Tā ir Gara dāvana. Svētais Andrejs Kims un citi korejiešu ticīgie parādīja, ka Evaņģēlija liecība, kas tiek sniegta vajāšanu laikā, var nest daudzus ticības augļus.

Uzrunas turpinājumā pāvests pievērsās otram aspektam. Kad svētais Andrejs vēl bija seminārists, viņam vajadzēja izdomāt, kā slepeni uzņemt ārzemju misionārus. Tas nebija viegls uzdevums, jo tā laika režīms stingri aizliedza ārzemniekiem ierasties Korejā. Tāpēc bija ļoti grūti atrast priesterus, kuri turp dotos misijās. To darīja laji – skaidroja Francisks. Kādu dienu Andrejs, izsalcis, tik ilgi gāja pa sniegu, ka nogāzās no kājām. Viņš varēja zaudēt samaņu un nosalt. Tad pēkšķi izdzirdēja balsi: “Celies un ej!”. Pārgurušais ceļinieks tūlīt piecēlās. Viņš apjauta, ka kāds viņu vadīja.

Balstoties uz šo atgadījumu, Romas bīskaps norādīja uz otro apustuliskās dedzības svarīgo aspektu, proti, drosmi pēc kritiena piecelties. “Vai svētie krīt?” – viņš jautāja. “Jā! Un jau no sākumiem. Padomājiet par svēto Pēteri. Viņš smagi sagrēkoja, tomēr, pateicoties Dieva žēlsirdībai, viņam pietika spēka atkal piecelties. Šo spēku mēs redzam svētajā Andrejā. Viņš pakrita fiziski, bet viņam pietika spēka, lai atkal ietu un nestu citiem Evaņģēlija vēsti”.

Pāvests uzsvēra, ka, lai cik smaga būtu situācija, mēs nedrīkstam padoties un atteikties no tā, kas mūsu kristīgajā dzīvē ir būtisks. Viņš aicināja katru no mums padomāt: “Kā es varu evaņģelizēt?” Svētais tēvs paskaidroja, ka mēs varam evaņģelizēt savu ģimeni, draugu. Mēs varam stāstīt par Jēzu. Taču tas jādara ar prieka pilnu sirdi, ar iekšēju spēku. To mums piešķir Svētais Gars. Tāpēc mēs esam aicināti sagatavoties Svētā Gara saņemšanai Vasarsvētkos, ko svinēsim jau šajā svētdienā, un lūgt apustuliskās drosmes žēlastību, žēlastību evaņģelizēt, žēlastību būt Jēzus vēsts lieciniekiem.

Vaticannews.va