Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Pasaulē

Pāvests atbild uz ebreju rabīnu un zinātnieku vēstuli
06.02.2024 pl. 08:29
2. februārī pāvests nosūtīja atbildes vēstuli ebreju Svēto Rakstu pētniecei Karmai Benai Johananu. Viņai pieder iniciatīva uzrakstīt vēstuli Romas bīskapam, kuru parakstīja ap 400 rabīnu un zinātnieku ar mērķi stiprināt jūdu un kristiešu dialogu.

“Mana sirds ir tuva jums, Svētajai Zemei, visiem tās iedzīvotājiem, izraēliešiem un palestīniešiem, un es lūdzos, lai visus pārņem centieni pēc miera. Ziniet, ka jūs esat tuvi manai sirdij un Baznīcas sirdij,” raksta pāvests. Francisks atgādina, ka Svētā Zeme, diemžēl, nav izslēgta no ciešanām, kas pārņēmušas pasauli, no īsta kara, kas noris fragmentārā veidā, un kas izsauc bailes un sāpes visā pasaulē.

Šis karš “pasaules sabiedrībā ir radījis nesaskaņas, kuras dažreiz ved pie antisemītisma un antijūdaisma formām”, raksta pāvests un piebilst, ka “attiecības, kas saista kristiešus un ebrejus, ir īpašas un unikālas, pie tam, tās nekad neaizēno Baznīcas saikni ar citiem un tās pienākumus citu priekšā. “Ceļš, kuru Baznīca iet kopā ar jums, seno Derības tautu” turpina Francisks, “izslēdz jebkādas antijūdaisma un antisemītisma formas, nosodot naida izpausmes pret ebrejiem un pret jūdaismu, kā grēku pret Dievu”. Svētais tēvs pauž cerību par “vēl ciešāku sadarbību šo izpausmju izskaušanā”.

Pāvests Francisks augstu novērtē rabīnu un zinātnieku vēstuli, un uzsver: “Es apliecinu jums savu tuvību un draudzību. Apskauju katru no jums un jo īpaši tos, kuri ir pārņemti ar ciešanām, sāpēm, bailēm un pat dusmām. Kopā ar jums mēs apdraudam mirušos, ievainotos, tos, kas guvuši traumas, lūdzot Dieva Tēva iejaukšanos, lai izbeigtos karš un ienaids”.

Svētā Pētera pēctecis atzīmē, ka šajos posta laikos nav viegli saskatīt “nākotnes apvārsni, kurā gaisma nomainīs tumsu, bet draudzība naidu.” “Toties, mēs, jūdi un katoļi, esam aicināti liecināt tieši par šādu apvārsni. Mums vēl daudz kas būs jāpaveic kopā, lai pasaule, kuru mēs atstāsim tiem, kuri nāks pēc mums, kļūtu labāka, taču esmu pārliecināts, ka mēs varēsim turpināt strādāt kopā šī mērķa labā,” teikts pāvesta vēstulē.

Karma Bena Johanana, no savas puses, ir izteikusi atzinību Svētajam tēvam par viņa atbildi. Viņa raksta: “Esam dziļi pateicīgi par uzticību un draudzības garu, ar kādiem Romas pāvests un kopā ar viņu visa Baznīca ir apliecinājuši īpašās attiecības, kas vieno mūsu kopienas – katoļus un ebrejus. Mēs esam gatavi sadarboties, lai naids un vardarbība tiktu izskausti un atvērtos patiesa miera durvis priekš visiem mums, kuri dzīvojam šajā zemē – ebrejiem, kristiešiem un musulmaņiem. Kopā ar kristiešiem esam pārliecināti, ka reliģijas var būt radošs spēks, kas spēj atvērt ceļus, kuri, pretējā gadījumā, paliktu aizvērti.”

Vaticannews.va
Foto: pāvests Francisks Jeruzalemē, 2014.g.