Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Pasaulē

Pāvests uzraksta priekšvārdu Džeimsa Martina grāmatai
05.06.2024 pl. 14:01
No 4. jūnija Romas grāmatnīcās var iegādāties amerikāņu jezuīta Džeimsa Martina grāmatu «Lācar, iznāc!», kurai priekšvārdu ir uzrakstījis pāvests Francisks. Grāmatu izdevusi Vatikāna izdevniecība (LEV).

«Mums ir jābūt pateicīgiem tēvam Džeimsam Martinam» - raksta pāvests, nosaucot šo darbu par «izcilu». Francisks skaidro, ka grāmatas autors «liek Bībeles tekstam runāt». Dievs mūs «uzrunā», tāpēc katru reizi mums vajadzētu «sakustēties». Dieva Vārds ir «mīlestības vēsts». Mēs esam aicināti to pieņemt un dalīties ar citiem. Pāvests kārtējo reizi aicināja nēsāt kabatā mazu evaņģēlija grāmatiņu, sameklēt evaņģēlija tekstu savā viedtālrunī pirms svarīgām tikšanās reizēm vai nomāktības brīžos. Vārdā mēs atradīsim «Dievu, kas nav miris nolikts putekļainos vēstures plauktos, bet ir kopā ar mums vienmēr, arī šodien», grāmatas priekšvārdā raksta Svētais tēvs.

Grāmatas «Lācar, iznāc!» lappusēs mēs atklāsim vienmēr aktuālu un auglīgu patiesību. Būtībā Lācars ir arī mēs visi, kuri esam «miruši» sava grēka, sava vājuma un neticības dēļ. Jēzus Kristus «nebaidās tuvoties mums, pat ja esam jau «kapā», līdzīgi kā pirms četrām dienām apglabātais mirušais».

«Jēzus nebaidās tuvoties grēciniekam, visiem grēciniekiem, pat vislielākajam, lai neviens nepazustu, lai nevienam netiktu atņemta iespēja sajust mīlošā un žēlsirdīgā Tēva apskāvienu.»

Stāsts par Lācaru, norāda Svētais tēvs, mums atgādina ne tik daudz par to, ka mirušie augšāmcelsies, bet gan par to, ka dzīvie nemirst.

«Bez šaubām, katram no mums pienāks nāves brīdis, nāve skars gan mūsu pašu, gan mūsu tuvinieku dzīvi, katra cilvēka dzīvi. Cik daudz nāves mēs redzam sev visapkārt: netaisnīgas un sāpīgas, jo dzīvība tiek izdzēsta kara, vardarbības un Kaina pārākuma pār Ābelu dēļ. Taču katram vīrietim un katrai sievietei ir lemta mūžība», grāmatas «Lācar, iznāc!» priekšvārdā raksta pāvests Francisks.

Vaticannews.va