Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Pasaulē

Maltā norisinās Eiropas Bīskapu konferenču padomes sanāksme
29.11.2023 pl. 08:02
Bīskapu sinodes pirmās sesijas mērķis nebija mainīt ticības mantojumu vai pakļauties sabiedrības viedoklim, bet gan uzklausīt Dieva tautu, 27. novembra vakarā, atklājot Eiropas Bīskapu konferenču padomes (CCEE) plenārsesiju, sacīja Viļņas arhibīskaps Gintaras Grušas.

Eiropas Bīskapu konferenču padomes priekšsēdētājs Gintaras Grušas norādīja, ka šodien vairāk nekā jebkad agrāk pasaulei ir vajadzīgs miers. "Kopā ar pāvestu Francisku mēs stingri sakām "nē" karam, kas ir cilvēces sakāve," teica Viļņas arhibīskaps, apliecinot, ka sanāksmes dalībnieki lūdzas "par miera brīnumu" un par tiem, kas cieš no konfliktiem, īpaši Ukrainā, par armēņu tautu un Svētās Zemes iedzīvotājiem.

Arhibīskaps Grušas nosodīja gan "Hamās" teroristu uzbrukumus, gan "Izraēlas bruņoto eskalāciju Gazā", jo "naids un vardarbība nekad nevar būt veids, kā aizstāvēt kādu mērķi". Eiropas bīskapu vārdā viņš atkārtoti pieprasīja "pilnībā pārtraukt uguni, atbrīvot ķīlniekus un Gazā atvērt humānās palīdzības koridorus".

Eiropas Bīskapu konferenču padomes priekšsēdētājs uzsvēra, ka sakarā ar karu Ukrainā, kas ilgst jau gandrīz divus gadus, migrantu pieplūdums Eiropas valstīs prasa papildu pūles no ekleziālajām kopienām, kas ir iesaistījušās ne tikai humānās palīdzības sniegšanā, bet arī viņu pastorālajā aprūpē. Bīskapi aicina noslēgt taisnīgu miera līgumu, kurā tiktu ievērotas starptautiskās tiesības.

Lietuviešu arhibīskaps stingri nosodīja arī visa veida seksuālo vardarbību un lūdza piedošanu noziegumu upuriem. Viņš atgādināja, ka pēc Vācijas un Francijas arī Šveice, Portugāle, Spānija un Itālija ir iesniegušas valstu ziņojumus par ļaunprātīgas izmantošanas gadījumiem Baznīcā.

"Daudz kas jau ir paveikts saskaņā ar pāvesta Franciska norādījumiem. Baznīca ir iesaistīta grūtā un sāpīgā attīrīšanās un izlīgšanas procesā. Mums ir jāturpina konkrēti un efektīvi rīkoties, lai novērstu un apkarotu bērnu un neaizsargātu cilvēku ļaunprātīgu izmantošanu. Mūs mierina apziņa, ka ļaunprātīga izmantošana nav  patiesā Baznīcas seja. Mēs ar lepnumu raugāmies uz mūsu daudzajiem priesteriem un konsekrētajām personām, kas katru dienu uzņem, pavada, atbalsta un mierina mūsu daudzos brāļus un māsas, sludina Evaņģēliju pat par savas dzīvības cenu. Mēs pateicamies viņiem par dāsno kalpošanu un evaņģēlisko liecību," sacīja Viļņas arhibīskaps.

Eiropas Bīskapu konferenču padomes priekšsēdētājs pievērsās arī jautājumam par dzīvības aizsardzību. "Šodien vairāk nekā jebkad agrāk mēs esam aicināti aizstāvēt katras personas cieņu un tiesības uz dzīvību. Mēs nevaram pieņemt, ka par dzīvību vai nāvi lemj tiesnesis. Dzīve ir Dieva dāvana, un kā tāda tā ir jāaizsargā no ieņemšanas brīža līdz pat dabiskai nāvei, - uzsvēra arhibīskaps Grušas, atsaucoties uz Indi Gregorī, meitenes no Apvienotās Karalistes, kurai pret vecāku gribu tika atvienotas dzīvību uzturošās iekārtas, gadījumu. Viņš uzsvēra, ka tajā pašā laikā pieaug spiediens, lai garantētu šķietamās tiesības uz abortiem, piemēram, Francijā ierosinot tās ierakstīt valsts konstitūcijā. Savukārt Portugālē ir pieņemts likums par eitanāziju, bet Nīderlandē tā ir atļauta bērniem līdz 12 gadu vecumam. Šie ir tikai daži piemēri, kas liecina par "Eiropas tendenci", kura "arvien straujāk virzās no dzīvības kultūras uz nāves kultūru".

"Mēs, bīskapi, apņemamies veicināt jaunu dzīvības kultūru, tostarp rūpes par nedzimušajiem, nedziedināmi slimajiem, kā arī par nabadzīgajiem, migrantiem un visiem citiem upuriem, ar kuriem mēs  saskaramies katru dienu. Mēs būsim "Labo samariešu Eiropa" tikai tad, ja vienā balsī runāsim par šiem lielajiem jautājumiem, ar kuriem saskaramies," norādīja arhibīskaps Gintaras Grušas.

Baznīcas Lietuvā vadītājs uzsvēra, ka šī gada oktobrī notikušajā Sinodes par sinodalitāti pirmajā sesijā tika rūpīgi aplūkota realitāte. Tās mērķis nebija mainīt ticības depozītu vai pakļauties sabiedrības viedoklim, bet gan ieklausīties Dieva tautā. Ceļa virzienu Baznīcai pāvests Francisks ir norādījis apustuliskajā pamudinājumā "Evangelii gaudium", un tā ir jauna evaņģelizācijas misija, kuras centrā ir Dievs.

Sveicot Eiropas Bīskapu konferenču priekšsēdētājus, Maltas galvaspilsētas arhibīskaps Čārlzs Ščiklūns vēlēja, lai tikšanās palīdz viņiem apgūt misionāru pieeju Baznīcā, kas nebaidās izdzīvot tuvākmīlestības dzīvi un doties pasaulē, kas tik ļoti alkst pēc miera un žēlsirdības.

Apustuliskais nuncijs Maltā arhibīskaps Savio Hon Tai-Fai norādīja, ka mūsdienu pasaulē pūš aukstais sekulārisma vējš. "Daudzi Dievu uzskata par šķērsli. Taču mums ar šo pasauli ir kopīgs liktenis, mēs visi esam tās līdzpilsoņi un visi esam brāļi šajā pasaulē. Baznīca ir apņēmusies veidot lielu ģimeni Kristū, kas ir ceļš, dzīvība un patiesība. Bet šī patiesība mums nepieder pašiem, mūs pie tās ved Svētais Gars. Kad mēs būsim "iemantojuši" patiesību, tad to sludināsim bez bailēm kā mocekļi," uzsvēra apustuliskais nuncijs.

Eiropas bīskapu konferenču padomes plenārsesijas pirmā diena noslēdzās ar svēto Misi Valletas Svētā Jāņa katedrālē. Dievkalpojumu vadīja Bīskapu sinodes ģenerālsekretārs, kardināls Mario Grehs.

Vaticannews.va