Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Ziņas no Vatikāna

Katehēze par narkomāniju: cīņa pret šo postu prasa drosmi
27.06.2024 pl. 21:39
26. jūnija rītā pāvests Francisks vadīja vispārējo audienci. Svētā Pētera laukumā bija sapulcējušies vairāki tūkstoši svētceļnieku no Itālijas un citām valstīm. Tas bija pēdējais publiskais pasākums pirms vasaras brīvdienām. Audiences atsāksies augusta sākumā.

Vispārējās audiences sākumā tika nolasīts Pāvila Pirmās vēstules korintiešiem fragments. Tautu apustulis raksta: "Viss man ir atļauts, bet ne viss ir derīgs. Viss man ir atļauts, bet es nepakļaušos nevienai varai. Barība ir vēderam un vēders barībai, taču Dievs kā vienu, tā otru iznīcinās. Miesa nav domāta netiklībai, bet Kungam, un Kungs miesai. Dievs, kurš uzmodināja Kungu, arī mūs uzmodinās ar savu spēku" (1. Kor 6,12-14).

Dārgie brāļi un māsas, labdien!

Šodien tiek atzīmēta Starptautiskā diena pret narkotisko vielu lietošanu un nelegālu izplatīšanu, ko 1987. gada decembrī ieviesa Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālā asambleja. Šogad tās tēma: "Pierādījumi ir skaidri: jāiegulda profilaksē".

Svētais pāvests Jānis Pāvils II ir uzsvēris, ka "narkotiku lietošana padara nabadzīgāku katru kopienu, kurā tas tiek darīts. Tas mazina cilvēka spēkus, vājina morālo stāju, apdraud vērtības, iznīcina vēlmi dzīvot un dot ieguldījumu labākas sabiedrības veidošanā."[1] Tomēr tajā pašā laikā mums jāatceras, ka katram narkomānam ir "savs dzīves stāsts, kuru jāuzklausa, jāsaprot, jāmīl un, cik vien iespējams, jādziedina un jāattīra. Viņiem pieder personas cieņa, pieder Dieva bērnu cieņa. Visiem pieder cieņa."[2]

Tomēr mēs nevaram ignorēt narkotiku tirgoņu ļaunos nodomus un rīcību. Viņi ir slepkavas. Pāvests Benedikts XVI, apmeklējot vienu no terapeitiskām kopienām, teica skarbus vārdus: "Es pieprasu visiem narkotiku tirgotājiem padomāt par lielo kaitējumu, ko viņi nodara daudziem jauniešiem un pieaugušajiem visās dzīves jomās. Dievs aicinās viņus atbildēt par to, ko viņi ir izdarījuši. Cilvēka cieņu nedrīkst mīdīt kājām. Narkotikas ievaino cilvēka cieņu."[3]

Narkotiku atkarības samazināšana netiek panākta, liberalizējot šo vielu lietošanu, kā tas ir ierosināts vai īstenots dažās valstīs. Noklausījies tik daudz traģisku stāstu par narkomāniem un viņu ģimenēm, es esmu pārliecināts, ka mūsu morālais pienākums ir darīt visu iespējamo, lai tiktu izbeigta bīstamo vielu ražošana un tirdzniecība. Cik daudz ir nāves tirgoņu, jo narkotiku tirgoņi ir nāves tirgoņi, kurus vada naudas un varas par katru cenu loģika! Narkomānijas posts vairo ciešanas, vardarbību un nāvi. Tā apkarošanai ir vajadzīga drosme un visas sabiedrības iesaistīšanās.

Narkotiku ražošanai un tirdzniecībai ir postoša ietekme arī uz Zemi - mūsu kopīgajām mājām. Piemēram, tas kļūst arvien redzamāks Amazones baseinā.

Vēl viens prioritārs veids, kā apkarot narkotisko vielu lietošanu un izplatīšanu, ir prevencija, kas tiek veikta, lai veicinātu lielāku taisnīgumu, ieaudzinātu jauniešos vērtības, kas veido personīgo un kopienas dzīvi, pavadītu grūtībās nonākušos un dotu viņiem cerību nākotnei.

Savos apustuliskajos ceļojumos man ir bijusi iespēja apmeklēt arī vairākas atveseļošanās kopienas, kādas ir izveidotas, iedvesmojoties no Evaņģēlija. Tās ir stipra un cerības pilna liecība par priesteru, konsekrēto personu un kristīgo laju apņēmību īstenot praksē Jēzus līdzību par Labo samarieti. Mani mierina arī vairāku Bīskapu konferenču centieni veicināt taisnīgu likumdošanu un politiku attiecībā uz izturēšanos pret personām, kas ir atkarīgas no narkotiku lietošanas, un profilaksei, lai apturētu šo postu.

Kā piemēru es gribētu minēt Latīņamerikā izveidoto atkarībās nonākušo cilvēku pastorālās aprūpes un profilakses tīklu - La Pastoral Latinoamericana de Acompañamiento y Prevençión de Adicciones (PLAPA). Šīs organizācijas statūtos ir atzīts, ka "atkarība no alkohola, psihotropiskajām vielām un citiem atkarības veidiem, piemēram, pornogrāfijas un nekontrolētas jauno tehnoloģiju izmantošanas, ir liela problēma, kas negatīvi ietekmē visus cilvēkus, neatkarīgi no ģeogrāfiskām, sociālām, kultūras, reliģiskām un vecuma atšķirībām. Taču, neskatoties uz atšķirībām, mēs vēlamies organizēties kā kopiena, lai dalītos ar citiem savā pieredzē, entuziasmā un arī grūtībās".

Es vēlos pieminēt arī Dienvidāfrikas valstu bīskapus, kuri 2023. gada novembrī sasauca sanāksmi par tēmu "Jaunieši - miera un cerības aģenti". Dalībnieki atzina, ka sanāksme bija "nozīmīgs pagrieziena punkts ceļā uz veselīgas un aktīvas sabiedrības attīstību". Jaunieši arī apsolīja, sakot: "Mēs uzņemamies vēstnieku un aizstāvju lomu cīņā pret narkotiku lietošanu un izplatīšanu. Mēs aicinām visus savus vienaudžus būt atklātiem un empātiskiem vienam pret otru."

Dārgie brāļi un māsas, apzinoties traģisko narkomānijas situāciju, kurā ir ierauti miljoniem cilvēku visā pasaulē, kā arī saskaroties ar narkotiku nelikumīgas ražošanas un tirdzniecības skandāliem, mēs nevaram palikt vienaldzīgi. Evaņģēlijā lasām, ka Jēzus pienāca klāt ievainotajam cilvēkam un dziedināja viņa brūces. Kristus piemēra iedvesmoti, arī mēs esam aicināti apstāties vājuma un sāpīgu situāciju priekšā, saklausīt vientulības un ciešanu pilnos saucienus, noliekties, lai pieceltu un vestu uz jaunu dzīvi tos, kuri ir nonākuši narkotiku gūstā."

Starptautiskajā dienā pret narkotisko vielu lietošanu un nelegālu izplatīšanu mēs, kristieši un ekleziālās kopienas, lūgsimies šajā nodomā un atjaunosim savu apņemšanos darīt visu iespējamo, lai apkarotu šo postu. Paldies!

__________________________

[1] Vēstījums Vīnes Starptautiskās konferences par narkomāniju un nelikumīgu tirdzniecību dalībniekiem (1987. gada 4. jūnijs).

[2] Uzruna Pontifikālās Zinātņu akadēmijas organizētās sanāksmes dalībniekiem "Narkotikas: problēmas un risinājumi šim globālajam jautājumam", 2016. gada 24. novembris.

[3] Uzruna Fazenda da Esperança kopienai, Brazīlija, 2007. gada 12. maijs.

Vaticannews.va