Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Pasaulē

Asīze svinēs 800 gadus, kopš atveidots pirmais Ziemassvētku notikums
06.12.2023 pl. 08:10
8. decembrī – Jaunavas Marijas Bezvainīgās ieņemšanas svētkos, Asīzē tiks atklātas 800 gadu atceres svinības, pieminot pasaulē pirmo Betlēmes atveidojumu. Tālajā 1223. gadā Grečo kalnu ciematiņā Itālijā to sarīkoja svētais Francisks.

Par godu šim notikumam, Asīzes apakšējā bazilikā, kur atdusas viņa miesas, pulksten 17 notiks Svētā Mise par mieru pasaulē, ko celebrēs Dievišķā kulta un sakramentu disciplīnas kongregācijas prefekts, kardināls Arturs Roche, tiks iedegta Ziemassvētku egle, pasvētīts no smiltīm veidots Betlēmes skats, bet uz augšējās bazilikas fasādes varēs vērot ar Ziemassvētkiem saistītas video projekcijas. Pulksten 21 apakšējā bazilikā notiks ērģeļmūzikas koncerts ar Ziemassvētku tradicionālajām dziesmām.

 “Interesanti, ka pirms 800 gadiem svētais Francisks tik īpašā veidā Grečo vēlējās svinēt tieši Ziemassvētkus un nevis kādus citus svētkus,” saka Asīzes franciskāņu konventa kustods, tēvs Marko Moroni. Viņš pauž pārliecību, ka Ziemassvētki ir visizcilākie tikšanās svētki. Jēzū Dievs kļūst mazs Bērns, lai nevienu no mums nenobaidītu un varētu satikt visus. Šādā veidā visiem, kuri esam tam gatavi, Viņš dāvā mīlestību, kas sasilda sirdi un atjauno dzīvi.

Tēvs Moroni piebilst: “Šajos Ziemassvētkos, ko iezīmē vardarbība mūsu pilsētās, pat ģimeņu un afektīvo attiecību vidū, un kari, kas nokauj dzīvību un sapņus veselām paaudzēm, mēs, Svētā konventa franciskāņi, atkal vēlamies dalīties Ziemassvētku pazemīgajā un trauslajā spēkā, proti: tas, kurš pieņem aicinājumu atklāt, ka ir mīlēts un pats mīlēt, kļūst par miera celtnieku. Par šādiem cilvēkiem runājot, Jēzus teica, ka viņi tiks saukti par Dieva bērniem. Svētais Francisks ir konkrēta, vēsturiska un joprojām ārkārtīgi aktuāla liecība tam, ka šāds ceļš ir iespējams un tāpēc to iet ir pienākums.” Asīzes franciskāņu konventa vadītājs novēl, lai šajos Ziemassvētkos patiešām apklust ieroči un atkal spēj sarunāties vīrieši un sievietes, lai meklētu un atrastu taisnīgus un kopīgus risinājumus”.

Ziemassvētku egli, kas jau ir novietota apakšējā laukumā iepretim bazilikai, Asīzes svētnīcai ir dāvājis Valdaostas autonomais apgabals. Šogad tas bija uzņēmies pārstāvēt visus itāļus svētā Franciska – Itālijas debesīgā aizbildņa svētkos, tāpēc egle ir simboliska šīs pārstāvnieciskās lomas kulminācija. Koks ir 15 metrus augsts un tas nocirsts Kastelsavoijas (Castel Savoia) parkā Gresonī Senžanas (Gressoney-Saint-Jean) pilsētiņā. Lielā egle ar savu stumbru un sakņu sistēmu draudēja sagraut ap parku apjozto mūri. Egles rotājumi ir saistīti ar nozīmīgu tuvākmīlestības iniciatīvu. Katra no bumbiņām nes labdaru vārdu, kuri ar savu atbalstu ir parūpējušās, lai vairākām grūtībās nonākušajām ģimenēm vismaz Ziemassvētkos nekā netrūktu.

Betlēmes skats laukumā iepretim bazilikai šogad ir veidots no smiltīm un īpašā veidā veltīts svētajam Franciskam. Tā autori ir “Jesolo Sand Nativity” projekta īstenotāji. 2018. gadā šī paša projekta ietvaros no smiltīm bija izveidots Betlēmes skats Svētā Pētera laukumā Romā. Šogad, sadarbojoties starp Asīzes franciskāņu konventu un Jesolo, kas atrodas Veneto apgabalā, 14 no dažādām valstīm uzaicinātie mākslinieki abās pilsētās ir izveidojuši 12 smilšu instalācijas, kurās attēlotas nozīmīgas epizodes svētā Franciska dzīvē. Tajās, kas skatāmas Asīzē, izcelta Svētā Ģimene ar trijiem ķēniņiem, kuriem pievienots svētais Francisks ar Bērnu Jēzu uz rokām.

No smiltīm veidotais skats Asīzē būs skatāms līdz 7. janvārim. Arī šis projekts saistās ar solidaritātes žestu. Ziedojumi, kas tiks savākti Jesolo un Asīzē, tiks novirzīti mediķiem no svētā Maksimiliana Kolbes vārdā nosauktā centra Koudougou diecēzē Burkina Faso. Šeit tiek aprūpēti 120 tūkstoši cilvēku, kuri atrodas smagos trūkuma apstākļos.

 “Vispirms Romā, tad Materā un tagad Asīzē… . Esam priecīgi un lepni,” saka Jesolo pilsētas mērs Kristofers De Dzoti, “ka “Sand Nativity” apceļo Itāliju, sev līdzi nesot daudz pārsteigumu un arī miera vēsti, to pašu, ko tik skaisti izplatīja svētais Francisks.” Jesolo pilsētas galva stāsta, ka “Sand Nativity” darbojas jau 20 gadus. Viņš izsaka cerību, ka no Asīzes, kas ir viena no kristietības vēstures nozīmīgākajām vietām, varēs auglīgāk atbalstīt cilvēkus, kuri šodien saskaras ar grūtībām, kā arī karos ierauto zemju civiliedzīvotājus.

Ir jāpiemin arī video projekcija, kas apgaismos Asīzes augšējās bazilikas fasādi. Tās īstenotāja ir elektroenerģētikas kompānija “Enel”. Pateicoties Perudžas pilsētas fonda atbalstam, Asīzes apmeklētāji varēs vērot krāsainu projekciju, kas papildinās Ziemassvētku vēsti, kuras pamatā šogad ir Grečo notikuma 800 gadu atcere. Virs bazilikas fasādes skatāmā zvaigzne lēni kāps lejup, aicinot ticīgos un tūristus apbrīnot no smiltīm veidoto Betlēmi, kur ir guldīts Tas, kurš ir dzimis priekš mums.  

Visas minētās Ziemassvētku iniciatīvas Svētā Franciska bazilikā tiek īstenotas ar Asīzes komūnas atbalstu. “Lai šie Ziemassvētki ir miera un cerības svētki,” novēl Asīzes pilsētas mērs Stefānija Projeti, “lai tie ir Ziemassvētki bez ieroču balss, lai ir Ziemassvētki, kad atrodamies trauslo un nabadzīgo pusē. No Asīzes, pilsētas, kas vēstī par svētā Franciska vērtībām, par drosmi un brālīgumu, vēlreiz vēlamies nākt klajā ar apelāciju pret visiem kariem.”

8. decembra vakarā apakšējā bazilikā notiks arī koncerts, ko diriģēs franciskānis Džennaro Bekimandzi. Spēlēs “Assisi Gregorian Sound” orķestris. Soprāna partiju izpildīs Redžina Pučillo, baritona Paolo Kjavarelli, ērģeles spēlēs Mihals Slaveckis, oboju priesteris Domeniko Parota, perkursijas Emanuele Skjortino. Ieeja visiem interesentiem būs par brīvu.

Pēc Apustuliskā Penitenciērija rīkojuma, no 8. decembra līdz 2. februārim – Jēzus prezentācijas svētnīcā dienai, Grečo Ziemassvētku 800 gadu atceres sakarā būs iespējams saņemt atlaidas, ievērojot tām paredzētos vispārējos noteikumus. Atlaidas varēs saņemt visā pasaulē, dodoties uz kādu no franciskāņiem uzticētajiem dievnamiem.

Vaticannews.va