Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Ziņas no Vatikāna

Pāvests uzrunā mazajiem lauksaimniekiem veltītās konferences dalībniekus
23.03.2024 pl. 11:58
Pāvests ir nosūtījis vēstījumu Pasaules Lauksaimnieku foruma astotās globālās konferences dalībniekiem, kas šajās dienās pulcējas Basku zemē Spānijā. Konference ir veltīta mazajiem lauksaimniekiem un viņu ģimenēm. Uz to ir ieradušies lauksaimniecības sektora, kā arī valdību, starptautisko institūciju, pētījumu centru, patērētāju organizāciju un fondu pārstāvji no visiem kontinentiem.

Pāvesta vēstījumā galvenā uzmanība ir pievērsta bada izskaušanai, nevienlīdzības samazināšanai un rūpēm par planētu, kas sasaucas ar konferences nosaukumu “Ģimeņu lauksaimniecība: mūsu planētas ilgtspējība”. Francisks cildina mazo zemes kopēju darbu un cieņas pilno veidu, kādā tie izturas pret zemi un tās apstrādi. Viņš norāda, ka šie ļaudis spēlē nozīmīgu lomu, lai agrārās un pārtikas sistēmas padarītu par “iekļaujošākām, izturīgākām un efektīvākām”. “Diemžēl,” atzīmē pāvests, “neraugoties uz viņu pirmšķirīgo lomu tautu progresā un viņu nozīmīgo ieguldījumu globālajā pārtikas ražošanā, tos turpina skart nabadzība un iespēju trūkums”.

Līdzās tehniskajiem līdzekļiem, Francisks aicina pievērst uzmanību zemnieku cilvēciskajām, garīgajām un sociālajām vajadzībām. Viņš atgādina, ka ģimenes uzņēmums nav tikai ražošanas, bet arī cilvēku piederības vieta, tā ir vieta, kur viņi jūtas saprasti un kur ir novērtēta viņu cieņa – ne tikai par to, ko šie cilvēki ražo, vai kādus rezultātus viņi sasniedz. Svētais tēvs mudina stiprināt saites, kas vieno mazos lauksaimniekus, respektēt viņu reliģiskās tradīcijas, kultūras depozītu un darba pieeju. 

Tai pašā laikā pāvests vēstījumā izceļ “neaizvietojamo sieviešu ģenialitātes lomu”. Viņš norāda, ka “lauku sievietes ir droša bāka savām ģimenēm, pamatīgs atbalsts ekonomikas izaugsmei, jo īpaši jaunattīstības zemēs, kur viņas nav tikai labuma guvējas vien, bet ir  īstas progresa virzītājas sabiedrībā, kurā dzīvo”.

Svētais tēvs neaizmirst arī devumu, ko lauksaimniecībā var dot jaunieši. Šajā sakarā viņš atzīmē: “Īsta revolūcija pārtikas nākotnes labā sākas ar jauno paaudžu formāciju un māku uzņemties atbildību. Dāvana, ko mums sniedz jaunieši, ir veco problēmu inovatīvu risinājumu dāvana un drosme neļaut pār sevi valdīt tuvredzīgai domai, kas pretojas pārmaiņām”.

Vaticannews.va
Foto: Unsplash.com/@ecasap