Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Ziņas no Vatikāna

Aicinājums ticīgajiem ar ziedojumu atbalstīt pāvesta misiju
26.06.2024 pl. 08:25
Svētdien, 30. jūnijā, katoļticīgie visā pasaulē tiek aicināti atbalstīt Svēto tēvu žēlsirdības darbu veikšanā. Ikviens ziedojums, lai cik tas būtu mazs, ir nozīmīgs atbalsts pāvesta, kurš vēlas būt tuvu ikvienam, īpaši tiem, kas cieš, aktivitātēm.

Svētā Pētera kolekte, saukta par “Pētera grasi”, tradicionāli tiek vākta svēto Pētera un Pāvila svētku ietvarā, lai atbalstītu Romas bīskapu viņa misijā, kas ir miera, žēlsirdības un solidaritātes ar trūkumcietējiem misija.

Ar ziedojumu, ko var dot šajā dienā vai arī jebkurā citā gada dienā, ikviens var aktīvi piedalīties pāvesta Franciska universālajā misijā.

Šī misija ir vairāk nekā jebkad nepieciešama pasaulē, kuru nomāc kari, bruņošanās sacensība, netaisnība, daudzu nabadzīgu cilvēku ciešanas un uzbrukumi cilvēka dzīvības svētumam un personas cieņai.

Vatikāna Labdarības dikastērijs ik dienas palīdz pāvestam, sniedzot atbalstu trūkumcietējiem un viņu ģimenēm, dabas katastrofu upuriem un karos izmocītajiem cilvēkiem.

Svētā Pētera pēcteča uzdevums ir nest Evaņģēlija vēstī visiem cilvēkiem visā pasaulē. Lai šī Labā vēsts sasniegtu ikvienu, ir nepieciešams visu katoļticīgo atbalsts. Viņi ar saviem ziedojumiem sniedz ieguldījumu pāvesta misijā. Tādā veidā viņš var būt tuvu cilvēkiem dažādās ģeogrāfiskajās un eksistenciālajās perifērijās.

Pētera grasis ir ziedojums, kura summa var būt neliela, bet kam ir liela simboliska nozīme. Tas ir konkrēts veids, kā stiprināt savu piederības apziņu Baznīcai un apliecināt mīlestību pret Romas bīskapu. Ticīgie ar savu ziedojumu ne tikai palīdz pāvestam atbalstīt cietušos, bet arī piedalās Evaņģēlija izplatīšanas misijā, tādējādi atbildot paša Kristus aicinājumam un veicinot mieru, taisnīgumu un brālību.

Vaticannews.va