Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Palasīsim...  Raksti

"Iemāci mums lūgties" (Lk 11,1)
15.04.2024 pl. 08:03
2025. gadā Baznīcā svinēsim Jubilejas gadu, kurš sāksies jau šī gada Ziemassvētku vigīlijā, 24. decembrī. Gatavojoties Jubilejas gadam, 2024. gadu pāvests Francisks ir izsludinājis par Lūgšanas gadu, kura laikā tiekam mudināti neatlaidīgi lūgt. Pāvests uzsver, ka pastāvīga lūgšana pārveido ne tikai cilvēku, bet arī apkārtējo sabiedrību pat tur, kur šķiet, ka ļaunums uzvar.
Evaņģelizācijas lietu dikastērijs ir izdevis brošūru ar dažām norādēm, kas palīdz un veicina lūgšanu. Šajā brošūrā ir vairākas ierosmes lūgšanai.

Lūgšana draudzes kopienā, īpaši izceļot svētdienas Euharistiju

Sv. Misei ir jābūt draudzes lūgšanas dzīves centrā. Tā jāizdzīvo kopīgi, pulcējoties visai draudzei pie Kristus Miesas un Asins altāra. Lai tas varētu notikt, esam aicināti uz to gatavoties klusumā un koncentrējot visu uzmanību uz Kristus reālo klātbūtni Vissvētākajā Altāra sakramentā. Gatavošanās laikā noder arī iepriekšēja iepazīšanās ar Svēto Rakstu fragmentiem, kuri tiek lasīti Sv. Misē.  Dalībai Sv. Misē jābūt apzinātai, izdarot dažādus žestus, piemēram, krusta zīmi, uzmanīgi klausoties Dieva Vārdu, kopīgi recitējot lūgšanu “Tēvs mūsu”, cienīgi saņemot Sv. Komūniju – pirms tam izvērtējot sirdsapziņas stāvokli un pēc nepieciešamības izsūdzot grēkus, saņemot svētību noslēgumā, lai varētu būt Kristus liecinieki, un visbeidzot, nesteidzoties iziet no baznīcas, ar pateicību veltīt laiku lūgšanai.


“Lūdziet bez mitēšanās” (1Tes 5,17)

Publiskā lūgšana baznīcās var tikt praktizēta Stundu liturģijā, kam vajadzētu ienākt aizvien dziļāk draudzes dzīvē, caur ko notiek vienošanās lūgšanā ar visu Baznīcu un ikdienas dzīves svētdarīšana.
Euharistiskā adorācija ļauj piedzīvot atrašanos Kunga klātbūtnē klusumā, kas ir lūgšana, kādā lūdzās Kungs Jēzus. Draudzes tiek mudinātas atrast piemērotākos laikus un veidus, lai attīstītu šo praksi, kas Baznīcai nes tik daudz svētuma augļu. Brošūrā norādīti daži veidi, kā pavadīt laiku adorācijā: lūdzot piedošanu, piesaucot Svēto Garu, veltot laiku klusumam un beigās saņemot svētību ar Vissvētāko Sakramentu.


“Lūgšana ģimenē”

Ģimenei ir jābūt lūgšanu skolai, tādēļ tiek doti daži ģimenes lūgšanas piemēri. Vispirms tiek atgādināts par rīta un vakara lūgšanu, kā arī par lūgšanu pie galda pirms un pēc maltītes, tiek mudināts vismaz svētdienās kopīgi lūgties Laudes – Baznīcas rīta lūgšanu no Stundu liturģijas. Palīgs lūgšanai ģimenē var būt arī kopīga Dieva Vārda lasīšana, un vecāki mudināti to skaidrot bērniem. Arī svēto dzīves aprakstu lasīšana var būt pamudinājums lūgšanai.
Jaunieši tiek iedrošināti veltīt laiku lūgšanai. Jaunība ir svarīgs pārejas periods, kurā nereti ienāk krīzes. Ir svarīgi jauniešiem radīt lūgšanas “telpu”, pulcinot uz dažādu veidu sanāksmēm, kur viņi kopā lūgtos, būtu adorācijā un satiktos, lai dalītos ar savu dzīves un ticības pieredzi.

 
”Viņš izgāja tuksnešainā vietā, tur Viņš lūdza Dievu” (Mk 1,35)

Aicinājums organizēt rekolekcijas par lūgšanu – īpaši par “Tēvs mūsu” lūgšanu, kas ir paraugs katrai lūgšanai. Svarīga vieta ir arī katehēzei par lūgšanu. Izmantojot liturģiskā gada dažādos laika posmus, izcelt lūgšanas nozīmi attiecīgajā laikā.
Brošūrā izcelts, ka klauzūras (slēgto klosteru) kopienu lūgšana ir kā degošas lāpas dzīves steigas un burzmas tumsā. Šīm kopienām tiek uzticēts īpašā veidā kļūt par lūgšanu vietām saistībā ar Jubilejas gadu un arī par lūgšanu skolām. Tādēļ šajā sagatavošanās gadā ticīgie tiek mudināti doties svētceļojumos uz klosteriem.
Ne mazāk svarīga loma ir lūgšanai svētvietās. Tās ir vietas, kur cilvēki gadsimtu gaitā ir lūgušies, un tās caur lūgšanu ir kļuvušas Svētā Gara iesvaidītas vietas, kas mudina uz izlīgšanu un cerību. Svētvietās kā cerību vietās ticīgie ir aicināti uzticēt savu lūgšanu nodomus Kunga, Dievmātes un svēto aizlūgumam ar pārliecību, ka, pateicoties viņu palīdzībai, saņemsim žēlastību pilnību. Tāpat lūgšanu gads aicina paust īpašas ieceres Jubilejas perspektīvā, lai tas būtu auglīgas izlīgšanas gads, bagāts ar garīgiem augļiem.

Sagatavoja Liepājas diecēzes bīskaps Viktors Stulpins
"Nāc", Nr.137
Foto:
Unsplash.com/Ismael Paramo