Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Pasaulē

Nominēts koadjutorbīskaps Šauļu diecēzei Lietuvā
12.06.2024 pl. 09:20

Pāvests ir nominējis koadjutorbīskapu Šauļu diecēzei Lietuvā, šos pienākumus uzticot līdzšinējam Viļņas arhidiecēzes palīgbīskapam Dariusam Trijonim. Viņš ir dzimis 1973. gada 21. aprīlī Telšos. Studējis diecezālajā seminārā, par priesteri iesvētīts 1997. gada 18. maijā Telšu diecēzē.

Dariuss Trijonis studijas turpināja Pontifikālajā Laterāna universitātē Romā, kur ieguva licenciāta grādu teoloģijā. Pēc atgriešanās Lietuvā, viņam tika uzticēti diecēzālā semināra prefekta un docētāja pienākumi. Pēc trim gadiem viņš atkal devās studijās uz Romu, uz Pontifikālo Alfonsiana akadēmiju, kur ieguva doktora grādu morālteoloģijā. Pēc tam atkal turpināja darbu diecezālajā seminārā, kā arī Klaipēdas universitātē. Viņš bija arī Svētās Ģimenes draudzes prāvests Plikai, Lietuvas Bīskapu konferences ģenerālsekretāra palīgs un Tešu katedrāles administrators. 2017. gada 16. decembrī Dariuss Trijonis tika konsakrēts par bīskapu Viļņas katedrālē un darbojās šeit palīgbīskapa kārtā.

Vaticannews.va
Foto: Vilnensis.lt/Aistė Karpytė